(18.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji panu poslanci Kalouskovi. S faktickou přihláškou mám připraveného pana poslance Výborného. Pane poslanče Výborný, máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já netuším samozřejmě, koho chtějí přizvat, protože v té pozvánce to není. Nechci tady spekulovat. Ale v programu pozvánky na výbor je uvedeno, že chtějí přizvat další osoby na jednání mandátového a imunitního výboru, které je svoláno na úterý. Když jsme jednali včera, požadoval jsem, aby se mandátový a imunitní výbor sešel ve čtvrtek a rozhodl neprodleně v této věci a umožnil ještě možnost oběma pánům, jak panu premiérovi, tak panu předsedovi Faltýnkovi, před výborem vystoupit. To byl velký problém. Ve čtvrtek se nešlo sejít - další programy a podobně. Najednou tady máme pozvánku na dnešní večer. Ale to, co je podstatné, ten výbor už včera, a je zjevné, že i tímto dalším krokem si plete to, co přísluší poslancům. My tady opravdu nejsme v roli vyšetřovatelů. My jsme tady v roli poslanců, kteří mají posoudit, zda ta věc je v kolizi s mandátem, nebo není v kolizi s výkonem mandátu. To je to jediné, co nám přísluší. A opravdu nepleťme si to, co je rolí poslanců a mandátového a imunitního výboru. Říkám to tady před celou Sněmovnou. Budu to říkat dneska večer na výboru. A je naprosto bezprecedentní to, co se tady děje. Děkuji. (Tleská celý Demokratický blok.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. S faktickou poznámkou mám pana předsedu výboru Grospiče. Prosím.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Hezký večer, vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové. Nechtěl jsem do té diskuse vstupovat. Nicméně s technickou poznámkou si myslím, že to bude velice dobré a možná to mnohé osvětlí.

Dnes odpoledne byla na sekretariát mandátového a imunitního výboru doručena žádost osmi členů mandátového a imunitního výboru, což je v souladu s jednacím řádem, jsou to dvě pětiny členů mandátového a imunitního výboru, na základě které požádali o svolání jednání mandátového a imunitního výboru dnes deset minut po ukončení zasedání Poslanecké sněmovny s programem - návrh programu jednání - navrhují jediný bod, a to projednání žádosti o slyšení dalších osob na jednání mandátového a imunitního výboru dne 16. 1. 2018 ve věci vydání poslanců Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka. Já v této souvislosti nemám jinou možnost, než mandátový a imunitní výbor svolat. Samozřejmě nebudu předjímat a nevím, to zazní asi z návrhu svolavatelů, koho chtějí přizvat na jednání mandátového a imunitního výboru. Ale mandátový a imunitní výbor si musí schválit svůj program a musí se na tom dohodnout. Čili v této souvislosti si myslím, že ještě není na místě hovořit o tom, že někdo je přizván a bude hovořit na mandátovém a imunitním výboru.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Teď se musím zeptat pana předsedy Bartoška. Vy jste mi říkal technickou, ale tím pádem jste třetí v pořadí. Jestli jdete s přednostním právem, tak ihned. Teda faktické. Ano, takže jste třetí v pořadí. Tak na faktickou poznámku tady mám paní poslankyni Valachovou, připraví se paní poslankyně Němcová. Prosím. (Poslankyně Valachová se diví, prý se nehlásila.) Já vás tady mám na displeji. Mám faktické poznámky: paní poslankyně Valachová, paní poslankyně Němcová. Takže neplatí. Paní poslankyně Němcová, prosím faktickou poznámku. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Dobrý večer. Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, chtěla bych upřesnit některé informace o průběhu mandátového a imunitního výboru. Děkuji za to, že pan kolega Výborný navrhl, aby pro urychlení našeho jednání byl nalezen termín již zítra poté, co se měli dnes se spisem OLAF, což byla žádost členů hnutí ANO, seznámit právní zástupci pánů Babiše a Faltýnka. Poté, co se sami na ten výbor nedostavili, tak jsme odhlasovali, že pánům dáme příležitost přijít ještě jindy. A já jsem říkala v souladu s panem kolegou Výborným, aby to bylo co nejdříve. Navrhla jsem, abychom měli pět hlasování: sejdeme se ve čtvrtek ráno - poměrem hlasů ANO a SPD zamítnuto, ve čtvrtek odpoledne - stejným poměrem hlasů zamítnuto, pátek ráno - stejným poměrem hlasů zamítnuto, pondělí ráno - zamítnuto, pondělí odpoledne - zamítnuto. Ale dnes v noci je to asi v pořádku. Tak je vidět, kdo tady vede obstrukční jednání, jaký je cíl, že nevíte, co je hodnotou mandátu poslance, ale konáte pouze v zájmu svého šéfa bez ohledu na to, že jste sami slibovali ve svém slibu poslance, že budete jednat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a v zájmu lidu České republiky. (Tleská celý Demokratický blok a Piráti.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji paní poslankyni Němcové. Na faktickou poznámku mám pana předsedu Bartoška. Prosím.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Skutečně chování a svolávání mandátového a imunitního výboru překračuje všechny meze doposud představitelné v naší parlamentní praxi. A vzhledem k tomu, že jednání mandátového a imunitního výboru považuji za naprosto klíčové, aby se sešel a jednal, tak jsme se rozhodli, že to mandátovému a imunitnímu výboru umožníme. Takže klub KDU-ČSL si bere hodinu přestávku, nechť se mandátový a imunitní výbor sejde a rozhodne. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vyhlašuji tedy přestávku pro poradu poslaneckého klubu KDU-ČSL. Je to na jednu hodinu, takže se tady sejdeme v 19.45.

 

(Jednání přerušeno v 18.45 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP