(18.40 hodin)

 

Poslanec Jaroslav Bžoch: Ještě jednou dobrý večer, dámy a pánové. Já budu velmi stručný. Za hnutí ANO jsme měli také navrženo naše usnesení, které nebudeme načítat, protože jak už tady zaznělo od kolegy, od pana předřečníka raději, tak jsme se shodli napříč politickými kluby a budeme samozřejmě podporovat to usnesení, které na konci přečte pan Benešík. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Tím byly vyčerpány písemné přihlášky a nyní tedy mám z pléna pana poslance Benešíka.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, dámy a pánové, mým úkolem je pouze načíst usnesení, které, jak už jsem avizoval, je průsečíkové všech poslaneckých klubů zastoupených v Poslanecké sněmovně. Jeho znění je toto:

"Poslanecká sněmovna

I. důrazně odmítá návrh Komise na zavedení takzvaného korekčního přidělovacího mechanismu a na něj navázané finanční sankce, jež považuje za rozporný se zásadou subsidiarity;

II. s odkazem na výše uvedené vyzývá vládu ČR, aby při projednávání reformy Dublinského nařízení na úrovni EU usilovala o vypuštění korekčního přidělovacího mechanismu z textu návrhu a v krajním případě blokovala jeho celkové přijetí;

III. zdůrazňuje, že odpovědnost za rozhodování v otázce azylu by nadále měly nést výhradně členské státy, které si v souladu se závazky plynoucími pro ně z mezinárodního a evropského práva samy stanovují podmínky pro poskytnutí mezinárodní ochrany na svém území;

IV. apeluje na vládu ČR, aby při vyjednávání v orgánech EU politicky prosazovala aplikaci jednomyslného rozhodování na úrovni Evropské rady v případě návrhu zásadních změn v oblasti azylové politiky;

V. vyjadřuje podporu navrhovaným pozitivním změnám, které budou do budoucna zabraňovat zneužívání azylových systémů členských států Evropské unie, zejména pokud jde o zabránění druhotným pohybům a o rychlejší a akceschopnější realizaci návratové politiky v případě neúspěšných žadatelů o azyl. "

To je, co se týče znění toho průsečíkového usnesení, vše.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Předejte prosím návrh usnesení panu zpravodaji. A nyní tedy mám z pléna pana poslance Peksu.

 

Poslanec Mikuláš Peksa: Dobrý večer, dámy a pánové. Já bych rád jenom komentoval ten předchozí výstup. My v podstatě s celým tím textem, tak jak je, souhlasíme. Bohužel faktem je, že ten text v této podobě až na pár drobností je v podstatě totožný s tím, co už výbor pro evropské záležitosti v minulém roce schválil. Takže to v podstatě není žádná změna oproti předchozímu stavu. Což bohužel zachovává tu evropskou politiku České republiky, jaká byla doposud. To znamená, budeme jezdit do Bruselu, nebudeme mluvit anglicky, nic nedojednáme, protože jsme křičeli ne, ne, ne a ne.

Vzhledem k tomu bych rád přečetl svůj návrh, který je formálně totožný s tím předchozím, akorát doplňuje ještě bod číslo šest a to: "Apeluje na vládu, aby předložila konstruktivní alternativní návrh k navrhovanému automatickému korekčnímu mechanismu v podobě automatické relokace žadatelů o mezinárodní ochranu mezi členskými státy." Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já taky děkuji. Prosím, abyste předal opět návrh panu zpravodaji.

A nyní tady mám s faktickou poznámkou paní poslankyni Langšádlovou.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Hezký večer, dámy a pánové. Pro nás je důležité, že došlo k dohodě nad textem usnesení. Jsem přesvědčená, že to má svůj význam. Nicméně současně, tak jak jsem již říkala tady na plénu i na tom jednání, podpoříme návrh Pirátů, protože se domníváme, že kromě toho, že budeme říkat, co se nám nelíbí, tak máme přicházet sami s konstruktivními návrhy kompromisu či alternativních návrhů. Proto podpoříme návrh Pirátů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. V tuhle chvíli nemám žádné faktické poznámky ani žádné písemné přihlášky do rozpravy a ani nevím o žádných z pléna. Ještě se rozhlédnu. Je tomu tak. Takže nyní bych poprosil navrhovatele a zpravodaje o závěrečná slova. (Z pléna zaznívá požadavek na odhlášení všech poslanců.) Jasně, ano. Jelikož mezi tímto a následujícím hlasováním byl velký pohyb v sále, tak vás samozřejmě všechny odhlásím.

Nyní bych poprosil, jestli tedy budou závěrečná slova? (Zpravodaj: Ne. Navrhovatel: Ne.) Ne. Tak vypadá to, že závěrečná slova nebudou. Takže v tom případě myslím, že správné pořadí hlasování je takové, že nejdřív budeme hlasovat o alternativním, nebo o pozdějším návrhu a poté o původním návrhu? Nebo si to zpravodaj představuje jinak? (Dohady mimo mikrofon o pořadí hlasování jednotlivých návrhů.)

 

Poslanec Jiří Kobza: Máme zde dva návrhy. Jeden původní a jeden protinávrh... (Z pléna zaznívá, že se jedná o další návrh.) Další návrh Pirátů. Takže já navrhuji, abychom hlasovali v tom pořadí, jak byly doručeny. To znamená první ten původní návrh a další ten návrh Pirátů. (Dohady mimo mikrofon, zda se jedná o protinávrh, či o dvě hlasování.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: To je jasné, že jsou to dvě hlasování. Tam jde o pořadí. (O slovo se hlásí poslanec Stanjura.) Poprosím pana poslance Stanjuru.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Myslím, že ty dva návrhy se liší pouze v bodě šest, jestli můžu říct. A je podle mě úplně jedno, jestli se o bodě šest bude hlasovat jako první, nebo později. Já navrhuji, abychom hlasovali o bodech jedna až pět en bloc - to je společné z obou dvou návrhů. A zvlášť o bodu šest, který tady přednesl pan poslanec Peksa. Pořadí je skoro jedno. Myslím, že to má logiku, protože my jsme se domluvili na těch bodech jedna až pět a o bodě šest jsme se neshodli a řekli jsme, že to rozhodne hlasováním plénum. A nevystavujte nás prosím, abychom hlasovali o bodech jedna až šest dohromady, když všichni chceme podpořit body jedna až pět a někteří chceme podpořit bod šest.

Takže navrhuji, klidně ať se začne bodem šest, ale zvlášť. Protože ten návrh není protinávrh, ale je spíš doplňující. Takže můj návrh je, pane předsedající, aby první hlasování bylo o bodech jedna až pět, které přednesl pan poslanec Benešík, a poté o bodu šest, který přednesl pan poslanec Peksa. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já bych se chtěl zeptat, jestli je toto přijatelný postup pro všechny? (Zpravodaj: Ano. Navrhovatel: Ano.)

 

V tom případě tedy budeme hlasovat takto. To znamená nejdřív o přednesených bodech jedna až pět en bloc a poté o bodu šest.

Zahajuji hlasování číslo 15. Kdo je pro bod jedna až pět? Kdo je proti? Zdrželi se? Děkuji.

Je to hlasování číslo 15. Z přítomných 165 poslanců, hlasovalo pro návrh 163 poslanců, proti nikdo. Návrh byl přijat. Děkuji. (Potlesk napříč sálem.)

 

A nyní tedy budeme hlasovat o bodu šest samostatně.

Zahajuji hlasování číslo 16. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Zdrželi se hlasování? Děkuji.

Je to hlasování číslo 16. Z přítomných 165 poslanců, pro bylo 36, proti 30. Návrh nebyl přijat. Děkuji.

 

A než se posuneme... Ne, tady jsou nějaké faktické, ale to je špatně, předpokládám. Takže tím byl nějaký návrh usnesení přijat a bod je vyčerpán. Já vám děkuji a tím tento bod dnes končí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP