(16.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Nyní vystoupí pan poslanec Feri, po něm paní poslankyně Pekarová Adamová. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Dominik Feri: Velmi děkuji za slovo, pane předsedající. Vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení trpěliví hosté na galerii a vážený pane premiére, myslím si, že vláda, která nás tu dnes žádá o důvěru, je skutečně vládou odborníků, ale bohužel odborníků na PR. Protože jak jejich vládní prohlášení, tak i nedávná vystoupení členů vlády, co udělají a co zařídí, jsou skvělým a ukázkovým marketingovým projektem. Projektem skvělým, ale o to více nebezpečným, protože se za ním skrývá demagogie, jak demokratické instituce omezují jejich práci a touhu makat.

Příkladem budiž nedávné vyjádření ministra spravedlnosti Pelikána, který chce zreformovat státní zastupitelství. Jen tak mimochodem zmíní, že to s sebou přinese také přesoutěžení jejich míst, což ale je jenom takový drobný detail. Ale jak víme, tak ďábel, ten se skrývá v detailech. Asi každý pracující člověk zpozorní, když má být jeho místo přesoutěžováno, když hrozí, že bude vyměněn. Začne pracovat více, ale zejména tak, aby nikoho nepopudil. Začne podléhat autocenzuře. Přitom státní zastupitelství nemá být servilní a nekonfliktní. Naopak, jeho role je aktivní, což s sebou zákonitě nese konflikty a střety. Má hájit veřejný zájem, a to jak v neprospěch, tak i v prospěch obviněného. Tady se skutečně dostáváme do nějaké manažerské kultury, kdy ministr instaluje Pelikánův meč nad hlavy státních zástupců. Někdo určitě přijde s tím, že se vlastně vůbec nic neděje, ale pouze pokračujeme v reformě justice, kdy stejně tak bylo stanoveno funkční období předsedům soudů před přibližně deseti lety. Jsou to sice věci podobné, ale nikoli věci stejné. Zejména odlišná role je totiž role předsedy soudů, kteří na jednu stranu hrají významnou roli při správě soudů, ale v případě státního zastupitelství máme systém nadřízenosti a podřízenosti. Zjednodušeně řečeno, oproti předsedovi soudu, který soudce nemůže úkolovat, co má, nebo co nemá dělat a jak má soudit, vedoucí státního zastupitelství tak činit může. Nadřízené státní zastupitelství může tomu nižšímu případ odebrat. Toto není možné v soustavě soudů, aby soud vyšší instance odebral případ soudu instance nižší. Z tohoto příkladu je zřejmý rozdíl v modelech nezávislosti soudnictví a v nezávislosti státního zastupitelství. Reforma státního zastupitelství může přicházet v úvahu, ale má jít o promyšlené zlepšení systému, nikoliv o skrytou hrozbu, která čirou náhodou přichází v době jednání mandátového a imunitního výboru o vydání premiéra Babiše a předsedy klubu ANO 2011 Faltýnka k trestnímu stíhání.

Obávám se, a to je smysl tohoto projevu, jedné věci. Bojím se, že pan ministr spravedlnosti těchto na první pohled malých změn chystá využít k podřízení státního zastupitelství šéfovi vlády. A rovněž ke zjednání poslušnosti. Tohle jsou přesně ty krůčky. Malé, nenápadné, které skoro vlastně ani nevnímáme, kterými ale můžeme dojít tam, kam se došlo v Polsku.

Dámy a pánové, já vám velmi děkuji za pozornost a rád bych vám ještě na závěr popřál mnoho úspěchů v novém roce.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickou poznámkou pan ministr. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji, vážený pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já se proti tomu musím ohradit. Dámy a pánové, jestliže principem nového zákona o státním zastupitelství, tak jak jej kdysi dávno napsali na tom Nejvyšším státním zastupitelství a od té doby je, nebo možná bude, doufám, už počtvrté předložen do parlamentu, jsou výběrová řízení a funkční období na místa vedoucích státních zástupců, tak je celkem logické, že není zároveň možné, aby se nesoutěžili ti vedoucí státní zástupci. Bylo to v tom návrhu, již když ho předkládal pan ministr Pospíšil. Bylo to v něm, když ho předkládal pan ministr Blažek, bylo to v něm, když jsem ho předkládal do minulé Sněmovny já. O tom, zda se to stane, nebo nestane, nebude rozhodovat vláda, ale bude o tom rozhodovat celá tato Sněmovna. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní je do rozpravy přihlášena paní poslankyně Pekarová Adamová, po ní vystoupí pan poslanec Jurečka. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, kolegové, všichni, jak tady sedíme, jsme kandidovali pod nějakým programem, s nějakými prioritami, vizemi, řešeními konkrétních problémů. TOP 09 představila kompetentní program, který je postavený právě na řešení konkrétních problémů, postavený na hodnotách, zaměřený na budoucnost. A jsme si jisti, že zejména musíme začít s modernizací českého školství, že se musíme zaměřit na to, aby se děti ve školách učily těm skutečně podstatným věcem, aby uměly kriticky myslet a uměly své znalosti aplikovat, aby uměly spolupracovat a obstály v globalizovaném světě a byly schopny dostát všem výzvám. Jsme si vědomi toho, že je nutné k tomu tedy nemálo investovat do českého školství, nejenom do platů učitelů a dalších pracovníků, kteří v něm jsou, ale také do modernizace výukových metod. Chceme, abychom mohli říci, že jsme skutečně vzdělanou společností a že naše budoucnost je s tímto úzce spojena, protože si uvědomujeme, že jedině tak může být prosperující, odolná všem výzvám. A jedině tak můžeme uspět všichni jako celek.

Samozřejmě nezapomínáme na zdravotnictví, nezapomínáme na správu země. Chceme štíhlý stát, který bude svému občanu sloužit, nebude jej zbytečně šikanovat, bude možné vše, co je možné s ním vyřídit z pohodlí domova, elektronicky přes mobilní telefon, přes aplikace, které už dnešní moderní technologie umožňují. Samozřejmě k tomu patří právní stát, patří k tomu přívětivost pro všechny generace, ať už jsou to ti mladí, které jsem zmínila třeba v oblasti školství, ale jsou to také senioři, ať už jsou to zdravotně postižení. Je tady nutná důchodová reforma, k tomu už také mnohé zaznělo. My to konstantně říkáme několik let, my jsme jednu připravili a jsme připraveni k tomu o ní diskutovat i v budoucnu. Uvědomujeme si, jak časovaná bomba náš penzijní systém do budoucna může být.

Nezapomínáme ani na ochranu životního prostředí. Věnujeme tomu opravdu značnou část našeho programu a TOP 09, troufnu si říci, je jedna z nejkompetentnějších stran v současném parlamentu co do oblasti právě ekologie a různých, řekněme konkrétních opatření, která nabízíme. Stejně tak nezapomínáme ale ani na rodiny, na slaďování rodinného a profesního života, na to, že musíme učinit pracovní trh mnohem flexibilnější, že v dnešní době čelíme i v této oblasti mnoha výzvám a chceme, aby třeba rodiče malých dětí měli možnost si sami uspořádat život tak, aby sladili své povinnosti se svou profesí.

Chceme také snížení odvodů. To je také oblast, která je v našem programu, a velmi jasně a pregnantně je řečeno, o kolik a jakým způsobem to pomůže konkrétně lidem, že se zvýší jejich čisté mzdy a opravdu to pocítí ve svých peněženkách.

A i kdybych pokračovala dál, mohla bych opravdu velmi dlouze, a popsala jednotlivé programové priority, kdybych všechny do puntíku našla v programovém prohlášení vlády, která se uchází dnes o důvěru, tak to ještě samo o sobě nestačí. Stojí za ním totiž konkrétní lidé, ať už přímo premiér, taktéž ministři, potažmo samozřejmě i vy, poslanci vládní strany, a ti musí být všichni důvěryhodní. Proto si dnes pokládáme otázku, kdo je vlastně naší důvěry hodný, co je pro každého z vás stěžejní při dání své důvěry. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP