(Jednání pokračovalo v 19.46 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, čas uplynul. Mám tady na úvod faktické poznámky. Jako první na faktickou poznámku mám pana předsedu Stanjuru. Prosím, pane předsedo, máte dvě minuty. (V sále je velký hluk.) Já vám vypnu dvě minuty. Prosím o zklidnění Poslaneckou sněmovnu, aby bylo slyšet pana předsedu Stanjuru. Pane předsedo, stopuji dvě minuty. Prosím. (V sále je stále hlučná atmosféra.) Omlouvám se. Tak moment, já vám vypnu stopky. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já myslím, že jsme se dostali do časové tísně, protože podle zpráv, které mám od členů vašeho mandátového a imunitního výboru, potřebují minimálně další hodinu na své jednání. To už jsme někde ve 20.45 hodin nebo těsně před 21.00 hodin. Jednací den končí ve 21.00 hodin. Já mám dva návrhy. První je procedurální, abychom tuto schůzi přerušili do úterka do 14.00 hodin, to mi přijde nejlepší, protože pokud bychom pokračovali zítra, jsou na programu interpelace a v pátek je první den prezidentské volby a nemyslím, že to je vhodné, aby zasedala Poslanecká sněmovna.

Pokud by to Sněmovna neschválila, tak jménem klubu ODS žádám o pauzu v délce 45 minut a vím, že kolegové z ostatních klubů mě doplní tak, abychom vyplnili ten čas do 21.00 hodin přestávkami, ale přijde mi racionální díky tomu, že - a nebyla to opozice, kdo inicioval jednání mandátního a imunitního výboru, - abychom rozhodli o přerušení této schůze do úterý do 14.00 hodin. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Máme tady procedurální návrh, takže já o něm dám hlasovat tedy bezprostředně. Vážené dámy a pánové, připravíme se k hlasování. Žádost o odhlášení tady vidíme, takže já vás všechny odhlásím. Přihlaste se, prosím, znovu svými kartami. Máme tady první procedurální návrh pana předsedy Stanjury přerušit současnou schůzi do úterý příštího týdne do 14.00 hodin.

 

Já zahajuji hlasování číslo 6. Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti? Konec hlasování.

Přihlášeno je 166 poslanců, pro 150, proti 10, zdrželo se 6. Je přijato.

 

Já přerušuji schůzi do úterý do 14.00 hodin. Přeji vám krásný večer a těším se příští týden.

 

(Jednání skončilo v 19.49 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP