(16.20 hodin)
(pokračuje Šmíd)

K těm jednotlivým správcům. K žádosti kolektivního správce Intergram vydal dne 5. 1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže souhlas s novým sazebníkem v kategorii A a v kategorii M tak, jak bylo požádáno. Při tom se zabýval také přiměřeností výše sazeb odměn, zda jsou tedy sazby odměn dle sazebníku 2017 v přiměřeném poměru k hospodářské hodnotě plnění poskytovaných kolektivním správcem, a srovnával rovněž výši odměn uplatňovaných kolektivními správci v jiných členských státech EU, konkrétně na Slovensku.

Pokud se týká kolektivního správce OOA-S, tak tam žádost, kterou tento kolektivní správce dal na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 3. 10. 2017, doposud podle našich informací nebyla dosud vyřízena. Takže nemáme informaci, jak to vypadá.

Složitější situace je s OSA. Ochranný svaz autorský odkazuje na svou komunikaci s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a dovolává se, že mu úřad sdělil, že k řízení podle předmětného přechodného ustanovení nemá kompetence. Faktem je, že my jsme právě v případě s Intergramem dohadovali s ÚOHS, a teprve po našem dohadování se ÚOHS uvolil tuto kompetenci vykonávat. Ovšem pro nás samozřejmě tento původní postoj Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže není jako pro orgán, který je zodpovědný za dohled nad výkonem kolektivní správy, relevantní, a proto jsme kolektivního správce OSA opakovaně vyzvali k plnění své povinnosti požádat úřad o souhlas s návrhem sazebníku. Následně bylo vůči kolektivnímu správci OSA zahájeno řízení o porušování povinností kolektivního správce podle § 102 odst. 2 písm. b) autorského zákona. Vyjádření OSA očekáváme do konce ledna. Pokud jej neobdržíme, zahájíme správní řízení.

Pokud se týká nových povinností kolektivních správců stanovených zákonem zejména ve věci transparentnosti a povinností vůči zastupovaným nositelům práv, je ministerstvo se všemi kolektivními správci v kontaktu a můžeme konstatovat, že průběžně je to plněno.

Pokud chcete další informace, jsem připraven vám je podat, pokud je budu vědět okamžitě, pokud ne, samozřejmě po konzultaci se svými náměstky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Chtěl bych se zeptat paní poslankyně, jestli má doplňující otázku. Prosím doplňující otázku.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za odpověď, pane ministře. Mám doplňující otázku. Jelikož problémy s růstem sazeb se objevily především na straně OSA, je možné, abyste to i nabídl poskytnout např. podvýboru pro kulturu - informace o ministerstvem provedených opatření vůči tomuto kolektivnímu správci? Děkuji.

 

Ministr kultury ČR Ilja Šmíd Odpověď je velmi jednoduchá. Samozřejmě. Pokud o to požádáte, jsme připraveni tuto informaci podat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. A než přistoupíme k poslední interpelaci, tak tady mám nějaké omluvenky. Takže omlouvá se pan poslanec Bartoš z jednání Sněmovny dnes od 17.30 do konce jednání z pracovních důvodů, dále se omlouvají poslanci Kolařík a Profant z pracovních důvodů od 16.30 do 17.15 a omlouvá se také pan poslanec Kobza dnes mezi 16.07 a 19.00 z důvodu jednání.

A nyní přistoupíme k poslední interpelaci na dnešní den, kterou má pan poslanec Rakušan na pana ministra Dana Ťoka ve věci zrušení tendru na mýtný systém. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vít Rakušan: Děkuji vám, vážený pane předsedající. Vážený pane ministře, jako poslanec bych vás chtěl požádat o zásadní změnu tendru na mýtný systém, po kterém volají především dotčené obce a kraje ČR, a to v podobě zrušení zpoplatnění téměř 900 km silnic prvních tříd.

Uvědomujeme si, že na jedné straně má mýtný systém přinést až dvojnásobný výnos právě díky rozšíření mýta. Na straně druhé ovšem stojí devastace silnic druhých a třetích tříd spolu s především hlukovým zatížením. V neposlední řadě je snížena i bezpečnost v obci. Představitelé dotčených obcí ležících na přímých objízdných trasách shodně volají po zrušení tohoto zpoplatnění. V opačném případě se budou s velkou pravděpodobností potýkat s obrovským nárůstem kamionové dopravy. Například dle analýzy Svazu sdružení místních samospráv budou takovými obcemi Kněžmost, Boseň, Zákupy, Bohatice na objízdných trasách silnic 1/16 či 1/38 a mnohé další.

Chtěl bych ještě upozornit, že souhlasné stanovisko napříč politickým spektrem k tomuto vyslovili i zástupci krajů ČR, např. slovy hejtmanky Karlovarského kraje.

Pane ministře, moc bych vás požádal jménem obcí, jménem Sdružení místních samospráv i Svazu měst a obcí ČR k takové úpravě parametrů mýtného tendru, která by uchránila obyvatele dotčených obcí ohrožených zátěží z nadměrné kamionové dopravy. Relevanci tohoto požadavku opírám i o stanovisko Asociace krajů ČR vyslovené hejtmankou Karlovarského kraje. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji a poprosím pana ministra o odpověď.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane poslanče Rakušane prostřednictvím pana předsedajícího, já jsem v poslední době mediálně vyzýván k tomu, abych udělal krajně nezodpovědný krok, a to je krok, že zrušíme tendr na mýto a vypíšeme nový v jiných parametrech. Abych řekl, proč je ten krok nezodpovědný, tak trošku udělám exkurz do historie, abychom si řekli, proč je tam těch 900 km.

Jestli si dobře vzpomínáte, tak už když jsem nastoupil do pozice ministra dopravy, tak jedním z mých úkolů bylo, že mám vypsat technologicky neutrální mýtný tendr na nového provozovatele. A když si vzpomenete, tak ta debata byla, že neutrální tendr znamená, že se umožní, aby se do tendru mohli přihlásit dodavatelé i jiných technologií, než jsou stávající mikrovlnné technologie. Byla velká debata, a ty debaty byly mediálně velmi vyostřené, co to znamená, že má být ten tendr technologicky neutrální. Já tady mohu říct, že v začátcích té debaty jsem já sám zastával stanovisko, že není potřeba to zpoplatnění rozšiřovat. Nicméně bylo argumentováno, že pokud nezpoplatníme větší podíl silnic prvních tříd, dokonce tady byly návrhy, ať jsou to všechny dvojky a trojky, ať jsou pod mýtem, přestože by to bylo ekonomicky nevýhodné, tak došli dopravní experti koaličních stran minulé vlády k tomu, že by se mělo určit, ta technologická neutralita, že to rozšíření na jedničky bude někde mezi 850 km a 3 tisíci km.

Mohu říct, že dopravní experti sociální demokracie a KDU-ČSL spíše tlačili na 3,5 tisíce km. My jsme chtěli tu hranici nižší. Nás odborný poradce, což je firma Deloitte, ti určili, že z tohoto rozsahu je nejvhodnější 900 km. A já si myslím, že to je docela dobrá hranice, přestože jsem původně nechtěl, protože si musíme uvědomit, že mýto na těch jedničkách nemá jenom funkci výběru těch peněz, ale má i funkci, že zabraňuje vlastně tranzitní dopravě, protože na dvojkách a trojkách můžete zabránit tranzitní dopravě podle § 24a zákona o pozemních komunikacích tím, že tam dáte prostě značku zákaz tranzitní dopravy.

A druhá věc, na jedničce nemáte jiným způsobem, jak tranzitní dopravě zabránit. A například, když si vezmete, tak na jedničkách se objíždí právě placené úseky dálnic. Když zpoplatním ty úseky na jedničce, neznamená to, že budou řidiči kamionů vyhledávat další nezpoplatněné úseky na dvojkách a trojkách, protože základním parametrem toho řidiče kamionu není, aby bloudil po českých zemích, je, aby projel českými zeměmi co nejrychleji. Takže když rychle projede po jedničce, tak ji využije. Ale když bude zpoplatněna, tak pravděpodobně zůstane na té dálnici a bude platit mýto tam, kde ho platit má. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP