(Jednání pokračovalo v 19.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Přátelé, vážení kolegové, kolegyně, je 19 hodin. Myslím, že budeme pokračovat. Budeme tedy pokračovat v bodě 2, novela zákona o léčivech. A začnu tím, že vás všechny odhlásím, abychom věděli, kolik nás tady je. Takže prosím, abyste se znovu přihlásili.

Dále zde mám omluvenku od poslankyně Moniky Jarošové od 19 hodin z pracovních důvodů.

A nyní budeme pokračovat. Obecnou rozpravu jsme již ukončili a nyní nás čekají závěrečná slova. Takže bych poprosil navrhovatele, pana ministra. Pan ministr se vzdává závěrečného slova. Zeptám se, jestli pan zpravodaj bude mít závěrečné slovo. Nebude mít závěrečné slovo.

V tom případě návrhy na zamítnutí nebo vrácení nebyly, takže se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve se rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Pan ministr Chvojka se hlásí s přednostním slovem. Prosím.

 

Ministr vlády ČR Jan Chvojka Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já bych chtěl na základě dohody dvou klubů, tzn. klubu ČSSD a klubu ANO, vetovat návrh kolegů z ODS na zkrácení lhůty - tuším na tři dny to bylo? Na tři dny.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Vyžádám pauzu na poradu. (Okamžitá domluva s pracovníkem Kanceláře PS.) Dobře, tak to vypadá, že návrh je platný, takže budeme pokračovat. (Ještě domluva na místě.) Budeme tedy pokračovat. Takže organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro zdravotnictví jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Teď není rozprava, tak se obávám... (K poslanci Volnému.) Výbory můžou? Je to návrh na jiný výbor?

S přednostním právem pan předseda Faltýnek.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo. Aby nám tady nevznikla nějaká kolizní situace, já bych si osvojil návrh na zkrácení na 30 dnů, který navrhl pan ministr. (Nesouhlas ze sálu.) Nejde.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Už není rozprava, už to nejde.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Já mám pocit, že pan ministr Chvojka tu rozpravu otevřel tím, že vystoupil. Takže rozprava je, podle mého soudu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já myslím, že rozpravu jsem neukončil, nicméně můžeme rozpravu znovu otevřít, pokud je tady takový návrh. (Okamžitá porada na místě.) V tom případě asi rozprava je otevřena, jsem zmaten.

 

Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík Děkuji. Já se taky domnívám, že rozprava je otevřena. Já bych právě chtěl zhodnotit to, že ten způsob, jakým... že opravdu tento návrh patří zítra na výbor.

Já se chci ještě jednou tady omluvit za to, že vyhláška tedy byla rozdána teď, máte ji všichni dříve, než vyjde zítra ve Sbírce zákonů, takže to přijměte ještě jednou jako mou omluvu za to, že nastalo takovéto zpoždění. A to je všechno, co jsem chtěl říct.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobře, takže máme znovu otevřenou rozpravu. Já poprosím prvního s přednostním právem, pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych chtěl dát návrh na zkrácení lhůty mezi prvním a druhým čtením na zkrácení o 53 dnů, to je na sedm dnů. A současně jsem se chtěl zeptat pana ministra, který tak plamenně hovořil o tom, jak je ohrožený termín implementace, ať nám spočte, jak to do 15. února při tom, co chce on, stihne Poslanecká sněmovna, Senát a prezident. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Teď myslím, že se první hlásil s přednostním právem pan předseda klubu Michálek. Kdo dřív? (K řečnickému pultíku se blíží i poslanec Bartošek.) Omlouvám se, pan kolega Bartošek.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji. Já se připojuji ke zkrácení lhůty o 55 dnů, to znamená na pět dnů na projednávání.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: O 55 dnů, další návrh. Teď má přednostní právo pan kolega Michálek.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem chtěl poprosit, abychom - protože už se to probíralo na klubech, jsou známa stanoviska klubu i k té věcné otázce, jestli odložit, ano, ne, případně jakým způsobem. Jestli by mohl někdo třeba z hnutí ANO vystoupit s tím, jak se k tomu postavili. Protože zazněly tady návrhy, že by se to dalo řešit řekněme po správněprávní stránce, že by byl vydán třeba nějaký pokyn ministra ohledně rozsahu pokuty v prvním roce nebo podobně. To je to, oč běží. To je ta podstata sporu a to si myslím, že bychom měli vyřešit primárně. Pokud budeme znát odpověď na tuto otázku, tak myslím, že podle toho se můžeme zachovat i v těch následujících hlasováních, která jsou procesní povahy.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Teď poprosím, s přednostním právem pan ministr.

 

Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík Děkuji. Já bych chtěl říci, v tom zákoně je řečeno, že sankce je nula až 2 miliony. Sankcí je nula až 2 miliony. Kontrolní funkci má Státní ústav pro kontrolu léčiv. Nikdo jiný. Takže v této chvíli, zítra ráno bude na výboru pan ředitel Blahuta. Podle mého názoru je čistě věcí metodiky SÚKLu, jakým způsobem se k tomu postaví, ale podle mého názoru vzhledem k tomu, že koneckonců existuje nějaká Národní strategie elektronického zdravotnictví, která říká, že jsou tam nějaké přechodné lhůty, která prostě umožňuje implementovat nějaký způsobem tohle, tak z mého pohledu je sankce nula ve chvíli, kdy někdo celkem objektivně se přihlásil, samozřejmě z důvodů administrativních se mu nepodařilo včas obdržet přihlašovací údaje, ale zcela jednoznačně měl vůli naplnit zákon. Já nechci vykládat zákon, k tomu nejsem zplnomocněn. Nicméně prostě a jednoduše znovu opakuji, sankce je nula, a to je sankce, až 2 miliony. V této chvíli si myslím, že SÚKL, který je prováděcím orgánem, má prostě možnost tu sankci nedávat ve chvíli, kdy je zcela zjevné, že jde o technický problém. A nejde, abych tak řekl, o porušování zákona, které je chtěné, když se tak vyjádřím. Ale víc k tomu nemůžu říct. Ale znova: sankce je nula až 2 miliony.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní s přednostním právem pan poslanec Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Dovolte jenom stručnou reakci na pana ministra. Já jsem byl až do této chvíle k tomu tématu velmi zdrženlivý, protože si myslím, že tady je na něj více odborníků. Ale když tady s takovou jistotou říká: uvědomte si, že nula až dva miliony, a teď to bude záležet na tom SÚKLu, tak jsem se fakt vyděsil. Přece všichni za ty čtyři roky, které jsme tu prožili s vládou Bohuslava Sobotky a jeho koaličních partnerů, jsme byli svědky tolika zvůle ve správním řízení, ať už ve Finanční správě, Celní správě, že spolehnout se na to, že v tomto případě ke zvůli nedojde, to se mi fakt nechce. To jsem se vyděsil a přidávám se na stranu těch, kteří to chtějí odložit.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Nyní poprosím, pan zpravodaj se hlásil. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP