(17.20 hodin)

 

Poslanec Lubomír Volný: Dobrý den, dámy a pánové. Jako poslanec za hnutí SPD - Tomio Okamura z Moravskoslezského kraje jednoznačně vítám a určitě podpořím snahu o utvoření vyšetřovací komise ke kauze OKD. Učiním tak ze tří důvodů. Ze všech jsou společné jmenovatele a těmi jmenovateli jsou ČSSD a pan Bakala. Tím prvním je ona zmiňovaná velká kauza podezřelé privatizace OKD, podle mne stamiliardového tunelu a loupeže za bílého dne. Její následná likvidace a zejména osud čtyřiceti tisíc hornických bytů, jejichž osudem měl být výhodný prodej jejich tehdejším nájemníkům, kteří si je zaplatili svou prací mnohdy až kilometr pod zemí a nikoliv budováním reakčního impéria soudně uznaného gaunera. Ano, toto bude naším hlavním zadáním v této komisi, na jejíž zřízení se určitě těší ty statisíce podvedených a okradených občanů našeho kraje. Ty statisíce občanů našeho kraje, kteří místo toho, aby si dnes žili podstatně spokojeněji ve svých vlastních bytech, které jim morálně i slibem vlády i pana Bakaly náležely, místo toho musí dnes stále platit tržní nájem a jejichž peníze tímto pochopitelně nepracují pro krajskou, ale pouze pro Bakalovu ekonomiku.

Minimálně zpackaná, ale podle mě kriminální privatizace OKD vedla k zániku tisíců pracovních míst jak v těžbě uhlí, tak ve službách a dramaticky snižuje o tisíce korun měsíčně kupní sílu těch statisíců lidí, kteří dnes musí sponzorovat majitele původních bytů OKD.

Je nutno ustanovit tuto komisi, protože tímto nejenže dostaneme konečně šanci zjistit pravdu o tom, co se stalo, ale snad i dokážeme vyslat jasný signál k jistým podnikatelsko-politickým mafiánským kruhům a tímto zabránit tomu, abychom nemuseli v budoucnu ustanovovat další dvě vyšetřovací komise, a to vyšetřovací komisi o tom, proč opět ČSSD, jmenovitě pan ministr vnitra Chovanec, ve spolupráci -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já se omlouvám, ale uběhl vám čas. Faktické poznámky jsou určeny k reakci na promluvu, nikoli ke čtení připravených projevů. (Potlesk.)

Takže nyní bych poprosil pana předsedu Kalouska, který se mi hlásil do rozpravy.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, nechci zdržovat. Je to jednak poslední bod dnešního dne, za druhé pan předseda Michálek nás napomenul, že občané si nepřejí diskusi o tom, zda máme, nebo nemáme mít vyšetřovací komisi, občané si přejí, abychom ji zřídili.

Nicméně přesto mi dovolte, abych zdvořile vyjádřil svůj názor, proč tento návrh nemohu podpořit. Nemohu ho podpořit proto, že jsem možná až přecitlivěle dbalý na zákonné ingerence, které má moc zákonodárná, to jsme my, vůči moci výkonné na straně jedné a vůči nezávislé moci soudní na straně druhé. Typickým příkladem takové zákonné ingerence, kterou máme vůči exekutivě, je třeba zákon o státním rozpočtu. To je svým charakterem de facto exekutivní norma a všechny demokratické sněmovny si to povýšily na zákon a schvalují to jako zákon. Proto také zákon o státním rozpočtu projednává pouze Sněmovna, nikoliv Senát, protože vláda se zodpovídá pouze Poslanecké sněmovně, nikoliv Parlamentu jako celku.

Úplně stejnou zákonnou ingerenci máme jako Poslanecká sněmovna vůči exekutivě v případě práva zřídit vyšetřovací komisi ve veřejném zájmu. A z logiky vyplývá, že je to tam - já s dovolením počkám, až paní poslankyně... (Poslankyně Válková hovoří k za ní sedící poslankyní.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Prosím klid v sále.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já jsem chtěl dát paní profesorce přednost, ale nebyl jsem schopný ji přemluvit. Děkuji vám.

Stejnou zákonnou pravomoc ingerovat vůči moci výkonné máme jednacím řádem v případě našeho práva zřídit vyšetřovací komisi ve veřejném zájmu. Z logiky věci vyplývá, že to zřizujeme v okamžiku, nebo měli bychom to zřizovat v okamžiku, kdy orgány exekutivy nekonají, kdy policie nevyšetřuje, státnímu zastupitelství se do toho nechce, je mnoho indicií, že se stalo mnoho věcí, které se stát neměly, a exekutiva nekoná. V takovém případě ve veřejném zájmu Sněmovna zřizuje vyšetřovací komisi a ta se pokusí tu věc vyšetřit a uvést na pravou míru. Nemůže sama obvinit, protože není orgánem činným v trestním řízení. Ale setkává-li se s něčím, co by mohlo odpovídat nebo z čeho má podezření, že by se mohlo jednat o trestný čin, předává to příslušnému státnímu zástupci. Ale to není tenhle případ. Tady orgány exekutivy konaly. Tady policie vyšetřovala, státní zástupce vypracoval obžalobu a doručil ji soudu.

Pan předseda Okamura říkal, že veřejnost se nemůže spokojit s tím, že před soudem stojí malé ryby, proč tam nestojí více ryb a nejsou větší. Ale to je otázka, která je vyřešena. Tuhle otázku si státní zástupce položil - nikoliv Chovancova policie, ale státní zástupce se všemi kontrolními a dozorovými mechanismy, které státní zastupitelství má k dispozici - a dospěl k závěru, koho podezírá z trestného činu, a tu věc předložil soudu s obžalobou. A ta věc sama o sobě je v hlavním líčení u nezávislého soudu. Teď to hlavní líčení probíhá. A tak jako máme několik zákonných ingerencí vůči moci výkonné, například i tu ingerenci zřídit vyšetřovací komisi, nemáme vůbec žádnou ingerenci vůči nezávislému rozhodování moci soudní. Teď ta věc je u soudu, probíhá tam hlavní líčení. Soud, pokud zjistí, že některé důkazy nebyly došetřeny správně, může to dát k došetření. Soud, pokud dospěje k závěru, že někteří svědci lhali a nemluvili pravdu, vyvodí z toho důsledky, neboť svědčit před soudem křivě je trestný čin.

Ale my si na to zřídíme vyšetřovací komisi. A teď zase - pokud ta vyšetřovací komise zjistí, že si myslí, že by měl stát před soudem ještě někdo jiný, no tak nemá jinou šanci než to dát tomu státnímu zástupci, který si na tuhle otázku ale už odpověděl.

Jinými slovy - při vší úctě k předkladatelům, jsem si jist, že tohle nebyl jejich motiv - jinými slovy zřizovat vyšetřovací komisi na tuhle kauzu, kde proběhlo šetření orgány činnými v trestním řízení - které konaly, ne že nekonaly, a ta věc je v hlavním líčení u soudu - mi připadá za prvé jako naprosto zbytečná nedůvěra v orgány činné v trestním řízení, které konaly, zejména pak tedy orgány státního zastupitelství, a tam chci říct, že mám naprostou důvěru, a především to může vypadat jako snaha o už ne zákonnou ingerenci vůči nezávislé moci soudní. A to pokládám - jakkoliv, opakuji, jsem si jist, že to nebyl úmysl předkladatelů - to pokládám za velmi nebezpečné v těchto časech. Ale pokládal bych to za velmi nebezpečné v jakýchkoliv jiných časech.

Takže to, prosím pěkně, jsou moje důvody, proč nemohu podpořit zřízení této vyšetřovací komise. A já vám děkuji, že jste si to vyslechli.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Nyní se mi řádně do rozpravy přihlásil pan poslanec Volný. Takže prosím znovu.

 

Poslanec Lubomír Volný: Ještě jednou dobrý večer, dámy a pánové, na druhý pokus.

Nevím, proč zrovna teď mám pocit, že právě můj předřečník je takovým symbolem oné politicko-podnikatelské mafie, zřejmě tak nějak tuším, proč nepodpoří sestavení naší vyšetřovací komise. Nicméně začnu tam, kde jsem skončil.

Je nutné ustanovit tuto komisi, protože tímto nejenže dostaneme konečně šanci zjistit pravdu o tom, co se stalo, ale snad i dokážeme vyslat jasný signál k jistým politicko-podnikatelsko-mafiánským kruhům a tímto zabránit tomu, abychom nemuseli v budoucnu ustanovovat další dvě vyšetřovací komise, a to vyšetřovací komisi o tom, proč opět ČSSD, jmenovitě pan ministr vnitra Chovanec ve spolupráci s panem Bakalou, pronajala 21 havířských bytů imigrantům z rizikových zemí, jako je Irák, Sýrie a Afghánistán. Imigrantům, kteří se jaksi při dodržování evropských a našich zákonů zřejmě neměli jak legálně dostat ze svých zemí až do Havířova, aniž by se mezitím octli v některé jiné bezpečné zemi, snad pouze s výjimkou toho, že bychom je k nám do Moravskoslezského kraje sami importovali, importovali z jiných zemí třeba vojenským speciálem. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP