(9.30 hodin)
(pokračuje Černochová)

Co se týče té připomínky pana kolegy Hájka, která platila k Evropské unii, ale asi myslel k NATO, že v roce 2010 vláda, Nečasova vláda, a já už tehdy první volební období jako poslankyně, že jsme nenavrhovali navyšování rozpočtu. Pane kolego, tehdy všechny naše vlády dávaly do rezortu Ministerstva obrany mnohem více finančních prostředků v přepočtu na HDP než každý rok, každý jeden rok těchto čtyř let vlády vaše. Vlády, na kterých participovala Občanská demokratická strana, nikdy nedopustily to, že resort obrany, přepočet na HDP, poklesl pod 1 %, tak jako vám se to stalo z volebního období čtyřletého celkem třikrát! Ano, nebyla to 2 %, bylo to 1,4, bylo to 1,6, 1,33, podle toho, o jaké časové úseky se jedná, ale nikdy, nikdy, nikdy, nikdy to nebylo tak málo, jako tomu je poslední čtyři roky. A má slova jsou ověřitelná, já jsem ty grafy měla v několika televizních debatách a myslím si, že dokonce i bývalý pan ministr obrany už se ty grafy naučil číst a pochopil, co je HDP a jakým způsobem se HDP odvozuje.

Ještě mě zaujala slova pana kolegy Hájka, pana zpravodaje Hájka, prostřednictvím pana předsedy, "chudák Stropnický". No, asi jo. Ale mně se tady chce zvolat: Chudák Karla Šlechtová! Protože chudák Stropnický nechal paní Karle Šlechtové na stole k podpisu akvizice, jak říká, slyšeli jste to z jeho úst i vy, za 25 miliard korun. Takže to podobenství s paní Parkanovou bylo opravdu možná nějakým mementem pro paní Šlechtovou? Protože o jednom ministrovi hovoříte jako o chudákovi, v tom se s vámi výjimečně shoduji, a o paní Karle Šlechtové takto nehovoříte. Je to tím, že máte nějaký problém s námi ženami, pane kolego Hájku? Nebo co je tady za problém, že posuzujete dva ministry ze stejné strany z vaší vlády jiným způsobem, jiným metrem, že tady to politování nad tím, že někdo se může dostat ne vlastním zaviněním do toho kolotoče stíhání a bude mu zkažen život, tak jako se to děje v případě paní Parkanové.

Takže skutečně být vámi, prostřednictvím pana předsedy, tak bych se spíše snažila udělat všechno pro to, aby paní ministryně Šlechtová se v této problematice co nejrychleji zorientovala, jí se to daří za těch pár týdnů, a aby se ty akvizice, o kterých tady je řeč, urychleným způsobem dořešily a bylo jasné, jakou cestou Česká republika půjde. A pro to, aby bylo zajištěno dlouhodobé financování, tak to je důvod, proč já tady dnes předkládám tento návrh zákona. Jak říkám donekonečna, není čas ztrácet čas. Ekonomická konjunktura nebude trvat věčně, po letech úspěšných ekonomicky nastanou roky chudší, a pokud se my na toto nepřipravíme, tak ten vnitřní deficit, který naše armáda má, nikdy nedoženeme.

Takže skutečně přestaňme tady řešit stranické legitimace kohokoli z nás, je nás tady devět subjektů, a přistupujme k tomu odpovědně a nepleťme si tady NATO, Evropskou unii a měřme všem ministrům stejně. (Potlesk z pravé části sálu.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, paní poslankyně. Jenom mám připomínku - já jsem byl doposud při řízení schůze natolik striktní, že jsem vám vždycky vyšel vstříc. Doufám, že to nebudu muset přehodnotit, a jaké si to uděláme, takové to budeme mít. (Potlesk v levé části sálu.)

Dovolte mi, abych přečetl ještě několik omluv. Dnes se omlouvá pan poslanec Vlastimil Válek po celý pracovní den z pracovních důvodů. Paní poslankyně Alena Gajdůšková se omlouvá od deseti hodin do konce jednání z pracovních důvodů.

A nyní vystoupení pana zpravodaje. První vystoupení paní navrhovatelky vyvolalo několik faktických poznámek. Jako první má faktickou poznámku pan poslanec Krejza, poté pan místopředseda Fiala, poté pan poslanec Peksa. Takže v tomto pořadí prosím. Poté pan poslanec Benešík, poté s faktickou poznámkou paní ministryně Šlechtová. Nejprve pan poslanec Krejza, prosím, máte své dvě minuty.

 

Poslanec Karel Krejza: Dámy a pánové, já reaguji spíše na pana zpravodaje než na paní předkladatelku. On nám vlastně ve své rozpravě, nebo v příspěvku do rozpravy, sdělil, v čem je problém. Tady je mnoho jiných voličských skupin, které prostě mají přednost před obranou České republiky. Je to tak, třicet tisíc vojáků, nebo lidí, pak do padesáti tisíc, to zas není tolik. To za prvé.

Za druhé. Kdysi se říkalo, že nás Číňani utlučou čepicemi, když se rozhodnou. Tak kdybychom k těm trenkám a botám aspoň ty čepice pořídili. To by se nám mohlo hodit.

A pak, prosím, rok 2010, rok 1999 - no to si tady můžeme za chvíli vyčítat, že jsem se někdy v roce 1970 možná i počurával. Tak já bych poprosil, kdybychom v této chvíli mysleli na tu změněnou bezpečnostní situaci a té armádě pomohli.

A poslední věc. Ano, je to problém, vysoutěžit dneska jakoukoli zakázku. Ale to jsme si způsobili my, my sami tady, a my s tím také něco můžeme dělat. Takže prosím, mysleme na Českou republiku! Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji za dodržení času. Zřejmě jsem zapomněl do protokolu zaznamenat, že pan poslanec Okleštěk hlasuje s náhradní kartou číslo 4 a pan poslanec Beitl s náhradní kartou číslo 3.

Paní ministryně svoji faktickou poznámku stahuje s tím, že si přeje vystoupit s přednostním právem. Tak nyní pan místopředseda Fiala s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Já se pokusím nehledět na nepřiměřenost vystoupení pana zpravodaje v jeho roli zpravodaje a budu reagovat na politické argumenty, které v tom jeho vystoupení zazněly.

Za prvé já považuji za v podstatě úsměvné a zcela nepřípadné, aby se tady argumentovalo tím, co dělala nějaká vláda v roce 2010 nebo v roce 2011. Dovoluji si připomenout, že hnutí ANO spravuje resort Ministerstva obrany pátým rokem a za jeho stav a za stav investic do obrany a peněz, které jdou na obranu, plně odpovídá. Nelze se odvolávat na někoho jiného.

Za druhé je naprosto mimo kontext a snad i jakoukoliv racionalitu argumentovat minulostí v tak závažné věci, jako jsou výdaje na obranu. Změnila se výrazně bezpečnostní situace v celém světě, změnila se bezpečnostní situace v Evropě, změnila se bezpečnostní situace kolem České republiky, změnily se podmínky v rámci Severoatlantické aliance, je jiný přístup Spojených států k výdajům na obranu ostatních členských zemí Severoatlantické aliance. To je všechno kontext, ve kterém musíme uvažovat o výdajích na obranu. A právě tento kontext by nás všechny měl vést k tomu, abychom splnili svůj závazek a konečně dávali 2 % HDP na obranu. Máme pro to všechny podmínky, máme pro to ekonomické předpoklady. Neexistuje jediný důvod, proč bychom to neměli udělat.

A za třetí, a to je poslední bod, kterým chci reagovat na vystoupení pana zpravodaje Hájka. No prosím vás, to, že máme v armádě vojáky, to je pěkné. Ale my nevedeme války v 19. století a nemáme systém obrany, který by stačil na tu dobu. My jsme v 21. století, a pokud nebudou tito vojáci mít odpovídající zbraně, odpovídající techniku, tak je to celé k ničemu. Proto také jedním z klíčových kritérií pro kvalitu a investice do toho (upozornění na čas), jak jsou efektivně vydávány výdaje na obranu, je podíl investic, podíl investičních prostředků, a v těch právě vaše vláda také výrazně selhala. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP