(19.10 hodin)

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Děkuji, pane předsedající, za slovo. Já jsem vlastně neuvedl závěrečnou zpravodajskou zprávu, my jsme ale stále v obecné rozpravě teď, tak v tom případě tady sice zazněly už nějaké návrhy, dva vlastně. Jeden na zkrácení na sedm dnů, druhý zkrácení na pět dnů. Vzhledem k tomu, že ta problematika opravdu není jednoduchá a tato lhůta pěti a sedmi dnů je velice krátká a není možné to technicky zvládnout a ta diskuse bude tak bohatá, že v podstatě to není možné, abychom to v tom limitu zvládli, tak si myslím, že by bylo nejlepší, kdyby ten návrh, který tady podávám, který původně uvedl pan ministr, ale zkrácený z 60 dnů na 30 dnů, by mohlo být reálné. Samozřejmě tím ještě vyzývám ministerstvo budoucí k tomu, aby ujistilo nějakým způsobem, samozřejmě právně správným, že sankce po nějakou dobu třeba budou opravdu minimální nebo žádné.

Takže já dávám návrh na zkrácení o 30 dnů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tento návrh registrujeme. Mám tady faktickou poslance Vojtěcha Adama, nicméně mám ho teď na pořadí do rozpravy. Tak jestli do rozpravy, nebo faktická. Do rozpravy. Dobře.

 

Poslanec Adam Vojtěch: Já nechci tady hodnotit zvůli nebo nezvůli, ale každopádně principy správního trestání jsou jasné. Prostě neukládá se sankce při nějakém prvním porušení zákona. Pokud máte sankci nula až 2 miliony, tak prostě platí to, že ze začátku skutečně se dává nějaké upozornění a finanční sankce se dává až v případě nějaké recidivy. Tak to funguje ve správním trestání. A já si myslím, že tohle pak může být. Že pokud ministr, který má pod sebou Státní ústav pro kontrolu léčiv jakožto podřízenou organizaci, vydá jasný pokyn, že se prostě nebudou dávat sankce v průběhu prvního roku, tak to je v souladu se zákonem. Já myslím, že to tak může fungovat.

My víme dneska, a jsou tady objektivní důvody, a to je skutečně kritizovatelné, že SÚKL nestihl vyřídit všechny žádosti a pravděpodobně je nestihne vyřídit do konce roku. Taktéž je to samozřejmě tím, že někteří lékaři to nechávají na poslední chvíli. To si zase musíme říci objektivně. To tak je. Ale je pravda, že samozřejmě SÚKL by to měl vyřídit. A pokud ty žádosti nebudou vyřízené, tak je samozřejmě nepřípustné, aby jakékoliv sankce byly udělovány, protože tady jsou objektivní důvody, že úřad, který to má na starosti, vlastně nesplnil tu svoji povinnost, a pak samozřejmě nemůže být ta povinnost vymáhána ani po těch, kteří ji mají plnit. Ale to si myslím, že je zcela v pořádku, v souladu se zákonem. Tak to může fungovat.

Dejme tomu projektu šanci, ať se rozeběhne, ať uvidíme, jestli skutečně funguje. Protože dneska jsou tady různé názory, že to zkolabuje atd. Já myslím, že to nikdo z nás neví, že to zkolabuje. Tady nikdo nemůže objektivně říci, že to tak bude. Dejme tomu projektu šanci, nezahazujme tady jednu z mála šancí, jak elektronizovat české zdravotnictví, a uvidíme, jak to bude fungovat. A myslím si, že případně pokud by skutečně tady nastal nějaký zásadní kolaps a ten systém nefungoval, tak můžeme přijmout v rámci nějakého zkráceného řízení změnu zákona, případně prostě to řešit. Ale teď apriorně říkat, že systém zkolabuje, a budeme tady odkládat celý projekt o několik let, tak si myslím, že znamená, že ten projekt celý jde do koše a můžeme se s ním rozloučit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Než přistoupíme k faktickým poznámkám, tak tady mám dvě omluvenky. Omlouvá se pan poslanec Jan Hamáček z pracovních důvodů od 19 hodin a paní poslankyně Radka Maxová z rodinných důvodů od 18.40 hodin.

Nyní poprosím pana poslance Kalouska s faktickou poznámkou na dvě minuty.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Kratší než na dvě minuty a naposledy. Už nechci zdržovat. Já souhlasím s panem poslancem Vojtěchem Adamem, že takové jsou zásady správního trestání. Ty platily do té doby, než přišlo ANO do vlády. Kolegové, promiňte, ale s vámi skutečně ta zvůle přišla a my nemáme důvod se domnívat, že by odešla stejně snadno, jako odešla panu prezidentovi cukrovka. Proto se jí obávám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Nyní prosím s faktickou poznámkou pana poslance Bendu. Dvě minuty.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, já jsem dokonce i chápal ty výklady, že pokud někdo za to nemůže, že asi žádnou sankci nedostane. Ale jestli tady bylo opakovaně řečeno, že vedoucí správního úřadu může rozhodnout o tom, jestli sankce neudělí, tak to mi připadá opravdu jako lehoulince v rozporu s našimi zásadami správního trestání. Představme si, co by to ve skutečnosti znamenalo. Pak si tady můžeme schvalovat, co chceme, a bude rozhodovat předseda správního úřadu o tom, jestli se nějaké sankce udělují, nebo neudělují. Já chápu, tam, kde není vina na straně žadatele, s tím souhlasím, ale prostě žádný ministr nemůže rozhodnout o tom, že v nějaké části správního řízení se sankce udělovat nebudou. To pokládám za naprosto neudržitelný výklad a jsem překvapen, že tady zaznívá.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Kováčik. Dvě minuty.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane předsedající. Paní a pánové, u tohoto tématu, mnozí z nás to pamatujeme, se zdržujeme, v uvozovkách, už mnoho let. A ta diskuse se neustále točí dokolečka o jednom a tom samém. Někomu se chce, někomu se nechce jakoby jasně a zřetelně evidovat, průkazně zaznamenávat a uchovávat takový záznam o tom, jestli se systém podvádí, anebo nepodvádí. Jestli ten systém umožňuje, nebo neumožňuje různé větší či menší podvůdky. My jsme přesvědčeni, teď mluvím o KSČM, jsme přesvědčeni o tom, že je to jedna, myslím tu elektronizaci, je to jedna z dobrých metod k tomu, aby docházelo k vyčištění toho prostředí. A já bych chtěl poprosit, protože jsme se rozhodli, že podpoříme onu lhůtu 30 dnů, aby ona lhůta byla jasně využita i pro to, aby buď budoucí ministr, nebo ještě lépe správní orgán jasně a zřetelně prohlásil, že například první dva roky se žádná sankce uplatňovat nebude. A prostě bylo jasné a nepochybné, že po dobu náběhu, který se stanovuje na 24 měsíců, se žádná sankce uplatňovat nebude. Potom si myslím, že padá poslední důvod pro to, proč ten pořádek nezavést. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Taky děkuji. Nyní s technickou pan poslanec Klaus. Dvě minuty.

 

Poslanec Václav Klaus: Dobrý den. Tak jsme se právě dozvěděli, že nejenom živnostníci latentně všichni kradou, ale dokonce i venkovští lékaři kradou a musí na ně být dozor. Skutečně jediný argument, aby tento zákon platil, je ten, že každou babičku s nůší, co prodává na trhu, jste donutili elektronicky se někam přihlašovat a vzdělané lidi, lékaře, nikoliv. Myslím si, že každý, kdo byl u lékaře, tak vidí, když přijdete s dítětem, že lékař vás léčí minutu a půl a zbývajících deset minut vyplňuje nějaké šílenosti do počítače atd. Po schválení této vaší novely se tento čas, kdy se nebude věnovat dítěti nebo pacientovi, výrazně rozšíří. Já to znám ze školství, kde také se vždycky zavádí tisíce elektronických vymožeností, pod nějakými pokutami to musíte vyplňovat, má to nějaké plamenné důvody, ale ten výsledek ve finále je ten, že se ti kantoři věnují méně dětem. Takže to je ten důvod.

A na závěr ještě herecká vložka, když tady pan ministr říká, že sankce je nula až dva miliony, tak já bych to otočil. Sankce je dva miliony a možná nula, když to dobře dopadne. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také já děkuji. Nyní ze sálu s faktickou. Hlásí se pan ministr Pelikán.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, já taky nechci zabíhat do merita věci, tomu nerozumím. Ale pokud jde o správní trestání, tak skutečně může, a je docela běžné, že vedoucí správního orgánu vydá nějakou metodiku, kterou usměrňuje postup správního orgánu v rámci rozpětí, které zákon dává. Čili můj milý kolega a vážený kolega Benda by měl určitě pravdu, kdyby tam třeba bylo řečeno, že sankce od 10 tisíc do 2 milionů, pak by skutečně ten ministr nemohl rozhodnout o tom, že se ty sankce udělovat nebudou. Ale pokud je tam rozpětí nula až 2 miliony, tak on může v rámci upřesnění, v rámci toho, čemu se pěkným českým slovem říká gajdlajny, říct, za jakých okolností se jaká sankce dává a že se také po dobu nějakého náběhu dává ta nulová. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP