(16.30 hodin)
(pokračuje Pekarová Adamová)

Já osobně Andreji Babišovi nevěřím, proto mu a jeho vládě dnes důvěru dát nemohu. Jsem přesvědčená, že hodnoty, jako je pravda, čest, morálka, nejsou mrtvé. A nejsou to prázdné pojmy. Proto za sebe nepřipustím, aby se po nich šlapalo, aby se vytrácely. Aby je zašlapávali do země někteří, kteří si to přejí. Nenechám se přitom odradit ani tím, že pro téměř 30 procent voličů možná nehrály až takovou roli. Nenechám se odradit tím, že už možná pro některé nejsou v módě. Svou důvěru této vládě stejně jako všichni ostatní poslanci TOP 09 nedám. Zvažte, zda jste schopni vy, každý sám za sebe, ji s čistým svědomím dát a také vzít za to svůj díl odpovědnosti.

Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců TOP 09.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Než přijde pan poslanec Jurečka k řečnickému pultu, tak vás seznámím s omluvou. Z dnešního jednání v době od 16 do 17 hodin se z pracovních důvodů omlouvá místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Martin Stropnický. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Dobré odpoledne. Vážený pane předsedající, milé kolegyně, kolegové, než začnu svoji řeč, dovolte, abych dal procedurální návrh, aby se přerušilo jednání tohoto bodu, dokud tady nebude přítomný premiér a většina členů vlády, protože myslím si, že byť jednáme o důvěře menšinové vládě, tak tato účast členů vlády je nedůstojná tomuto jednání. Děkuji. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano. Obdrželi jsme procedurální návrh, který budeme hlasovat bezprostředně. (Poslanec Jurečka: K přerušení jednání, pardon.) Ještě vás prosím, pane poslanče, ještě jednou zopakujte svůj procedurální návrh, aby to bylo všem jasné.

 

Poslanec Marian Jurečka: Procedurální návrh zní, aby tento bod pokračoval, až tady bude přítomen premiér a alespoň nadpoloviční většina členů této vlády. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, je to jasné. Je zde návrh na odhlášení. Já vás všechny odhlásím. Prosím, abyste se všichni znovu přihlásili svými identifikačními kartami. Počkáme, až se ustálí počet poslanců a poslankyň. (Po chvíli.) Tak, já myslím, že doba byla dostatečná, takže můžeme přistoupit k hlasování.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s předloženým návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Hlasování číslo 4, přihlášeno 143 poslanců, pro návrh 54, proti 60. Návrh byl zamítnut.

 

Můžeme pokračovat dále. Pane poslanče, máte slovo. (V sále je velký hluk.)

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Pane předsedající, já bych poprosil, aby byl klid v sále, jestli můžete.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Já prosím všechny paní poslankyně a pány poslance o klid v jednacím sále. Slovo má pouze pan poslanec Marian Jurečka. Pane poslanče, prosím, pokračujte ve svém vystoupení.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji za pozornost. Já bych byl rád, abychom opravdu tu diskusi vedli vážně, aby tady pokud možno byla důstojná účast. Tady za mnou se před chvílí ozval pan premiér. Pološeptem říkal: to jsou zoufalci. Já si fakt nemyslím, že diskuse ve Sněmovně o hlasování o důvěře je diskuse zoufalců. My jsme tady poslanci a máme každý stejný mandát, který tady máme vykonávat.

Nyní dovolte k mému vystoupení. Protože tady byl přítomen pan prezident a protože i tím, jak zdůvodnil svůj postup při druhém kole, druhém pověření k sestavování vlády, že bude požadovat 101 podpisů, tím já beru i to jeho dnešní vystoupení, a to, že předtím tu podmínku neměl, že tady ta jeho účast a ten dnešní projev byl jeho součást kampaně nebo nekampaně, jak kdo chcete. A dovolím si stručný komentář.

Na úvod bych řekl, že jsem velice rád, že pan prezident ze svého slovníku vynechal slova, která začínají na k, musí se tečkovat. Vynechal slova o tom, že vláda něco zku- apod. Takže si toho vážím. Nicméně fakticky. Byla tady použita některá slova a příměry ze strany pana prezidenta. Mluvil o tom, že 80 procent komunálních politiků, kteří jsou obviněni z nějakých pochybností u čerpání dotačních titulů, že tato obvinění jsou u soudu stažena nebo neprokázána. Chtěl bych říci, že to nemá souvislost s Andrejem Babišem a ani s Čapím hnízdem, protože to není příběh komunálního politika a ani dotace, která by směřovala do obce či města či do kraje.

Dovolím si tady odcitovat jeden velice silný výrok jednoho významného českého politika posledních dvaceti let. "U politika platí nikoliv presumpce neviny, ale bohužel u něho platí presumpce viny. Takže je-li politik v jakémkoliv podezření, byť by bylo sebepitomější, tak si myslím, že je jeho povinností rezignovat, pokud toto podezření někdo bere vážně," prohlásil Miloš Zeman v dubnu 1998 v pořadu Pressklub Frekvence 1. Bylo to v době těsně předtím, než se stal premiérem tohoto státu, v době, kdy mluvil o akci Čisté ruce apod.

Nicméně také bych byl rád, kdyby nám pan prezident někdy v budoucnu vysvětlil, proč pro první kolo nechtěl onu podmínku, že ten, kdo je pověřen sestavením vlády, by měl dokázat předtím, než je jmenován premiérem, že má podporu alespoň 101 hlasů. Myslím si, že by si to zasloužila nejenom Poslanecká sněmovna, ale i Česká republika a občané České republiky, protože jsme tady promarnili už tři měsíce, to znamená, jednu šestnáctinu volebního období vlády, která tady měla vládnout a má vládnout.

Závěrem bych byl rád, aby pan prezident se držel toho, že amnestie pro Jiřího Kajínka byla tou poslední, kterou buďto on, nebo v tomto funkčním období udělil, aby nebyla nějaká šance řešit kauzu Čapího hnízda přes amnestii, jak se v některých kruzích proslýchá.

Nyní mi dovolte, abych se vyjádřil k tématu důvěry vlády a programovému prohlášení, které máme dneska na svých poslaneckých lavicích, abych tedy hovořil k panu premiérovi Babišovi a této vládě.

Začal bych asi tím, že na straně 20, prosím pěkně, můžete si to otevřít a číst spolu se mnou, se mluví v kapitole Právo a spravedlnost: "Za klíčovou hodnotu našeho společenského uspořádání považujeme ideu právního státu založeného na úctě k ústavně chráněným principům dělby moci, vlády práva a ochrany základních práv a svobod. Tyto principy budeme ve všech svých krocích respektovat a dále posilovat." Já bych tady poprosil, aby se dále v rozpravě vyjádřili členové vlády. Prosím pěkně, pokud by mohl být přímo pan ministr spravedlnosti Pelikán, paní ministryně financí Schillerová a pan ministr kultury, aby se vyjádřili, jak dneska na jednání vlády hlasovali a argumentovali, pokud šlo o komunistický návrh na revizi a zdanění církevních restitucí. Protože tyto věci a takovéto vstupování do legislativy a do věcí, které jsou ukotveny smlouvami mezi státem a konkrétními subjekty, jsou velice vážným ohrožením toho, že český stát se může nazývat právním státem. Vy, co jste právníci, mi nepochybně rozumíte daleko lépe. Takže poprosím, kdyby se členové vlády takto mohli vyjádřit k tomu, jaké oni k tomu mají stanovisko a jaká rizika případně, pokud by takováto legislativní úprava byla přijata, mohou znamenat pro Českou republiku. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP