(15.50 hodin)

 

Poslanec Jan Kubík: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, myslím, že k tomu už tady dneska bylo mnohé řečeno, ale já se budu snažit shrnout aspoň ty základní obavy, které z toho vyplývají. Mně se zdá, že se drobet zaměňuje, že se snažíme jakoby toho majitele a trvalé bydliště postavit do nějaké právní roviny. Ale v tom § 10 odst. 2 je jasně napsáno, že trvalé bydliště nezakládá žádný právní vztah ani k objektu, ani k vlastníkovi tohoto objektu. Já si myslím, že trvalé bydliště by mělo mít základně pouze evidenční charakter.

Nicméně jaké z toho vyplývají ty obavy. Co nám dává trvalý pobyt. Za první je tu korespondenční adresa, že by byly obavy z toho, že budeme mít zaplněné schránky korespondencí lidí, kteří jsou přihlášeni na těch trvalých bydlištích. To si myslím, že ta obava není. Navíc si myslím, že pokud k někomu na korespondenční adresu chodí nějaká korespondence, tak je o hodně větší šance, že se k té korespondenci dostane, než na ohlašovnách, kde jistě víte i z praxe, že pokud se někdo přihlásí na ohlašovnu, tak je dneska skoro nekontaktní. Známe věci z praxe. A pak se ti lidé diví, že jim naskáčou ještě další exekuce. Například my jsme o tom nevěděli. Když se jich člověk zeptá, kde máte trvalé bydliště, no na ohlašovně. Kam si chodíte přebírat korespondenci? Nechodíme. Takže to je věc z praxe, která je běžná.

Další problém, který jakoby z toho vyplývá, je, že by lidé - vlastníci objektů neměli přehled o tom, co se jakoby v tom domě děje. Jak říkala paní poslankyně Válková. Oni to vědí, poněvadž podle § 10 odst. 7, oni tu ohlášenku dostanou. Navíc podle odst. 8 mají možnost si vyžádat výpis, které osoby se v kterém objektu zdržují. Takže v tom si myslím, že také není problém.

Pak přicházejí ty problémy, o kterých tady předřečníci mluvili, a to jsou ty problémy s policií a problémy s exekucí. To si myslím, že je nad rámec zákona o evidenci obyvatel, že by se to mělo řešit v úplně jiných právních normách. A přijde mi to bohužel jako drbání pravou rukou za levým uchem, když se snažíme zdroj problémů zmírňovat tím, že ho řešíme v jiné právní normě. Myslím si, že je tady dost osob na to, aby se ten problém dal vyřešit v těch právních normách, kterým přísluší, a že to nemusíme v podstatě řešit v zákonu o evidenci obyvatel, který by měl základně řešit to, aby stát měl přehled, kdo v jakém objektu bydlí a kdo se kde nachází a kde by mohl být kontaktní tak, aby státní správa s ním mohla být do styku.

Takže za mě a za klub ANO bohužel nebudeme hlasovat pro tuto novelu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji. A mám tady s faktickou poznámkou paní poslankyni Majerovou.

 

Poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková: Hezké odpoledne, vážené kolegyně a kolegové. Já bych jenom reagovala na předřečníka. Já naprosto nesouhlasím s tím, že vy říkáte, že trvalé bydliště má pouze nějaký evidenční charakter, protože z praxe všichni moc dobře víme, pokud jsme vlastníci nějakých nemovitostí - a my tady máme hájit právo občanů na jejich soukromé vlastnictví, že ve chvíli, kdy vám nájemce přestane platit nájem, tak vy jako majitel, pokud on tam má trvalé bydliště, jste téměř bezmocný v tom ho z toho bytu nějakým způsobem dostat. A ve finále je vám ještě doporučeno, že mu musíte jako majitel zajistit bydlení náhradní. Takže naprosto nesouhlasím s tím, co tady bylo řečeno.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tak. Já děkuji. V tuto chvíli nemám žádné faktické poznámky ani přihlášky do rozpravy, tedy obecnou rozpravu končím. Prosím navrhovatele a zpravodaje, jestli mají zájem o závěrečná slova? Není tomu tak. V tom případě svolám kolegy do sálu, protože nás čekají hlasování.

Pokud si dobře pamatuji, tak nemáme návrh na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování, ale máme návrh na zamítnutí předloženého návrhu. Tedy znovu prosím všechny do sálu. (Chvilku vyčkává.) A pokud je nás dost... Všichni tedy víme, budeme hlasovat o zamítnutí předložené novely.

 

A já zahajuji hlasování číslo 40 a ptám se, kdo je pro. Tedy kdo je pro zamítnutí. Ptám se, kdo je proti? Zdrželi se? Já děkuji.

V hlasování číslo 40 bylo přihlášeno 177 poslanců, pro bylo 79, proti 62. Návrh byl zamítnut. Tedy jsme nezamítli.

 

Mám tady teď faktickou poznámku pana poslance Onderky... Nebo to je omyl? (Omyl.) Děkuji. Tedy jsme návrh nezamítli a budeme pokračovat. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výboru k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Nevidím, že by tomu tak bylo. Takže přistoupíme k hlasování.

Já zahajuji hlasování o přiřazení garančnímu výboru. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Hlasování skončilo.

hlasování číslo 41 bylo přihlášeno 177 poslanců, pro bylo 143, proti 5. Usnesení bylo přijato.

 

Posuneme se dál. Kdo souhlasí s tím, aby... To už jsme řešili. Organizační výbor nenavrhl tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru k projednání? Nevidím takové návrhy. Má. Pan ministr. Prosím, pane ministře.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji. Vzhledem k již zmiňované souvislosti s občanským zákoníkem navrhuji ústavněprávní výbor. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tak. Je tady návrh na ústavněprávní výbor. Znovu se zeptám, jestli jsou ještě nějaké jiné návrhy? Už nevidím.

 

V tom případě budeme hlasovat o přiřazení návrhu ústavněprávnímu výboru jako dalšímu výboru.

Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 42 bylo přihlášeno 177 poslanců, pro bylo 149, proti nikdo. Usnesení bylo přijato. Takže jsme návrh přikázali k projednání i dalšímu výboru.

 

Pokud vím, tak nezazněly návrhy na zkrácení či prodloužení lhůty. Tím by měl být tento bod ukončen. Já vám děkuji a uzavírám tento bod.

 

A jako další bod tady máme bod

 

8.
Návrh poslanců Petra Fialy, Zbyňka Stanjury, Jany Černochové a dalších
na vydání zákona, kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb.,
o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 20/ - prvé čtení

Stanovisko vlády bylo doručeno jako sněmovní tisk 20/1. Prosím, aby předložený návrh uvedl zástupce navrhovatelů pan poslanec Vojtěch Munzar.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo. Než vám představím důvody, které nás vedou k návrhu na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, tak mi dovolte na začátek jednu otázku.

Když si u vás doma ve vašem obýváku vaše dítě postaví stavebnici za své vlastní kapesné, budete od něj vybírat poplatek? Přijde vám to hloupé, přijde vám to nelogické? Mně ano. Ale přesně takto se chová náš stát k našim občanům. Přesně takto je totiž postavena ta daň z nabytí nemovitosti. Stát vybírá poplatek od našich občanů za to, že si na území naší země kupují nemovitost. A tím, že daň od roku 2016 platí ten, kdo si jde nemovitost koupit, tak tím ztratila veškeré zbytky logiky. Bydlet ve svém je snem mnoha, zejména mladých lidí, kteří si berou často nemalé hypotéky, aby se postavili na vlastní nohy a zajistili bydlení sobě a svým potomkům. To je ona občanská zodpovědnost a občanská statečnost, kterou by stát měl podporovat, a ne házet těmto lidem klacky pod nohy a trestat je. Co jiného je dneska tato daň než trestem a pokutou za to, že si člověk jde koupit na území našeho státu nemovitost? ***
Přihlásit/registrovat se do ISP