(17.50 hodin)

 

Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek: Já bych se chtěl také zastat sociální demokracie, se kterou jsme určitě ideovými soupeři již přes 90 let, na druhou stranu tak si říkám, jestli bychom neměli také tady, a vážně o tom uvažuji, ustavit vyšetřovací komisi pro vytunelování Úsvitu a založení SPD, jak to bylo s těmi finančními prostředky a jak to je s křišťálově čistými účty -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: (Vstupuje do řeči.) Já bych chtěl poprosit k věci, abychom jednali!

 

Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek: - a tokem peněz, které byly z Úsvitu, jak se tam fakturovalo apod. Takže jestli takhle chcete pokračovat u tohoto bodu, já myslím, že to je celkem zbytečné a že bychom si to mohli odpustit a jít jednat dál. Urážky skutečně nejsou úplně tady namístě. Takže prosím pojďme dál, ať ještě odhlasujeme to, co je potřeba. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: A nyní mám s přednostním právem pana předsedu Michálka.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Já si jenom dovolím reagovat věcně na to jedno věcné vyjádření od pana kolegy Kalouska, který vlastně tady vyjádřil svůj nesouhlas s ustavením vyšetřovací komise, který zdůvodnil tím, že část podezření, která má vyšetřovací komise vyšetřovat, je předmětem trestního řízení v jiné věci. Já se omezím jenom na velmi krátké konstatování, že v roce 2001 pan Ing. Miroslav Kalousek byl členem vyšetřovací komise pro objasnění rozhodování státu v IPB a zároveň v této kauze bylo vedeno trestní řízení. Pan Kalousek byl dokonce předsedou této komise. Takže já bych poprosil, abychom drželi nějakou konzistenci a nepoužívali nepravdivé argumenty. Já spíš bych očekával, že pan Kalousek tady vystoupí s oznámením střetu zájmů, protože v roce 2010 dostala TOP 09 od pana Zdeňka Bakaly 8 milionů korun, kdy on byl prvním místopředsedou. Děkuji za pozornost. (Pobavení a potlesk zejména Pirátů, ANO a SPD.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní prosím pan Miroslav Kalousek s faktickou. Dvě minuty.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Promiňte, už to přestává být plodné, ale pokud jsem posunut do zjevné nepravdy, tak se přece jenom musím zdvořile ohradit. Kauza IPB tenkrát byla ve fázi prošetřování a Poslanecká sněmovna měla intenzivní pocit, že orgány exekutivy, tedy policie a státní zastupitelství, nekonají. Proto zřídila vyšetřovací komisi. Já jsem tady neargumentoval, jak mně mylně vložil do úst pan předseda Michálek, tím, že je vedeno trestní řízení. Já jsem argumentoval tím, že ta kauza je u soudu, že je vedeno hlavní líčení a že jsem si vědom našich limitů zákonné ingerence vůči moci výkonné na straně jedné a vůči moci soudní na straně druhé. Promiňte, že vás tím zdržuji, ale musel jsem tenhle rozdíl zdůraznit. Ta kauza je u soudu, ne že orgány činné v trestním řízení nekonaly. Ony to k tomu soudu předložily.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím, chcete reagovat? Tak prosím, reakci rychlou.

 

Poslanec Jakub Michálek: Jenom krátká faktická poznámka, že soud samozřejmě se nemůže zničehonic rozhodnout, že si přibere nějakého dalšího pachatele. Soud je vázán obsahem obžaloby, kterou mu předkládá státní zástupce. To znamená, opět je to příklad, kdy o tom, kdo bude trestně stíhán, rozhoduje státní zástupce tím, že předloží obžalobu, a o té soud rozhoduje. Takže ten argument, který jste tady uvedl, bohužel není platný. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji a chtěl bych pogratulovat panu poslanci Hájkovi, že se dostal na řadu.

 

Poslanec Josef Hájek: Dobrý podvečer, pane předsedající, kolegyně, kolegové. Já jsem trošku podjatý. Ti, co jsou tady už druhé volební období, tak vědí, že jsem člověk, který v OKD pracoval asi 36 let, takže mám k této společnosti skutečně srdcový vztah. A 6. prosince byla Barborka, byl jsem na Českém báňském úřadu, kde jsme měli takové setkání zástupců cechu hornického, a byl to i den, kdy jsem se zúčastnil tiskové konference k tomu, abychom oznámili, že je tady záměr zřídit tuto vyšetřovací komisi. Na druhé straně se ptám tady těch vpravo - je rok 2017. Ta privatizace začala v roce 1990. 1996 byl takový ten zásadní zlom, a proč tedy třeba Marek Benda, jsi tady už 27 let, proč jste nereagovali už v tom roce 1997?

A já zase když si slova pana Kalouska přeložím do češtiny normálním lidem, to znamená, já nechci zřídit komisi, protože jsem nedostal 8 mil., ale 7,5 mil. od Bakaly. Já kdybych dostal 7,5 mil. od Bakaly, tak také mu chráním triko! Takže to je naprosto logická férová odpověď: Ano, Bakala mi dal v roce 2010 7,5 mil., přestože jsem v roce 2009 tady u tohoto mikrofonu sděloval, že místopřísežně prohlašuji, že si nikdy v životě moje strana od Bakaly nevezme ani korunu. Ani korunu! A za rok všechno jinak.

Já jsem ve volební kampani - samozřejmě na severní Moravě je to téma. Je to téma a já jsem organizoval i petici, protože jednal jsem s organizací, sdružením Byty OKD. Oni jsou za těch 13 let unavení. Oni jsou unavení, lidé jsou znechucení, oni už nám nevěří. Oni už nám nevěří, že jsme schopni tu kauzu nějakým způsobem dotáhnout. Oni říkají, my už nechceme ani nikoho do tepláků, ale my chceme, aby tady řekli ano, tohle se stalo, nás jste okradli, nás jste - nechci použít slovo pana bývalého premiéra, který má ten hornický výraz, začíná to na "o", ale nesmí se to tady, abych nebyl vypnut, ale víte, my to v Ostravě strašně často používáme, to slovíčko vypinkaný. Ono to je trošku jinak.

Ale prostě opravdu ti lidé jsou skeptičtí a já si myslím, že my jsme tady devět měsíců v minulém volebním období diskutovali nad bodem, který se jmenoval Informace vlády ve věci nevýhodné privatizace OKD. Po devíti měsících jsme přijali usnesení, které tady četl kolega z KSČM, a zase to vyšumělo. Takže já nechci, aby to vyšumělo. Nechci nikoho dávat do tepláků, ale každopádně v té komisi, a dneska jsem dostal nominaci z našeho klubu ANO, že bych měl být členem této komise, tedy pokud samozřejmě Sněmovna schválí její zřízení, a budu se snažit dosáhnout toho, abychom třeba ještě využili mezer, které jsou ještě v privatizační smlouvě z roku 2004, které říkají, že v případě, že se u Evropské komise prokáže, že došlo k nevýhodné privatizaci OKD, může ČR od této smlouvy odstoupit, což dává naději 44 tisícům nájemníků bytů plus je tam ještě nějakých 5 700 hektarů pozemků. Ano, šachty jsou vytunelované. Mě to samozřejmě strašně mrzí, protože je to společnost, která má 200letou tradici, přežila feudalismus, kapitalismus, Hitlera, socialismus, raný kapitalismus - a nepřežila Bakalu. Ten dneska stojí na břehu Ženevského jezera, kouří tam ten svůj doutníček a směje se nám, co my tady předvádíme. Tak to mě tedy osobně strašně vadí a já se s tím nikdy nesmířím.

Takže uvidíme, koho budou ostatní strany nominovat. Vím, že z KSČM je tam kolega Luzar z Ostravy, který také se touto problematikou zabývá. Já jsem připraven v té komisi opravdu aktivně pracovat. Na druhé straně zase vím, že v jednacím řádu máme, že svědek nemusí vypovídat, pokud bude cítit, že může být za to trestně stíhán. Nejsem právník, na druhé straně už třeba od roku 1996 je to 21 let, takže řada těchto věcí už bude promlčena. Ale na druhé straně, ještě jednou to zrekapituluji, ti lidé u nás na severní Moravě z okresu Karviná, Frýdek-Místek, Opava, Ostrava, kteří jsou dotčeni touto privatizací, nevýhodnou, pokud použiji tady ten výraz, který jsme tady ve Sněmovně schválili, tak chtějí mít nějakou tlustou čáru, abychom řekli: tohle je ten viník, tihle mají máslo na hlavě a tihle by se měli aspoň morálně zodpovídat občanům ČR. Děkuji (Potlesk poslanců ANO.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Nyní se mi s faktickou hlásil pan poslanec Blažek. Dvě minuty.

 

Poslanec Pavel Blažek: Dobrý večer. Děkuji za slovo. Ono slovo parlament mělo v různých jazycích původně různý význam, takže za posledních Bourbonů ve Francii parlament byl soudní orgán, nebyl to žádný parlament v našem pojetí. A my tady děláme vlastně přesně to samé, kdy v zásadě na co zřizovat tu komisi, když z proslovů vy ty viníky přece znáte! Tak navrhuji usnesení: za všechno může ČSSD a Sobotka, to přece nemusíme vyšetřovat, protože už dopředu máte jasno, za všechno z let devadesátých a potom může ODS, ČSSD, KDU a koho chcete, si tam klidně dejte, zase to nemusíme vyšetřovat, protože je to pravda. Za nic nemohou Piráti a SPD, protože v té době neexistovali, a nemusíme nic vyšetřovat! A já mám obavu, že tohle přesně je účelem té komise, aby se tohle tady hrálo, a začínala mít důvod, že to opravdu má sloužit jenom pro to, aby se někteří předvedli, jak za nic nemohou. No nemohou. Tenkrát prostě neexistovali, možná ani na světě nebyli. Takže si to odhlasujme! Za všechno může ČSSD, ODS, KDU, koho chcete, a pojďme dál. A vy nemůžete za nic, navrhovatelé. Ani nemůžete! Vždyť je to pravda! ***
Přihlásit/registrovat se do ISP