(15.50 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Dnes budeme hlasovat proti vyslovení důvěry této vládě. Já myslím, že zimní, jak jsme to původně říkali, je příliš dlouhé. Zima končí až v březnu a ta vláda demisí skončí 17. ledna podle dnešních slov Andreje Babiše. Ale abych byl pozitivní, tak myslím, že i ministři, kteří například nebudou v příští vládě - možná tam budou všichni, já nevím, ale kdyby tam náhodou nebyli, tak mohou do "sívíčka" napsat, že byli členy vlády v letech 2017 a 2018.

Hezké odpoledne. (Potlesk z lavic ODS.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci, předsedovi klubu ODS Zbyňku Stanjurovi. Nyní předseda klubu SPD Radim Fiala. A budeme pokračovat řádně přihlášenou paní poslankyní Věrou Kovářovou. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji. Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážená vládo, vážený pane premiére, výsledek voleb, které proběhly v říjnu 2017, byl charakteristický tím, že znamenal jasné vítězství hnutí ANO. A bylo to vítězství s velkým odstupem od ostatních politických stran. Tato politická situace přinesla novou situaci, se kterou se vítěz voleb musel vypořádat. Součástí té situace je i větší počet politických subjektů ve Sněmovně. Je nutné zdůraznit, že jasné vítězství hnutí ANO nebylo však vítězstvím absolutním. Výsledek nebyl ani tak dominantní jako historické výsledky dřívějších politických hegemonů české politické scény. Byl to ale výsledek, který dával jasný mandát k jednání o vládě, a podle mého názoru bylo velmi správné, že hnutí ANO dostalo tento mandát o vládě vyjednávat. Dnes zjistíme, jak s tímto mandátem hnutí ANO naložilo. A zjistíme to podle výsledku dnešního hlasování o důvěře vládě. Za náš klub SPD mohu říci, že budeme hlasovat proti důvěře vládě, a pokusím se vám teď stručně říct některé důvody, které nás k tomu vedly.

Především je nutné říct, že představa vzniku vlády založené na myšlence "budu vládnout sám a jedinou garancí pro vás bude za vaši podporu, že vám napíšu něco z vašeho programu do programového prohlášení vlády" je postup pro nás nepřijatelný. Programové prohlášení vlády se také do poslední chvíle měnilo. Zpracovávalo se a projednávalo se způsobem, který doslova devalvoval jeho politickou váhu. Máme k tomuto způsobu politického jednání velkou nedůvěru. Tato nedůvěra je oprávněná, protože již některé věci obsažené v programovém prohlášení minulé vlády nebyly do konce této vlády naplněny. To znamená, že pro nás je to velmi nedůvěryhodné, a my se takové situace už znovu obáváme.

Jde především o otázku všeobecného referenda. Chceme všeobecné referendum, které umožní občanům se vyslovit k zásadním politickým otázkám. A chceme garanci, že to nebude nefunkční model podobný tomu, který do minulé vlády vytvořili sociální demokraté s ministrem Dienstbierem.

Programové prohlášení neustále měněné a tvořené tak, že dáme do tohoto prohlášení pro každého trošku, opakuji, zdevalvovalo jeho politickou hodnotu.

Druhým zásadním problémem, který jsme u této vlády řešili, je pro nás personální obsazení některých ministerstev. Nemůžeme podpořit ministry, kteří odborně nestačí, nemůžeme podpořit ministry, kteří mediálně hlásají věci, které jsou právě v rozporu s programovým prohlášením této vlády, které vláda předkládá. A SPD také nemůže podpořit ministry, kteří vypouštějí do médií urážlivé spekulace o charakteru našeho hnutí.

Posledním problémem, který jsme řešili a který podle mého názoru je zde nutné zmínit, je problém kauzy Čapí hnízdo. Je nutné jasně říci, že současný stav této kauzy vytváří situaci, kterou je třeba odblokovat. Neměli jsme v minulém období možnost se s kauzou detailněji seznámit. Avšak z toho, co dnes víme o této věci, jsou pro nás zřejmé dvě zásadní věci. Za prvé, v kauze Čapí hnízdo se vynaložily finanční prostředky způsobem, který pravděpodobně nebyl úplně v souladu s účelem tohoto dotačního programu. A za druhé, celá kauza je využívána kromě objektivního šetření také k politické manipulaci. Existují podle mého názoru politici, kteří mají patrně lepší přístup k informacím než ostatní. A existují také politici, kteří mají s těmito nadstandardně získanými informacemi nadstandardní přístup do médií.

Chci jasně říct, že příští vláda České republiky nemůže být zatížena tím, že bude nejistota, jak tato kauza bude řešena, a musí v této kauze být zcela zřejmý závěr, který umožní došetření kauzy a náhradu škody, pokud se ukáže, že tato škoda vznikla českým občanům.

Naše hnutí se nezříká odpovědnosti za řešení všech těchto problémů v případném druhém pokusu o sestavení vlády. V takovém případě jsme znovu připraveni věcně a konstruktivně jednat v zájmu České republiky. Jsme připraveni jednat opět s vítězem voleb, tedy s hnutím ANO. Jsme připraveni jednat se všemi ostatními relevantními subjekty v Poslanecké sněmovně. Jsme připraveni jednat s panem prezidentem a samozřejmě jsme připraveni jednat o prosazování svých programových cílů s vědomím nutnosti politických kompromisů. Naše ochota jednat je ale, opakuji, limitována. Máme své programové body, za které neustoupíme. A zmínil jsem taky jasné problémy, které musí být vyřešeny. Pro nás některé problémy personální a problémy politické, které by umožnily, aby vláda skutečně vládla a nevedla pouze permanentní volební kampaň na téma Čapí hnízdo.

Pokud někdo tvrdí, že SPD je hnutím politicky extrémním, chci připomenout, že jedním z našich evropských politických partnerů je Svobodná strana Rakouska, která je dnes součástí rakouské vládní koalice.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk z lavic SPD.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Radimu Fialovi. Pokročíme v debatě k vystoupení paní poslankyně Věry Kovářové. Připraví se pan poslanec Vít Rakušan. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo. Vaše vláda schválila 8. ledna programové prohlášení vlády, které obsahuje několik velmi zajímavých bodů. Mezi ně mimo jiné patří i několik oblastí, kterým se věnovaly pozměňovací návrhy Starostů a nezávislých ke státnímu rozpočtu na rok 2018. Týkaly se navýšení kapacity mateřských škol. Týkaly se navýšení dotačních titulů na obnovu kulturních památek či navýšení platů učitelů. Samozřejmě pro tyto pozměňovací návrhy žádný z poslanců hnutí ANO nehlasoval. A tak si tedy otevřu programové prohlášení, kterým listuji, a světe, div se!, co tam nenalézám. Programové prohlášení jednobarevné vlády obsahuje např. rozšíření kapacity mateřských škol pomocí národních dotačních titulů. Péči o kulturní památky a zvýšení platů učitelů. A jak listuji, říkám si, no tak to je tedy fofr, jak rychle někdo mění názory.

Náš pozměňovací návrh na zvýšení alokace dotačního programu na rozšíření kapacit mateřských škol všichni poslanci hnutí ANO jednohlasně odmítli. A přitom se jednalo o pouhých 400, resp. 300 mil. korun. Chtěli jsme pomoci obcím, kterým by se ulehčilo s plněním povinnosti mateřských škol přijímat od roku 2020 i děti ve věku dvou let. Samozřejmě by jim to přineslo i určité náklady a ulehčilo by se i rodičům oněch malých dětí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP