(11.20 hodin)
(pokračuje Faltýnek)

A to je moje povinnost. Já můžu tisíckrát nesouhlasit s tím, že je imunita, já tisíckrát mohu chtít její zrušení, ale dokud existuje, tak prostě mám povinnost to zvážit podle svého poslaneckého slibu, podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. A protože jsem to zvážil a jsem hluboce přesvědčen, že obvinění paní poslankyně Kailové je pouze hloupá šikana, nebudu rezignovat na svoje ústavní právo ani se nebudu alibisticky schovávat před svou ústavní povinností a budu hlasovat proti jejímu vydání. - Potlesk z řad poslanců ČSSD."

Tak, přátelé, tolik z mé strany, moje vystoupení. Já se strašně omlouvám, že jsem to nestihl přečíst všechno, ale už je 11.20 hodin a projevy pana kolegy Kalouska byly opravdu velmi dlouhé, hodinové a několikahodinové, takže to možná někdy příště. Všem vám děkuji za pozornost a znovu opakuji, budu hlasovat aktivně pro své vydání, protože je to celé špatné. Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji panu Jaroslavu Faltýnkovi za jeho vystoupení, budeme pokračovat. Nejdříve budu konstatovat došlou omluvu pana ministra Ilji Šmída od 12.00 hodin z dnešního jednání, která byla doručena předsedovi Poslanecké sněmovny.

Máme před sebou čtyři faktické poznámky a potom tedy řádné přihlášky do rozpravy. První faktická poznámka je poznámka pana poslance Marka Výborného, připraví se paní poslankyně Miroslava Němcová. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vládo, kolegyně a kolegové. Chtěl jsem vaším prostřednictvím, pane místopředsedo, požádat pana kolegu Faltýnka, aby pokud si dal nějaké novoroční předsevzetí, a opakoval to v médiích v minulých dnech, dnes tady, kdyby ho opravdu dodržoval, protože jinak bude platit to české přísloví, že dobrými předsevzetími je dlážděna cesta kamsi. A já si myslím, že to opravdu nepřispívá k politické kultuře ani tady na té půdě Sněmovny. Jsem tady krátce, jestli tady bylo zvykem, možná ano, ale kdybychom se posunuli třeba k té politické kultuře, která je standardní v Senátu, v horní komoře, tak myslím, že by to prospělo nejenom nám všem, ale prospělo by to i celkovému stavu politiky tady u nás. Děkuji a prosím, řiďme se tím všichni, nejenom někteří. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní paní poslankyně Miroslava Němcová s faktickou poznámkou, připraví se pan poslanec Miroslav Kalousek. Paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já jdu jen v krátkosti reagovat ve své faktické poznámce na to, co zde zaznělo z úst pana poslance Faltýnka, když se dotýkal toho příběhu našeho kolegy pana docenta Bohuslava Svobody a jeho vydávání v minulém volebním období. Tak při všem tom obšírném líčení, které tady předestřel se závěrem, že tedy až teď znovu budeme stát před tím rozhodováním, zda vydáme nebo nevydáme pana docenta Svobodu, že on tedy bude hrdinně hlasovat pro jeho nevydání. Ale mohl jste tomu, prostřednictvím pana předsedajícího, dodat, pane kolego, že na té schůzi, kterou jste také citoval toho 4. nebo 5. února - teď nevím přesně, kdy to bylo - roku 2014 jste hlasoval pro vydání, stejně jako celý klub tehdy hnutí ANO, a myslím, že dva lidé se zdrželi. A v tu chvíli by bylo dobré říct, že asi tehdy, když nešlo o vás, tak jste byl ten hrdina. Když jde najednou o vás, tak hodíte všechno do jednoho pytle a snažíte se to tak zašmodrchat, aby zcela odlišné případy vyzněly, že příběh jeden rovná se příběh druhý, protože to vyhovuje té vaší verzi. Myslím, že tohle to je velmi zavádějící, a já se proti tomu i jménem poslaneckého klubu ODS ohrazuji. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Miroslavě Němcové. Nyní pan poslanec Miroslav Kalousek, připraví se pan předseda Stanjura. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Promiňte, že zdržuji, ale byl jsem tolikrát citován, že cítím povinnost vysvětlit svůj postoj.

Takzvaná velká protikorupční revoluce, která mimochodem otevřela hnutí ANO cestu k moci, zahájila něco, co jsme předtím neznali: kriminalizaci politických rozhodnutí, a to politických rozhodnutí, která byla učiněna ve sboru. Všichni víme, že politická rozhodnutí jsou často rozhodnutí, kdy nevybíráme to ideální, ale kdy rozhodujeme mezi špatným a ještě horším. Pak vždycky někdo přijde: Vy jste nevybrali to nejhorší, vy jste vybrali to špatné, ale protože je to pořád špatné, tak my vás budeme stíhat. A to byl případ jak pana docenta Svobody, tak paní ministryně Parkanové, tak paní kolegyně Kailové, a proto jsem se jich tady tolik zastával a vždycky budu zastávat. A dopředu chci říct, že až bude za něco podobného stíhán pan poslanec Růžička z ANO, že budu stejně vášnivě proti, protože on učinil ve sboru politické rozhodnutí, za které je teď kriminalizován.

To není případ Čapího hnízda. To nebylo politické rozhodnutí. Tam si prostě někdo přivlastnil 50 milionů, o kterých se policie domnívá, že bylo z peněz, které si přivlastňovat neměl. I v případě kolegů, kteří byli citováni, státní zástupce sám říká, že není pochyb o tom, že se ty osoby neobohatily. Tady prostě je podezření, že někdo ukradl 50 milionů, ty si jednoznačně vzal a ty použil pro své soukromé účely. Jestli to byl, nebo nebyl trestný čin, to může rozhodnout jenom nezávislý soud, ale my bychom tomu vyšetření bránit neměli.

Tak mezi tou kriminalizací kolektivních politických rozhodnutí a soukromým obohacováním je ta hranice v mém svědomí, kterou budu držet dál, a jsem přesvědčen (předsedající upozorňuje na čas), že postoj je stále stejný.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, nebyl překročen tak výrazně čas k faktické poznámce. Pokračujeme s faktickou poznámkou pana předsedy Stanjury. Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Chtěl bych panu poslanci Faltýnkovi poděkovat za tu citaci. Když jsem ji poslouchal, tak jsem rád, že na tom svém názoru tehdy nemusím dnes vůbec nic měnit. Budu postupovat stejně možná na rozdíl od mnoha jiných. A už to říkali poslední dva předřečníci a já to zopakuji. Já když se rozhoduji, a my máme dobré demokratické pravidlo v klubu Občanské demokratické strany, které jsme my, kteří jsme přišli později, zdědili a které určitě předáme svým nástupcům v naší straně, našim poslancům, že v otázce vydávání nehledáme společné stanovisko klubu, nemáme závazné hlasování, každý se rozhoduje individuálně. A já jsem skutečně hlasoval zhruba v těch deseti případech, jak jste citoval v tom svém vystoupení, a pro mě to vodítko je velmi jednoduché, pro mě osobně. Pokud se ta žádost týká politického rozhodování, tak jsem proti. Mluvil o tom pan poslanec Birke ve svém vystoupení, mluvila o tom i paní poslankyně Němcová. Říkal jsem to, když jsme tady hlasovali o vydání pana docenta Svobody, budeme o tom hlasovat znovu, a já nemusím na rozdíl od jiných měnit své stanovisko a budu hlasovat stejně. A to je ten základní rozdíl.

A chci říct, pane předsedo Faltýnku prostřednictvím pana místopředsedy, kdyby policie požadovala vydání osoby či osoby vašeho stranického kolegy a bylo to za vaše hlasování ve Sněmovně, v zastupitelstvu, na vládě, byl bych proti. Pro mě je to (nesrozumitelné) takové, a nechci se vůbec k té kauze vyjadřovat. Podle mého názoru to nesouvisí s vaší politickou činností, pak mohu hlasovat pro vydání, což dneska udělám. Kdyby to souviselo s vaší politickou činností, s vaším hlasováním, ještě k tomu ve sboru, tak bych hlasoval proti vydání, protože to posuzuji tímhle tím pohledem a neposuzuji to podle toho, zda to je člen mé politické strany, nebo člen jiného politického hnutí či jiné politické strany. A tak jsem postupoval i u paní poslankyně Kailové a paní poslankyně Parkanové.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji a máme vystoupení ještě jedno. S faktickou poznámkou pan předseda Faltýnek. Prosím, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji. Mně nevadí, že se na tom neshodneme, že to je, nebo není politická kauza. Protože kdybychom nebyli v politice, a já jsem tady řekl tu svoji trestní kvalifikaci, že moje trestní kvalifikace je taková, že jsem první místopředseda hnutí, protože kdyby se někdo podíval nebo měl zájem se podívat na ty konkrétní důkazy, které tam nejsou, tak v podstatě jasně řekne, že je to politická kvalifikace tady tohoto trestného činu. Ale na tom se neshodneme, to nevadí. Nechci zdržovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP