(Schůze zahájena v 10.00 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 5. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás tu vítám. Poprosím vás, abyste se už usadili na svých místech, abychom mohli důstojně pokračovat v této schůzi. Ještě vám dám chviličku na usazení.

S náhradní kartou číslo 1 bude hlasovat kolega Nacher.

Organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh pořadu 5. schůze ve čtvrtek 4. ledna 2018, aby vláda podle čl. 68 odst. 3 Ústavy ČR a § 82 odst. 1 jednacího řádu Poslanecké sněmovny mohla žádat o vyslovení důvěry. Pozvánka vám byla rozdána přes poslanecké kluby tentýž den.

Nyní vás poprosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami, a případně mi oznámili, kdo ještě žádá o vydání náhradní karty.

 

Jako první krok přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili pana poslance Stanislava Berkovce a pana poslance Miroslava Kalouska. Má k této věci někdo jiný návrh? Ačkoli je ještě stále hluk a pohyb v sále, nevidím žádný jiný návrh.

Z tohoto důvodu zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takto navržené ověřovatele. Kdo je proti?

Hlasování číslo 1, přihlášeno 164, pro 162, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovateli 5. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Stanislava Berkovce a Miroslava Kalouska.

 

V tuto chvilku sděluji, že do zahájení schůze požádala o omluvu ze zdravotních důvodů paní poslankyně Dana Balcarová.

S náhradní kartou číslo 3 bude hlasovat pan místopředseda Jan Hamáček.

Hlasování už nás trošku zklidnilo. Přistoupíme tedy ke stanovení pořadu 5. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Z dnešního grémia pro vás nemám žádné návrhy k hlasování. Proto prosím paní poslankyně a pány poslance, aby se k návrhu pořadu vyjádřili. V tuto chvilku eviduji jednu přihlášku s přednostním právem, která mi přišla s předstihem, a to je pan předseda pirátské strany pan poslanec Bartoš, kterému tímto dávám slovo. Prosím, je to vaše.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Dobré ráno všem. Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené poslankyně, páni poslanci, já jsem chtěl vystoupit na začátku ve věci změny programu této schůze. My za pirátský klub, a tuto informaci jsem si následně ověřil u STAN, navrhujeme předřazení, jako první bod schůze, Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Andreje Babiše a poslance Jaroslava Faltýnka. Jedná se o odročený bod 31 z 2. schůze.

My se jednoduše domníváme, že je zásadní rozdíl, když se hlasuje o důvěře či nedůvěře vládě, jestli v danou chvíli tuto vládu představuje Poslanecké sněmovně premiér, který je trestně stíhaný, nebo není. Historicky platil takový konsenzus či pravidlo, že toto hlasování probíhalo až po tom, co mandátový a imunitní výbor doručil své doporučení. Bohužel mandátový a imunitní výbor už přes měsíc jakýmsi způsobem prodlužuje jednání, a vázat toto hlasování na rozhodnutí mandátového a imunitního výboru v tom, jak postupují jednotlivé úkoly, a má se dnes hlasovat o důvěře vládě Andreje Babiše, prostě takto postupovat nelze. Když se tady nedrží jiné dohody, myslím si, že podmiňovat toto hlasování doporučením mandátového a imunitního výboru v tuto chvíli není žádoucí.

Proto ještě jednou opakuji, za Piráty navrhujeme předřazení jako prvního bodu schůze projednání žádosti o vyslovení souhlasu Poslaneckou sněmovnou k trestnímu stíhání pana poslance Andreje Babiše a poslance Jaroslava Faltýnka. Děkuji. (Potlesk vpravo.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Také vám děkuji. Dodatečně - ještě nebyla čtena omluva paní poslankyně Jany Levové, která se omlouvá z dnešního jednání z osobních důvodů.

Nyní k pořadu schůze pan poslanec Farský.

 

Poslanec Jan Farský: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych se tímto připojit k návrhu Pirátů. Tak jak zaznělo, i my jsme dopředu avizovali, že tento bod není důvod už dále oddalovat a že o vydání můžeme hlasovat. Jenom pro vaši informaci, o tomto bodu - pro ty, kteří tady nebyli v minulé Poslanecké sněmovně - už Sněmovna jednou jednala, a to 6. září roku 2017.

Předcházely tomu tyto kroky: 10. srpna 2017 policie doručila do Poslanecké sněmovny žádost o vydání obou politiků, tedy Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka. 18. srpna se sešel mandátový a imunitní výbor. 30. srpna 2017 pak mandátový a imunitní výbor doporučil Sněmovně vydat poslance Babiše a Faltýnka k trestnímu stíhání a 6. září, po tom, co Andrej Babiš a Jaroslav Faltýnek souhlasili s tím, že mají být vydáni, tak Sněmovna hlasovala o vydání. Z přítomných poslanců u pana poslance Babiše 123 poslanců ze 134 přítomných hlasovalo pro, u pana Faltýnka 120 ze 133 přihlášených poslanců. Ta Sněmovna, která nemakala, to zvládla za 27 dní se s tímto vyrovnat.

Ta současná makající Sněmovna dneska má 50. den už na stole tuto žádost, a zatím jsme pořád na začátku. Přestože spis je ten samý, přestože ještě jako další jasný důkaz k tomu přibylo vyjádření z OLAF, který pro toho, kdo měl jakékoli pochybnosti o tom, jestli jde o politicky motivované stíhání, nebo jestli jde o jednoduchou trestněprávní rovinu, tak OLAF už musel rozptýlit poslední pochybnosti. Skutečně není důvod, aby se toto jednání protahovalo a poslanci Babiš a Faltýnek se v Poslanecké sněmovně schovávali před spravedlností.

Děkuji vám za hlasování o zařazení tohoto bodu. (Potlesk vpravo.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. S náhradní kartou číslo 2 bude hlasovat pan poslanec Ondřej Profant.

A nyní s přednostním právem pan předseda Faltýnek.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Hezké dopoledne, vážení kolegové, kolegyně, vážená vládo. Nechci komentovat toto povídání pana kolegy Farského. My se určitě k této debatě dostaneme. Chci jenom technicky přečíst usnesení Poslanecké sněmovny z 30. listopadu 2017 k žádosti o vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání: Poslanecká sněmovna přerušuje projednávání tohoto bodu a odročuje jej do doby projednání mandátovým a imunitním výborem. To je jenom technicky, abychom věděli, jaká je reálná skutečnost. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. S přednostním právem pan předseda Michálek, poté pan předseda Kalousek. Máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP