(17.10 hodin)
(pokračuje Michálek)

Čili pokud to má být vyřešeno jako celek, pokud nemá ta kauza skončit tím, že se svede odpovědnost na tři úředníky, je potřeba, aby se tím zabývala skutečně vyšetřovací komise. Poslanecká sněmovna je odpovědna vůči občanům a měla by učinit veškeré kroky, aby vyšetřila důvodná podezření z nelegální privatizace zisku a socializace nákladů, učinila odpovídající opatření v souladu se zákonem a také do budoucna snížila motivaci osob, které se neeticky obohacují na úkor státu. Vyšetření kauzy OKD k tomu může přispět.

A nyní k tomu, co by se mělo vyšetřit. Už je to částečně uvedeno ve sněmovním tisku 46, v textu usnesení a v důvodové zprávě je to i podrobně rozepsáno.

Za prvé by mělo být určeno, kdo zodpovídá za rozhodnutí Fondu národního majetku učiněné v roce 1996 o snížení základního kapitálu OKD v neprospěch státu, které ve svém důsledku znamenalo ztrátu rozhodujícího vlivu státu ve společnosti, na který v souvislosti s trestním řízením v kauze OKD upozornil jako svědek pan Bohuslav Sobotka. A proč pan Sobotka jako následný ministr nepodal za stát případně trestní oznámení, pokud o tom věděl.

Za druhé - kdo zodpovídá za škodu, která vznikla prodejem minoritního balíku akcií v roce 2004 schváleným vládou ČR, přičemž tato škoda byla vyčíslena Ministerstvem financí na nejméně 5,7 mld. korun, a přičemž - doplňuji, že může jít i o osoby, které nejsou obžalovány v kauze u trestního soudu.

Za třetí - jak zástupci státu zajistili vymahatelnost zájmu státu vyplývající z privatizační smlouvy, tedy aby OKD měla dostatečnou rezervu na rekultivaci životního prostředí po těžbě a splnila závazek předkupního práva nájemců bytů OKD, jak tyto podmínky byly vymáhány, zda smlouva byla platná, případně zda tam došlo k nějaké nečinnosti a kdo za ní odpovídá.

A za čtvrté - jakým způsobem probíhalo vyplácení dividend ve výši, která neodpovídala zisku společnosti OKD, případně jiné podobné finanční operace, u kterých je důvodný předpoklad, že způsobily úpadek OKD a podobně.

Takže to jsou ty základní čtyři úkoly, pro které navrhujeme usnesení, které má tři body.

I. Poslanecká sněmovna zřizuje podle čl. 30 Ústavy České republiky a podle § 48 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, vyšetřovací komisi Poslanecké sněmovny k OKD;

II. ukládá vyšetřovací komisi Poslanecké sněmovny k OKD prověřit ty skutečnosti, které máte uvedeny ve sněmovním tisku 46 pod body I až III;

III. stanoví lhůtu 10 měsíců ode dne zřízení vyšetřovací komise, v níž je vyšetřovací komise povinna předložit svá zjištění s návrhem Poslanecké sněmovně;

IV. určuje počet členů vyšetřovací komise na 9 a stanoví většinový způsob jejich volby, a to paritním zastoupením, tak aby tam měl svého zástupce každý poslanecký klub v Poslanecké sněmovně.

Samozřejmě, my jsme se setkali i s výhradami, že nezřizujeme vyšetřovací komisi ke každé kauze a že těch kauz je víc atd. Já si myslím, že někde je potřeba začít. Myslím si, že toto jakožto privatizační projekt, jeden z prvních a nejvýraznějších projektů, který je rozebírán u soudu, kde jsou zveřejňovány ty podklady, je dobrý způsob, jak začít. Nebo aspoň takový typický příklad, kde se vyšetřovací komise má zřídit. Dalo by se to glosovat tím, že když rybář jde na ryby, tak také nechytí všechny ryby. A také my si samozřejmě neklademe ambice, abychom vyšetřili úplně všechny věci v této republice pomocí vyšetřovací komise. Na druhou stranu v tom případě OKD, tam se mluví o škodě až 20 mld. korun k újmě státního rozpočtu ČR. A proto je to případ, ke kterému by vyšetřovací komise měla být zřízena.

Dovolte mi, abych závěrem poděkoval všem 93 poslancům, kteří se podepsali pod tento návrh a díky kterým je dostatečná podpora, aby tato vyšetřovací komise byla zřízena. Věřím, že se dostaneme nejenom k tomu, aby vyšetřovací komise byla zřízena, měla svého předsedu a své členy, ale aby především předložila této Poslanecké sněmovně za deset měsíců zjištění, která budou odpovídat tomu, co očekávají všichni občané.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji a prosím poslance Jakuba Michálka, aby se mnou sledoval od stolku zpravodajů všeobecnou rozpravu, kterou tímto otevírám. První se mi do všeobecné rozpravy přihlásil místopředseda Okamura.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, především musím vyjádřit radost nad tím, že se případ OKD dostal v rámci bodu jednání na pořad Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Všichni poslanci SPD samozřejmě tento návrh podpořili. V minulém volebním období jsem na tuto věc opakovaně veřejně upozorňoval, ale bohužel, tehdy to byl hlas volající na poušti kvůli tehdejšímu složení Poslanecké sněmovny. Dokonce jsem podal už před třemi lety i trestní oznámení na premiéra Bohuslava Sobotku, které však podivně zapadlo. Dnes je díky voličům situace jiná. Můžeme dnes s plnou podporou našeho poslaneckého klubu hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, prosazovat a snad i prosadit, aby v tzv. kauze OKD se jednalo důsledně, spravedlivě a aby se nechytaly pouze malé ryby.

Je třeba beze zbytku v souladu s návrhem prošetřit celé okolnosti nakládání s tímto majetkem. Jsou zde vážné indicie, které ukazují, že šlo o vyvedení majetku státu hluboko pod cenou. Jsou zde vážné indicie, že byl český stát připraven o miliardy korun. A byly podvedeny a obelhány desetitisíce lidí. Případ může ukázat na mimořádné propojení podnikatelských a politických mafií, které zasahovaly až do vládních struktur. Skutečnosti naznačují, že nejvyšší političtí představitelé nebyli oklamáni, ale že sami dobře věděli, jakým způsobem tento podvod probíhá, a mohli mu napomáhat.

Nemůžeme se spokojit, že dnes stojí před soudem tzv. malé ryby. Tyto malé ryby neplánovaly ani nerozhodovaly. Tyto malé ryby ani neměly žádný miliardový prospěch z tohoto tunelování majetku státu. Lidé v této zemi nepotřebují obětní beránky. Potřebují znát pravdu a potřebují, aby v této věci došlo k důkladnému a spravedlivému prošetření. Mají na to právo, neboť miliardové škody, které tato kauza způsobila a ještě způsobí, budou platit ze svých daní.

Je třeba ustavit vyšetřovací komisi s jasným navrženým zadáním, která bude postupovat ve smyslu důvodové zprávy. Znovu je nutné připomenout, že tuto možnost nám dává až výsledek posledních voleb. Je třeba zdůraznit, jakou demokracii tady nyní máme. Není to demokracie pro okradené lidi a daňové poplatníky, občany České republiky, kteří tento tunel platili a platí. Je to demokracie pro pana Bakalu a jemu podobné tuneláře. Obyčejní lidé, kterými elity pohrdají, chtějí jinou demokracii. Demokracii, která by chránila práva a svobodu všech, bez ohledu na to, kolik mají v peněžence. Takovou demokracii a svobodu musíme prosadit. Bude znamenat konec tunelování majetku a bohatství této země a bude znamenat, že se lidé zodpovědní za podobné věci budou skutečně zodpovídat za své činy.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z řad poslanců SPD.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. A mám tady s faktickou... a nemám tady s faktickou poznámkou... Tak, mám tady s faktickou pana poslance Lubomíra Volného. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP