(18.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji. Nyní mám s faktickou poznámkou pana poslance Onderku. Dvě minuty.

 

Poslanec Roman Onderka: Já bych ještě prostřednictvím pana předsedajícího pana Blažka doplnil. Ještě kačer Donald a potom imperialisté v určitém období.

Každopádně já jenom odpověď svému kolegovi z ANO, koho bude nominovat sociální demokracie. Sociální demokracie bude nominovat do komise Luboše Zaorálka, protože je z toho regionu a tu problematiku tam zná bezesporu, od lidí počínaje po byznys konče, asi ze sociálních demokratů nejlépe.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji a nyní mám řádně přihlášeného pana poslance Bartoška.

 

Poslanec Jan Bartošek: Pane předsedající, já děkuji za slovo. Volně navážu na předřečníka. Je skutečně důležité, abychom si nepletli Poslaneckou sněmovnu za lidový soud. Já jsem pro a jako lidovci podpoříme zřízení této vyšetřovací komise. Za nás budeme nominovat Pavlu Golasowskou, protože je z Moravskoslezského kraje a jsme rádi, že tam budeme mít takového reprezentanta.

To, o čem ovšem chci mluvit - a já vás podporuji ve vaší touze po pravdě, zjistit, jak věci jsou, aby spravedlnosti bylo učiněno zadost, že stejně tak jako teď horlivě vystupujete, tak budete chtít znát pravdu o Čapím hnízdě. To znamená, až přijde žádost o vydání na pana poslance Faltýnka a na pana poslance Babiše, budoucího premiéra, tak stejným způsobem zde budete vystupovat a budete říkat ano, my tu pravdu chceme znát, my nebudeme bránit orgánům činným v trestním řízení a my to umožníme, ať tu pravdu známe! Protože jinak bych se musel domnívat, že trpíte selektivní touhou po pravdě. Jinak bych se mohl domnívat, že trpíte raněni jednou z osmi pohrom Egypta, slepotou. A vlastně jak to s tou pravdou myslíte? Pravda je jenom pro někoho? Mají se ji dozvědět jenom někteří? Sedm ran, ano. (Reakce na poznámku z pléna.) Mají se ji dozvědět jenom někteří? Má být umožněna pouze někomu? Na někoho se naše touha po pravdě vztahuje a na někoho už ne? Já nevím. Já osobně si myslím, že budoucnost ukáže nejenom OKD, ale celkově, jaký máte vztah k pravdě.

A jinak ještě směrem k předřečníkovi z SPD. Nejsem členem sociální demokracie. Je to náš konkurent. Ale je to skutečně strana s dlouhou historií, jejíž členové museli položit životy za svobodu a za pravdu. Stejně tak jako členové KDU-ČSL. Vaše strana má za sebou pouze historii pochybných facebookových profilů. Až vaši členové budou muset položit život za to, čemu věří, až budete mít ve své historii lidi, kteří byli mučeni v koncentrácích, byli zabíjeni totalitním režimem, tak potom suďte.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji. Nyní se mi hlásí s faktickou poznámkou pan předseda klubu Michálek. Dvě minuty.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Já bych opravdu poprosil, abychom se vrátili k věcné diskusi, která se má týkat návrhu na zřízení vyšetřovací komise k OKD. Já pana předřečníka ujišťuji, že stejně tak, jako se věnuji podrobně kauze OKD, může se zeptat třeba pana kolegy Gazdíka, tak v mandátovém a imunitním výboru se velmi podrobně věnuji i kauze Čapí hnízdo. Takže všechno řešíme tak, jak se to má řešit, a může se ujistit u svých kolegů, kteří mu to určitě zaručí. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Nyní pan předseda Radim Fiala. Ne? Už ne? Stahuje svou přihlášku. V tom případě já v tuhle chvíli nemám nikoho přihlášeného do všeobecné rozpravy, tedy všeobecnou rozpravu končím. Zeptám se pana zpravodaje, jestli má závěrečné slovo. Nemá. Takže se posuneme k rozpravě podrobné.

Otevírám podrobnou rozpravu a ptám se, jestli se někdo hlásí, případně znovu načteme návrh usnesení. Já prosím pana zpravodaje, aby znovu načetl návrh usnesení nebo se na něj aspoň odkázal.

 

Poslanec Jakub Michálek: Vážený pane předsedající, navrhuji, aby se Poslanecká sněmovna usnesla tak, jak je uvedeno ve sněmovním dokumentu č. 46, který byl poslancům doručen 6. prosince 2017 v 16.04, to znamená Poslanecká sněmovna

I. zřizuje podle čl. 30 Ústavy České republiky a podle § 48 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, vyšetřovací komisi k OKD;

II. ukládá vyšetřovací komisi Poslanecké sněmovny k OKD prověřit

1) převod akcií společnosti OKD, a. s., z vlastnictví České republiky do vlastnictví jiných osob, snížení základního jmění společnosti OKD, a. s., následný postup ovládnutí společnosti OKD, a. s., a prodej minoritního podílu státu v OKD, a. s.,

2) plnění závazků nabyvatelem akcií, který se k nim zavázal smlouvou o koupi akcií ze dne 16. 9. 2004, a další skutečnosti potřebné pro prověření celého postupu při privatizaci společnosti OKD, a. s., včetně prověření příčin a okolností, které vedly k úpadku OKD, a. s.,

3) činnost orgánů státu a jiných osob, které odpovídaly za majetkové operace při privatizaci OKD, a. s., a v době před vznikem úpadku OKD, a. s., či nad nimi měly vykonávat kontrolu či dohled;

III. stanoví lhůtu desíti měsíců ode dne zřízení vyšetřovací komise, v níž je vyšetřovací komise povinna předložit svá zjištění s návrhem Poslanecké sněmovně;

IV. určuje počet členů vyšetřovací komise na 9 a stanoví většinový způsob jejich volby, a to po jednom zástupci z každého poslaneckého klubu: ANO 2011 - 1 člen, ODS - 1 člen, Piráti - 1 člen, SPD - 1 člen, KSČM - 1 člen, ČSSD - 1 člen, STAN - 1 člen, TOP 09 - 1 člen, KDU-ČSL - 1 člen.

Tolik návrh usnesení. Předpokládám, že po skončení této schůze Poslanecké sněmovny by byla velmi rychlá volební komise, která by vyhlásila lhůtu pro obsazení volební komise, a následně totéž v pátek, kdy by to bylo pro předsedu vyšetřovací komise, abychom konali tak, že vyšetřovací komise bude zřízena ještě před Vánoci. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Já to jenom upřesním. Poté, co případně schválíme zřízení komise, si pan předseda Kolovratník vyžádal pauzu na poradu volební komise a vyhlásili bychom případně termíny.

Děkuji za načtení návrhu a končím podrobnou rozpravu, protože do ní nemám další přihlášky. Zeptám se, jestli chceme ještě nějaké závěrečné slovo. Nechceme. V tom případě se přesuneme k hlasování. Prosím všechny, aby se přihlásili, pokud tu nejsou.

 

Zahajuji hlasování číslo 33. Kdo je pro, ať zvedne ruku a přihlásí se. Kdo je proti? Děkuji.

V hlasování číslo 33 bylo přihlášeno 169, pro bylo 153, proti 1. Usnesení bylo přijato. (Potlesk z řad Pirátů.)

 

Děkuji všem. Tím tedy je tenhle bod ukončen.

 

Dáme dvě minuty? Dáme dvě minuty pauzu do 19 hodin. (Smích a šum v sále.) Pardon. Do 18.10 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 18.08 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP