(10.20 hodin)
(pokračuje Michálek)

A myslím si, že bychom měli dbát i na to ustanovení zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, které říká, že mandátový a imunitní výbor urychleně provede nutná šetření. Opravdu se vám zdá, že tedy víc jak měsíc, měsíc a čtrnáct dní, že to je urychlené provedení šetření? Zákon říká, že se to má zařadit na první schůzi po tom, co přijde žádost. To jsme sice udělali, ale účelově jsme to několikrát odkládali. Já si myslím, že pokud zde zaznívá, že máme dodržovat zákony, tak je máme dodržovat především, pokud jde o tu proceduru vydávání poslanců k trestnímu stíhání. Proto trváme na tom návrhu tak, jak ho přednesl předseda Ivan Bartoš, aby se zařadil nový bod před bod důvěra vládě, a v rámci tohoto bodu už se může procedurálně rozhodnout, zda uložíme mandátovému a imunitnímu výboru, aby se urychleně sešel a věc prošetřil, tak jak to vyžaduje jednací řád Poslanecké sněmovny.

Děkuji za pozornost. (Potlesk části poslanců.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám také děkuji. Jenom upozorňuji, že se nacházíme v hlasování o pořadu schůze, takže není možné dávat faktické poznámky. Mohou vystupovat pouze držitelé přednostních práv, případně když někdo navrhuje nějaký nový bod programu.

Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji. Dobrý den. Dovolte mi velmi krátké a stručné stanovisko hnutí SPD. Dřív než vám ho sdělím, musím říct, že hnutí SPD v minulém volebním období hlasovalo pro vydání Jaroslava Faltýnka, Andreje Babiše a že v současné době zatím nevidíme jediný důvod, co bychom na tomto svém rozhodnutí měli měnit. Nicméně jsou tady jakési zvyklosti, jsou tady zákony, kterými se chceme řídit, a hnutí SPD se rozhodlo jít tou cestou, že vyčkáme na vyjádření a na usnesení mandátového a imunitního výboru. Myslíme si, že jsou tam rozpracované věci, jako je zpráva hnutí OLAF, kterou si chceme přečíst v úředním překladu v českém jazyce, tak aby nevznikaly pochybnosti, jestli tam bylo slovo to, nebo to, a znamená to v právnické angličtině nebo jiné věci. Chceme taky, aby pan Babiš a pan Faltýnek měli právo se na mandátovém a imunitním výboru obhájit. Jakmile toto všechno bude, jsme okamžitě připraveni hlasovat o vydání pana poslance Faltýnka a pana poslance Babiše.

Takže na dnešním jednání nepodpoříme zařazení bodu vydání těchto dvou poslanců. Děkuji. (Potlesk z lavic hnutí SPD.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane předsedo. Nyní s přednostním právem pan předseda klubu Chvojka.

 

Poslanec Jan Chvojka: Hezké dopoledne, dámy a pánové. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já mám k těm návrhům, o kterých se tady bavíme, dvě poznámky, co se týče toho, aby se hlasovalo už o vydání poslanců Babiše a Faltýnka k trestnímu stíhání předtím, než to bude projednáno mandátovým a imunitním výborem.

Já opravdu nejsem nějaký přítel pana kolegy Babiše ani Faltýnka, ale myslím si, že bychom tady měli dodržovat zajeté principy procedury, které tady byly mnoho let. Já jsem byl v tom minulém funkčním období místopředsedou mandátového a imunitního výboru, předtím jsem byl ještě řádným členem a opravdu vždycky - a těch případů tam byla spousta od Davida Ratha po ty další - vždycky, opravdu vždycky jsme čekali na závěr mandátového a imunitního výboru. Mně by to přišlo minimálně neslušné k těm zmíněným poslancům, abychom nepočkali na to rozhodnutí výboru, které může být určitým vodítkem pro to, jak rozhodne plénum, kdybychom to odhlasovali dnes. Prostě by to bylo v rozporu s těmi dlouholetými principy, které tady držíme. Myslím si, že ty konzervativní strany by právě měly držet pravidla, která jsou tu zajetá po mnoho let. A říkám, nemělo by se to brát osobně, že jde zrovna o tyto dva pány a že to musíme odhlasovat dnes, protože se jinak stane něco zásadně špatného. Já jako předseda poslaneckého klubu ČSSD nemám informace o tom, že by tam hrozilo nějaké zásadní prodloužení toho termínu pro rozhodnutí. Věřím, že to snad tedy bude příští úterý a že potom budeme o věci moci rozhodnout.

A potom poznámka číslo dvě o tom, že by dnes vůbec nebylo hlasování o vládě, že by se právě muselo počkat na to rozhodnutí mandátového a imunitního výboru. No, já tomu moc nerozumím. My tu vládu nepodporujeme - a bude o tom mluvit určitě mnoho našich kolegů - z těch důvodů, o kterých mluvíme delší dobu. S námi nikdo o té vládě nejednal, nejednal s námi nikdo o programu této vlády, nejednal s námi nikdo o personálním obsazení této vlády, ale určitě jsme si nedali jako podmínku pro to, jestli budeme tuto vládu podporovat, nebo ne nyní, to, jestli mandátový a imunitní výbor rozhodne, nebo ne. A já jsem to neslyšel jako podmínku ani od těch stran tzv. Demokratického bloku ani od Pirátů. Oni kdyby si dali podmínku kdysi, když se o tom začalo mluvit, pokud budou vydáni, nebo nebudou vydáni, tak vládu podpoříme, nebo nepodpoříme, tak bych tomu rozuměl. Ale oni předem a priori říkali - ať už KDU-ČSL, ODS, Piráti a ostatní - my tuto vládu nepodpoříme z obecně známých důvodů, stejně tak jako tuto vládu nepodpoříme my. A my tuto vládu opravdu nepodpoříme a myslíme si, že ta nepodpora by měla být zřejmá a jasná už dnes, to znamená v tom nejbližším termínu, který může být, to znamená dneska. Ta vláda si důvěru nezaslouží a měla by se to dozvědět právě dneska. Já nevím, proč bychom to měli odsouvat o týden, o čtrnáct dní nebo o tři neděle. To by možná bylo podle mého názoru už v rozporu s Ústavou České republiky.

Takže prosím, pojďme to odhlasovat dnes, pojďme odhlasovat dnes, že tato vláda důvěru nemá, a pojďme se zasadit o to, aby ta vláda činila jenom kroky, které jsou nezbytně nutné a důležité pro chod tohoto státu. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. S přednostním právem pan předseda klubu KSČM Pavel Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Vážený pane předsedo, vážená vládo, paní a pánové, přeji hezký dobrý den. Já bych navázal na onen bonmot o onom revolučním právu jenom drobným vysvětlením. Když to nejde dostatečně rychle a dostatečně pregnantně a promptně podle představ některé části společnosti, tak se to prostě nějakým způsobem urychlí, zákon se ohne, nebo se případně nějaká jeho část momentálně vyloučí, jenom aby co nejrychleji byly nasyceny vášně davu a předhozeni tomu davu do té arény ti křesťané lvům a princip chléb a hry byl naplněn. (Nesouhlasný šum zprava.) A navíc ještě je to doprovázeno revoluční netrpělivostí, už aby to bylo, pokud možno ještě dneska, a tak se zákon ohne.

Příslušný výbor, který tady léta funguje právě proto, aby v podobných případech, které jsou doprovázeny nejen tedy zákonem o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ale i trestním zákonem, tak aby byly tímto výborem projednány, připraveny, přijato stanovisko a - promiňte - ono stíhání nikdy není pouhou houskou na krámě, kterou lze vyřešit jednoduchým převzetím a zaplacením. Ono je třeba doopravdy, aby se příslušní měli šanci - neříkám, že musí, ale měli šanci - seznámit s autorizovaným překladem do jednacího jazyka Poslanecké sněmovny, aby až někdy přijde čas a ukáže se rozhodnutím soudu, jak ta věc skutečně byla, a budou používány opravné prostředky, tak aby nebyl zbytečně zpochybňován onen postup, ona procedura. To si myslím, že je třeba, abychom naopak v tomto případě velmi jasně, zřetelně dbali, aby všechny tyto procedurální nebo procesní záležitosti byly přesně naplněny, protože jinak se ta situace potáhne donekonečna. A ani v české společnosti, ani v rámci mezinárodního pojetí vnímání České republiky a českých reálií nám to v žádném případě nepomůže nebo nepřinese žádné kladné body.

Já jenom sděluji, že poslanecký klub KSČM, jak už z včerejšího jednání bylo patrné, nepodpoří vládu, nedá důvěru této vládě v tomto prvním pokuse. Současně ale jsme ti, kteří ctí zákon a ctí právo, možná ještě víc než kdokoliv jiný, právě proto, že se na nás tím spíše poukazuje. Jsme zvyklí, když náhodou se nám něco ne úplně hned podaří, tak jsme první na tapetě s kritikou všech ostatních.

Takže prosím pěkně, nepodpoříme ani předřazení onoho rozhodnutí Sněmovny bez mandátového výboru, což je obsahem návrhu pana kolegy Bartoše, ani přerušení projednávání do nějaké doby vyřešení toho mandátového výboru. Já jsem totiž přítelem řádného projednání, ne nějakého netrpělivého tlaku na mandátový výbor. Nevyvíjejme tento tlak na to, aby se věci urychlily! Věc je příliš vážná. Děkuji za pozornost. (Potlesk části poslanců.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Nyní s přednostním právem pan předseda Bartošek. Očekával jsem, že se ještě diskuse rozvíří. Poté pan předseda Michálek. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP