(16.40 hodin)
(pokračuje Jurečka)

Dále, když se podíváme do tohoto dokumentu, tak na straně 7 je úplně dole na té stránce takový zajímavý text: "Zasadíme se o důsledné dodržování principů transparentnosti v rozhodování o dotacích a veřejných zakázkách." Je vás tady mnoho, kteří jste komunální politici, kteří vykonáváte úřady hejtmanů, jste tady majitelé firem, jste tady ředitelé firem, to znamená lidé, kteří jste přišli v minulosti do kontaktu s problematikou čerpání dotací jak z národních zdrojů, tak z evropských. A mnoho z vás moc dobře ví, co znamená drobné porušení pravidel. Stačí o jeden den nestihnout termín, celá dotace může být zmařena. Já jako ministr zemědělství za poslední čtyři roky jsem zažil situace, kdy malí a střední podnikatelé udělali poctivé smysluplné projekty a na základě naprosto drobného pochybení, abych dodržel pravidla, která mají platit pro všechny, a rovnost všech uchazečů o tyto dotace jsem musel jejich žádosti o výjimky s těžkým srdcem zamítnout.

Takže byl bych rád, aby tady bylo ctěno jednoznačně právo a to, co vy říkáte ve svém programovém prohlášení, aby to platilo v praxi, protože jednou z klíčových věcí, o které se tady hovoří, proč se tady už dneska nemluví o většinové vládě koaliční, je ona problematika trestního stíhání v kauze Čapího hnízda. A já si myslím, že pokud člověk nemá co tajit, má čisté svědomí, tak je schopen předstoupit a říci: Já chci, aby to bylo řádné trestní stíhání, aby došla tato věc k soudu a soud rozhodl o vině či nevině. A my tady v Poslanecké sněmovně nerozhodujeme o vině či nevině těch, kterých se to týká, já je nechci vůbec soudit, ale rozhodujeme o tom, aby věci, o kterých tady vláda píše ve svém programovém prohlášení, že ctí právní stát, mohly regulérně proběhnout. Takže byl bych rád, aby to, co tady říkáme, když říkáme, že chceme získat důvěru, platilo také v praxi.

Dovolím si zmínit ještě jednu část na straně 6 hned vedle, můžete si to otevřít: "Budeme pokračovat v boji proti daňovým únikům a agresivnímu daňovému plánování." Agresivnímu daňovému plánování, zajímavý pojem. Já když si vzpomenu, když jsme tady v březnu a dubnu loňského roku řešili to, aby se Ministerstvo financí řádně podívalo na problematiku dluhopisů, optimalizace daňových přiznání firem, které tyto dluhopisy vydaly, byl to obrovský boj s finančním úřadem a jeho ředitelem a Ministerstvem financí, aby se touto problematikou začali plně zabývat a dali veškeré informace transparentně na stůl. Takže budu rád, když to, co je tady psáno, se bude také vztahovat na věci, které se udály v minulosti, a budou tyto věci řádně prošetřeny.

Mluví se tady hojně o eGovernmentu, o IT ve státní správě. Musím říct, že mě mrzí, když přijde do úřadu ministr, který je tam řádově několik hodin, a už ví, jaké personální rozhodnutí má udělat. Hnutí ANO hodně často akcentuje to, že říká "řídit stát jako firmu", v posledním roce "řídit stát jako rodinnou firmu". Kdo jste ve firmách působili, já nevím, jestli dobrý manažer je schopen přijít a po čtyřech nebo po pěti, šesti hodinách říci: já tady tu strukturu firmy chci zásadně překopat a s těmito lidmi se rozloučím.

Abych nebyl obecný, použiji příklad resortu, za který jsem čtyři roky nesl zodpovědnost. Jestliže jsme vybudovali sekci ICT a dovedli člověka, který v privátním byznysu dělá problematiku IT, který dokázal nastavit transparentní systémy, který se dokázal u většiny systémů vyvázat z vazalství firem, které nám tyto systémy v minulosti dodávaly, dokázali jsme je vysoutěžit, a především - prosím pěkně, dávejte pozor - v roce 2013 Ministerstvo zemědělství vynakládalo za oblast IT částku ve výši 637 milionů korun. Činností tohoto člověka a jeho týmu jsme tuto částku snížili v roce 2016 na 399 milionů a za ty čtyři roky ten rozdíl oproti roku 2013 a předchozím letům činil úsporu 900 milionů korun, necelou jednu miliardu korun. Tady se píše o tom, že chceme odborníky, nezávislé odborníky na IT, a my ty odborníky s příchodem po pár hodinách z ministerstva vyhazujeme. To stejné, když se podíváme na sekci správní, kde se podařilo ukončit nevýhodné právní smlouvy, kde se podařilo vyhrávat klíčové právní spory, a dokázali jsme také státu ušetřit stovky milionů korun, také po pár hodinách jsme rozhodli, nebo vy jste rozhodli, že tito lidé jsou pro stát nepotřební, my je nepotřebujeme. To si myslím, že je něco, co je v rozporu s tím, co se tady říká, a mrzí mě to.

Dovolil bych si ještě říci, co mně osobně v programovém prohlášení chybí a co já bych si představoval, že programové prohlášení dobré vlády pro Českou republiku má obsahovat. Kromě věcí, které se týkají efektivního řízení státu, eGovernmentu, snižování daní, snižování administrativní zátěže, mi tady chybí slova, která se vůbec v tomto dokumentu nevyskytují - slova jako manželství, slova jako solidarita, slova jako charita, slova jako eutanazie. To jsou problémy, které tuto společnost trápí. Já nechci, aby lidé umírali z rukou lékaře, já chci, aby lidé umírali na rukou lékaře. A tato slova, která jsem jmenoval, v tom textu nenajdete ani jednou. A jsou to důležité hodnotové významy, které v naší společnosti, si myslím, mají mít akcent, a že kromě ekonomicko-hospodářských věcí, si myslím, že programové prohlášení má obsahovat a má se dotknout i těchto hodnotových záležitostí, které jsou pro život člověka a rodiny v České republice důležité.

Tedy dovolte, abych závěrem zmínil ještě jednu důležitou věc. Prosím pěkně, pane premiére prostřednictvím pana předsedajícího, ten příměr s Izraelem a s cenou vody není pravdivý. Já vám přepošlu odkaz a případně si přes své poradce zjistěte, jaká je pravda. Opravdu to není pravda.

Kdybych to měl shrnout do poslední věty: Pro mě to není programové prohlášení vlády, které si zaslouží důvěru. Pro mě je to zajímavý materiál obchodování a toho já se nechci zúčastnit. Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců KDU-ČSL.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: S faktickou poznámkou je elektronicky přihlášen pan předseda Chvojka. Ale protože zde není, tak nemůže využít své faktické poznámky. Do rozpravy je řádně přihlášen pan poslanec Holomčík, po něm vystoupí paní poslankyně Richterová. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Radek Holomčík: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, já bych rád na dnešní jednání o důvěře vládě přinesl jedno téma, které tady bylo jenom okrajově zmíněno, ale je a bude klíčové pro naši zemi v následujících letech bez ohledu na to, jaká vláda nám bude vládnout, a to téma je voda, resp. její nedostatek.

Vláda, která zde dnes před nás předstupuje, zmiňuje boj proti suchu na několika místech svého programového prohlášení. Já si dovolím ocitovat jednu větu z oddílu Životní prostředí: "Zajistíme lepší legislativní i věcnou ochranu vodních zdrojů a především zdrojů pitné vody." Jak libě mně jako člověku z jižní Moravy tahle slůvka zní, z jižní Moravy, která je ze všech regionů nejvíce postižená a ohrožená suchem. Ovšem jen do okamžiku, než si vzpomenu, že Ministerstvo životního prostředí pod vedením staronového ministra podporovalo a podporuje projekt, který ohrožuje strategický a nenahraditelný zdroj pitné vody pro téměř 150 tisíc lidí žijících na pomezí Jihomoravského a Zlínského kraje. Hovořím zde o podpoře těžby štěrkopísku jenom pár kilometrů od mojí rodné Strážnice. Těžební prostor mezi obcemi Moravský Písek a Uherský Ostroh je téměř doslova coby kamenem dohodil od pramenišť, která jsou, jak jsem již uvedl, zdrojem pitné vody pro téměř 150 tisíc lidí, a tento zdroj je potenciální těžbou zásadním způsobem ohrožen. A je to problém akutní, protože v současnosti probíhá řízení o stanovení dobývacího prostoru u oblastního báňského úřadu, které bylo prozatím pozastaveno, a čeká se na rozhodnutí rozkladové komise právě na Ministerstvu životního prostředí. A co je důležité, proti těžbě se staví Jihomoravský kraj, proti těžbě se staví odbor životního prostředí dotčené obce s rozšířenou působností, tj. Veselí nad Moravou, proti těžbě se stavějí představitelé 57 obcí, které tyto zdroje zásobují pitnou vodou, a taky se proti nim staví několik desítek tisíc lidí skrze dvě petice.

Sám pan ministr Brabec na druhém zasedání výboru pro životní prostředí uvedl, že má k dispozici osm posudků, z nichž jenom tři jsou pro těžbu. Těch pět říká něco jiného. A já bych rád připomenul, že ve zmíněných 57 obcích volilo v těchto volbách hnutí ANO více než 19,5 tisíce lidí. Já jsem si prošel programy hnutí ANO jak v roce 2013, tak program pro tyto volby, a přestože se dost liší a vypadají, jako by patřily dvěma různým stranám, tak ani v jednom se nepíše, že hnutí ANO bude podporovat ohrožení zdrojů pitné vody. A pokud to tato vláda nebo jakákoliv jiná myslí vážně s ochranou zdrojů pitné vody, tak logicky musí využít všech zákonných prostředků, aby takovémuto nezodpovědnému hazardování se strategickým zdrojem pitné vody - a já to číslo zopakuju - pro 150 tisíc zabránilo.

A já bych se prostřednictvím pana předsedajícího rád zeptal zde přítomných členů vlády, jestli ta slova, která jsem četl na začátku, ta věta je myšlena vážně, nebo je to jenom nějaká snůška řečí, které mají obalamutit voliče.

Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP