(12.10 hodin)
(pokračuje Výborný)

Další věc. Vy jste říkala, že z našich úst zaznělo, že o jejich vině není pochyb. Tak to prostě není pravda. Pokud jste poslouchali dobře moje vyjádření tady na plénu stejně tak jako na výboru, tak od začátku tvrdím a tvrdíme, že o vině a trestu rozhodne nezávislý soud. Naším úkolem je posuzovat něco úplně jiného, a to zda ta kauza je v kolizi, či není v kolizi s výkonem mandátu.

A hovořit o tom, že výbor je zbytečný nebo že nebylo něco zvykem projednávat, to přece také nepravda. My jsme upozorňovali na to, že v případě, že bude přizván někdo další, je potřeba požádat o to, aby byl zbaven mlčenlivosti, a ministr vnitra dotyčného té mlčenlivosti nezbavil. Tak tady nehovořme o tom, že ten výbor je zbytečný, protože tento výbor má právě tu jedinečnou možnost a příležitost, abychom právě my jako členové posoudili tu kauzu i tím, že máme přístup do spisu (upozornění na čas), a pak mohli říci, zda je zde ona kolize, či není, a zda Sněmovna má, či nemá vydat, a doporučili toto. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Seznámím vás s pořadím přihlášených k faktickým poznámkám: páni poslanci Gazdík, Zaorálek, Blažek, Onderka, Hájek se přihlásili elektronicky, z místa se přihlásil pan předseda Grospič. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Gazdík: Hezké dobré dopoledne, vlastně poledne, paní poslankyně, páni poslanci. My na mandátovém a imunitním výboru jsme zvyklí na leccos. Jsme zvyklí na nabubřelost, hloupost, nekompetentnost. A snad jsem tím neprozradil nic z neveřejného jednání mandátového a imunitního výboru.

Já bych ale reagoval na komediální vystoupení své předchůdkyně paní poslankyně Malé prostřednictvím pana předsedajícího. Hluboce se ohrazuji proti urážkám mandátového a imunitního výboru typu: k čemu tady je, předem bylo rozhodnuto atd. Mě to uráží, protože mandátový a imunitní výbor skutečně konal práci i přes zdržování některých poslanců. To je jedna věc.

A druhá věc. Mě to uráží, protože já jsem se skutečně velmi poctivě seznámil se spisem, zprávou OLAF a snažil jsem se být důsledně členem mandátového a imunitního výboru nezávislým na své politické straně a rozhodnout o tom, zda toto stíhání je, nebo není politicky motivováno. Za sebe vás ujišťuji, že politicky motivováno není. Každý jiný starosta nebo kdokoliv jiný kdyby spáchal to, co ti dotyční, tak už dávno někde bručí! Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců TOP 09 a ODS.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Další faktická poznámka - pan poslanec Zaorálek. Máte slovo.

 

Poslanec Lubomír Zaorálek: Dobrý den, dámy a pánové. Stručně. Pokud skutečně tady naši kolegové, předseda vlády i pan Faltýnek, řeknou, že v této zemi je možné si objednat na někoho trestní stíhání, tak je to samozřejmě vážná věc. Otázka je, co si s tím má počít tato Sněmovna. My jsme byli ti, kdo byli ve vládě, včetně mne. Hnutí ANO mělo ministra spravedlnosti. Občané této země by po nás chtěli, pokud to tak je, abychom s tím něco dělali. To byla naše povinnost. Chápete, co s tím, když my to teď tady vyvalíme na ty občany? Kdo jiný s tím může něco dělat než my? A ozveme se až ve chvíli, kdy se to týká nás. Takže využijeme toho privilegia, které máme, že když se trestní stíhání týká mě, tak to zvednu a řeknu to všem: podívejte se, taková nehoráznost! Ale to jsme my, vláda, ministři, kteří s tím měli něco dělat! Tady ta Sněmovna s tím, chudák, nic neudělá. A co ta veřejnost? Tam je také spousta občanů, kteří jsou také trestně stíháni, a ti nejsou schopni to zvednout před lidmi, ti nejsou schopni vystoupit tady. Co ti mají dělat? My máme naštěstí imunitu.

Takže to je, chápete, úplně špatně, celé to jednání! Protože se něco dotklo nás, tak se tomu takto důkladně věnujeme, rozebíráme to, ale to jsou ta privilegia. Já když tohle poslouchám, tak si říkám, z toho je jediná cesta. Měl-li bych se před veřejností ospravedlnit, tak řeknu: v tom případě imunitu nechci, protože to je prostě skandál! Všichni chudáci občané musí trestní stíhání dělat, dokonce jim hrozí, že si ho na ně někdo objedná, a my, pouze když nám se to stane, tak se tady ve Sněmovně můžeme bránit. Já si myslím, že je špatně, že my takto vstupujeme do trestního stíhání! Fakticky do něj vším, všemi těmi vystoupeními, přátelé, vstupujeme. To všechno ovlivňuje, dokonce ti, kteří to dělají. Je to prostě zlé.

Můj návrh je toto co nejrychleji skončit a když tak se politicky dohodnout na zrušení imunity, možná s jedinou výjimkou, když se jedná o projevy ve Sněmovně. To by bylo z hlediska veřejnosti nejkorektnější. Jinak se tohle lidem prostě líbit nemůže. Je to špatně! Vy všichni jste sem přišli v dobré víře, že budete zastupovat lidi. Takhle nezastupujeme je, mluvíme a hájíme pouze sebe! (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Na řadě je pan poslanec Blažek se svou faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Blažek: Děkuji za slovo. Já budu reagovat na paní kolegyni Malou s povzdechem, že se toho Komárka snad nezbavím, protože ten mě nějak pronásleduje.

Jenom zpřesním. Pan Komárek nebyl a není trestně stíhán za to, že by řekl něco, co říkat neměl. Pan Komárek je stíhán za to, že řekl do médií něco, co nebyl vůbec schopen doložit žádnými důkazy, a ještě to měl ze spisu, na kterém nepracoval a který pravděpodobně vůbec neměl mít k dispozici. A soud řekl: Milý pane Komárku, vy jste byl policista a vy jste měl využít přesně předepsané postupy pro to, abyste případně tu věc řešil. Ale to hlavní, co řekl: Jdete do médií s něčím, co nejste schopen vůbec doložit. A to něco byl útok na policejního prezidenta, což se snad shodneme všichni, v žádném ozbrojeném sboru takto není možné konat. Za to byl a je pan Komárek trestně stíhán.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Nyní pořadí faktických poznámek: pan poslanec Onderka, pan poslanec Hájek, pan poslanec Bartošek. (Upozornění, že se hlásil posl. Grospič.) Z místa! Přednost mají elektronické poznámky. Prosím, pane poslanče, máte slovo - elektronické přihlášky.

 

Poslanec Roman Onderka: Vážený pane předsedající, zbytku sedící vlády, kolegyně, kolegové, pár reakcí na kolegyni Malou.

Vy říkáte, prostřednictvím pana předsedajícího, že zde existuje osm stran, které jsou v opozici. Vy jste si to tak vybrali! Vy jste udělali menšinovou vládu. Váš předseda udělal menšinovou vládu, a tím pádem označil všech osm stran do opozice.

Druhá věc, která je pro mě šokující, je už asi třetí čtvrté vystoupení dneska v Poslanecké sněmovně, kdy se bavíme o pochybení Policie ČR či o pochybení státních zástupců. My tím dáváme veřejnosti najevo, že sami nevěříme v právní stát ČR. To je ale katastrofa, když jako zákonodárci tímhle způsobem vystupujeme. Proto prostřednictvím pana předsedajícího vyzývám paní poslankyni Malou, aby dala stížnost na GIBS, protože Generální inspekce bezpečnostních sborů by měla šetřit takovéto případy, pokud se opravdu tak staly, a vyzývám ministra spravedlnosti a ministra vnitra, aby se těmito záležitostmi zabývali. Protože není možné z Poslanecké sněmovny, z těchto lavic zpochybňovat právní stát, jehož jsme součástí, protože jsme zákonodárci. A je potřeba, abychom si to všichni uvědomili.

Když se vrátím ještě k té osmistranné opozici, tak jak tady padlo, já si myslím, že dnes, aspoň tak doufám, při hlasování dojde k velké shodě: Osm opozičních stran bude hlasovat stejně jako premiér České republiky a stejně tak jako předseda vašeho klubu. Takže já nám všem držím palce.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Hájek. Stahuje svoji faktickou poznámku. Na řadě je pan předseda Bartošek, opět s faktickou poznámkou. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Jan Bartošek: Jenom krátce. Probíhá jednání o vydání pana poslance Faltýnka a pana premiéra Babiše. Ani jeden z nich nebyl teď dlouhou dobu přítomen v sále - teď přichází pan poslanec Faltýnek. Myslím si, že by bylo správné v případě, že se to týká těchto dvou lidí, aby v Poslanecké sněmovně byli přítomni. (Poslanec Faltýnek: Omlouvám se.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Na řadě je nyní faktická poznámka pana předsedy Grospiče. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, kolegové, vážení členové vlády, já jsem samozřejmě neměl ambici do té diskuze příliš vstupovat, protože si myslím, že své rozhodnutí a pocit, který jsem nabyl, a přesvědčení z jednání mandátového a imunitního výboru i z toho, jak jsem se měl možnost seznámit se spisovým materiálem, vyjádřím samozřejmě hlasováním. A projevuje se to i v usnesení mandátového a imunitního výboru. Ale chtěl bych využít tuto možnost k tomu, abych apeloval na členy mandátového a imunitního výboru, že jednání mandátového a imunitního výboru je neveřejné a platí pro to stejná pravidla jako pro jednání a jejich projevy na veřejnosti, to znamená věci, se kterými měli možnost se seznámit při studiu třeba spisového materiálu v dané věci, nebo věci, které zazněly při výpovědích a slyšeních účastníků přizvaných na jednání mandátového a imunitního výboru, i vlastní průběh mandátového a imunitního výboru by měl sloužit především k jejich orientaci, jak se rozhodnout pro hlasování, jak se zhostit celé této věci, ale měli by si je nechat pro sebe, nikoliv samozřejmě je tlumočit navenek. Byť třeba mají pocit, že na plénu Poslanecké sněmovny tak mohou činit, tak se obávám, že nikoliv. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP