(10.30 hodin)

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo, pane předsedo. Volně navážu na svého předřečníka. Pane kolego Kováčiku prostřednictvím pana předsedajícího, zábavu pro lid lze určitě zajistit i jiným způsobem než předhazováním křesťanů lvům. Myslím, že stačí pozvat lidi, aby se podívali na surikaty, a splní to účel stejně.

Za nás - pane předsedo, jestli se mnou chcete mluvit, přes mikrofon prosím!

Každopádně já vás žádám, pane předsedající, abyste svolal poradu na úrovni předsedů klubů, protože jestliže existuje usnesení Poslanecké sněmovny, tak jsem přesvědčen, že by se mělo respektovat. V případě, že existuje jiný výklad, nechť tedy řekneme, že můžeme postupovat jiným způsobem, a poté abychom se domluvili na dalším postupu. Myslím si, že v současné době budou předkládány pouze argumenty, proč to lze, nebo nelze, a společná porada by nám mohla usnadnit další postup v této Sněmovně. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. S přednostním právem pan předseda Faltýnek. Jenom pro upřesnění, jestliže bychom ukončili... Pardon, pan předseda Michálek. Jestliže bychom se dobrali konce - omlouvám se, pan předseda Michálek se hlásil dřív - kdybychom se dobrali konce debaty, tak bychom se zřejmě s panem poslancem Bartošem domluvili na upřesnění názvu bodu, kdy by se mohlo jednat o revokaci a následně o pokračování v přerušeném bodu. Nyní pan předseda Michálek. Prosím.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji. Já jsem se chtěl jenom ohradit proti tomu, co tady zaznělo ze strany komunistické strany, že se ohýbá zákon. Opravdu není tomu tak. Platný zákon stanoví, že ta žádost o vydání se má projednat urychleně. Nerozumím tomu, proč odložení jednání o důvěře vládě je tady vydáváno za porušení Ústavy a odložení rozhodnutí o vydání, které má proběhnout neprodleně, je tady bráno jako naprosto standardní postup. Já si myslím, že bychom měli přistupovat k oběma postupům stejně a měřit stejným metrem.

Bylo tady zmíněno panem Chvojkou, že nehrozí žádné další prodlužování, ale není tomu tak, protože příští jednání mandátového a imunitního výboru je naplánováno před jednání Poslanecké sněmovny. To znamená, že to jednání mandátového a imunitního výboru se může protáhnout. Předpokládám, že tam bude hodně dotazů, a opět se ho nepodaří dokončit a opět bude nutné ten výbor odročovat. Dokonce to zmínilo několik členů na jednání mandátového a imunitního výboru. Je tam pět hodin. To předchozí jednání trvalo více než pět hodin. Takže - paní kolegyně, nekruťte na mě hlavou. (Oživení v sále.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vás poprosím, abyste se obracel ke kolegům mým prostřednictvím a zachoval určité dekorum. (Poslanec Michálek: Prostřednictvím předsedajícího.) Všechny ostatní poprosím o klid v sále.

 

Poslanec Jakub Michálek: Omlouvám se, prostřednictvím předsedajícího. (Stále hluk v sále. Předsedající: Poprosím o klid!) Chtěl jsem říci, že zpráva zpravodaje... Prosím o klid v sále! (Opět rozruch ve sněmovní síni.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vás ještě znova žádám, abyste se obracel mým prostřednictvím na kolegy. Je mou rolí požádat o klid v sále. A já vás opravdu všechny, kolegyně a kolegové, poprosím, abychom si vyslechli pana předsedu. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Jakub Michálek: Chtěl jsem říci, že zpráva zpravodaje mandátového a imunitního výboru je připravena, podle toho, co já jsem slyšel. A ten argument, co tady zaznívá, že chceme hlasovat bez rozhodnutí mandátového a imunitního výboru, je lichý. Je to takzvaný slaměný panák, kterého jste si vytvořili. Zaznívalo to od pana kolegy Chvojky, zaznívalo to od KSČM.

Já poprosím, abychom se lépe poslouchali, protože přesně ten návrh, co přednesl pan předseda Bartoš, zní, že navrhuje předřazení jako bod 1 schůze Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Andreje Babiše a poslance Jaroslava Faltýnka. To neznamená, že by se nutně muselo hlasovat, aniž by to projednal mandátový a imunitní výbor. Bylo to tady vysvětleno minimálně třikrát, takže mě překvapuje, že někteří kolegové se potom přihlásí s tím, že tady prosazujeme, aby mandátový a imunitní výbor nedokončil svoje jednání. Naopak, my chceme, aby mandátový a imunitní výbor to svoje jednání dokončil a předložil doporučení Poslanecké sněmovně tak, aby se to podařilo co nejrychleji projednat. A procedurální cestou k tomu je zařadit tento bod, následně uložit mandátovému a imunitnímu výboru, aby se k této věci sešel a dodal urychleně doporučení a následně pokračovat v té schůzi. A jako druhý bod, teprve až bude hlasováno po doporučení mandátového a imunitního výboru o vydání obou poslanců, jako druhý bod této schůze hlasovat o důvěře vládě.

Takže ten váš argument je spíše slaměný panák. A já z těch stran, které vystupují proti tomuto návrhu - opravdu mi to připadá spíš, že je potřeba, aby nejdřív získal pan premiér Babiš druhý pokus na sestavení vlády, a teprve potom se hlasovalo o jeho vydání. Takže to spíš zavání nějakými spekulacemi na to, aby dostali v druhém pokusu lepší nabídku. A myslím si, že korektní by bylo nejprve hlasovat o vydání, a teprve následně nechat na prezidentovi, aby určil osobu, která bude mít druhý pokus na sestavení vlády, která získá důvěru této Poslanecké sněmovny.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. S přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu hnutí ANO 2011 Jaroslav Faltýnek.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo. Já jsem se chtěl jenom zeptat, jestli by nebylo lepší, než dělat poradu předsedů klubů, hlasovat o těch návrzích, že bychom se možná pohnuli trochu dopředu. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Ptám se, jestli má ještě někdo doplňující návrh k návrhu pořadu jednání, případně se ptám pana kolegy Bartoše, zda by chtěl nějak upřesnit ten svůj návrh, má-li zájem, abychom věděli, o čem budeme hlasovat, že by nejprve byla nutná revokace usnesení o tom, že ten bod je přerušen až do projednání mandátovým a imunitním výborem. Jenom by se upravil název toho bodu.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Já souhlasím se změnou té formulace, abychom byli korektní. Skutečně se jedná o revokaci tohoto bodu, resp. zařazení tohoto bodu jako hlasování - (Před dokončením věty začíná hovořit předsedající.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Budu to vnímat jako dva návrhy. Za prvé, revokace usnesení, jeden bod. Za druhé, pak by pokračoval ten přerušený bod. Beru na vědomí. Myslím, že jsme formě učinili zadost. Jestliže nemáme žádné jiné návrhy, budeme nejprve hlasovat o přednesených návrzích, poté o návrhu pořadu jako celku.

 

Takže k návrhu pana předsedy Bartoše o zařazení dvou nových bodů do pořadu jednání jako prvních bodů dnešního jednání.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

hlasování číslo 2 bylo přihlášeno 193 poslanců, pro 65, proti 115. Tento návrh nebyl přijat.

 

Nyní tedy budeme hlasovat o celém návrhu pořadu 5. schůze Poslanecké sněmovny, tak jak byl původně písemně předložen.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

hlasování číslo 3 je přihlášeno 193, pro 167, proti 17. Konstatuji, že pořad schůze byl schválen.

 

V tuto chvíli máme čas 10.37 a vzhledem k tomu, že je avizováno vystoupení prezidenta republiky Miloše Zemana, tak já bych přerušil toto jednání do 11.00, kdy se předpokládá vystoupení pana prezidenta. Já vám pro tuto chvíli děkuji.

 

(Jednání přerušeno v 10.38 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP