(9.40 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další faktická poznámka, pan poslanec Peksa. Připraví se pan poslanec Benešík. Prosím.

 

Poslanec Mikuláš Peksa: Dobré ráno, kolegyně a kolegové. Pokusím se být stručnější a méně emotivní. Bohužel dvouprocentní kvóta, jak je známa, jak se o ní často diskutuje, podobně jako všechny ostatní kvóty nefunguje. Smutnou realitou je, že v současnosti z 28 států NATO tuto dvouprocentní kvótu plní pouze šest členských států. Vedlejším důsledkem zavádění podobných kvót je to, že se peníze buď nemohou utratit, anebo se naopak utrácejí neefektivně, což je bohužel spíše kontraproduktivní. My bychom si měli daleko spíš říct, co vlastně naše obrana potřebuje. Já se obávám, že ve 21. století to skutečně nejsou další tanky.

Rozumím tomu, že paní kolegyně Černochová, prostřednictvím pana předsedajícího, se ráda fotí se zbraněmi. Bohužel informační války ve 21. století rozhodují především informace. A nejlepší obranou před aktuálními hrozbami je vzdělané a informované obyvatelstvo. Když se podívám na možné navýšení na 2 %, které by nás stálo zhruba 40 mld. ročně, tak tady vidím velký potenciál pro zvýšení rozpočtu, který momentálně vydáváme na školství a který je naprosto podhodnocený vzhledem k našim reálným potřebám.

Pojďme se přestat bavit o těchto nesmyslných výdajích na další nablýskané zbraně a pojďme mluvit o tom, co potřebují naši učitelé. Děkuji. (Potlesk z lavic Pirátů.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane kolego. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Benešík, poté pan poslanec Rakušan. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, vážená vládo - jenom k panu zpravodaji. Nebudu ho nijak kritizovat, nebudu moc hodnotit obsah. Jenom se dopustil jedné poměrně zásadní nepřesnosti v historii. V roce 2004 Česká republika vstoupila do Evropské unie, to s touto debatou příliš nesouvisí. V březnu 1999 Česká republika za vlády Miloše Zemana vstoupila do NATO. Já si to velmi dobře pamatuji, protože krátce nato právě vláda Miloše Zemana souhlasila a podpořila takzvané humanitární bombardování Srbska, které NATO provádělo.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Rakušan, poté pan poslanec Juříček. Prosím.

 

Poslanec Vít Rakušan: Děkuji vám, pane předsedo. Dobrý den, dámy a pánové. Možná, i vaším prostřednictvím, k panu kolegovi Peksovi. My se stejně jako vy domníváme, že je potřeba mít přesnou strategii toho, jaké hrozby v současné době skutečně a reálně Českou republiku ohrožují. To, že není dobré kupovat bezhlavě nějakou techniku bez toho, abychom měli přesnou strategii, vzorce hrozeb, které jsou v dané chvíli aktuální, to je sice pravda, na druhou stranu si musíme uvědomit, že jsme vstoupili dobrovolně do Severoatlantické aliance a vstoupili jsme tam s nějakým jasným závazkem. V současné době jsme jedním z černých pasažérů Severoatlantické aliance, své závazky neplníme. Do našich výdajů na obranu je dokonce v současné chvíli započítáváno i to, že naši bývalí vojáci dostávají své výsluhy. Kdyby se toto z výdajů na armádu odečetlo, tak se to reálné číslo může pohybovat ještě někde jinde.

Proto v této chvíli za klub Starostů a nezávislých říkám, že tento návrh podporujeme, protože se domníváme, že nezávisle na tom, jaká vládní garnitura je zrovna u moci, máme jako Česká republika plnit své závazky, které jsme našim spojencům dali. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Juříček, poté paní poslankyně Černochová, poté pan místopředseda Fiala, poté pan poslanec Schwarzenberg a poté pan poslanec Brázdil, ať máte představu, jak to půjde po sobě. Prosím, pane poslanče, máte dvě minuty.

 

Poslanec Pavel Juříček: Pane předsedo, dámy a pánové, nejsem zvyklý tady vystupovat, ale mám tři věci.

Absolutně souhlasím s panem Fialou prostřednictvím předsedajícího, že se nekoukejme na minulost a stále se nevracejme k různým circumstances, které si vyčítáme z minulosti. Dívejme se na současnost a budoucnost, to za prvé. A není to jenom o vojenství. Je to o ostatních otázkách.

Za druhé si myslím, že bychom měli projednat to, že 2 % HDP je parametr, který vede k neefektivnosti, a myslím si, že je potřeba s NATO projednat, že jsou otázky systémové techniky, jsou otázky samotných vojenských technik, a k tomu vést, abychom zbytečně neutráceli peníze. A pak se uvidí, kde vůbec ta úroveň má být. To znamená postavit to na kvalitativní úroveň, nikoliv jenom na to "utraťte peníze".

Za třetí vám musím říct, protože to znám z byznysu, byť byznys ve vojenské technice nedělám - podívejte se na výrobce vojenské techniky a vojenských systémů, jaký mají EBITDA. Ten se pohybuje v desítkách procent. A není to byznys, který je obvyklý, a je to byznys, na kterém se neuvěřitelně vydělává. To znamená, že paní ministryně má velký prostor pro to, aby ceny naopak srážela, než aby utrácela peníze jenom tak.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z řad poslanců ANO.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane poslanče. S faktickou poznámkou paní poslankyně Černochová, poté pan místopředseda Fiala. Prosím.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane předsedo. Já bych vaším prostřednictvím chtěla reagovat na kolegu Peksu. On je tady asi chvíli, takže možná ještě nepochopil, o čem je tady řeč. Tady není řeč o tom, že bychom navyšovali rozpočet Ministerstvu obrany proto, aby si Černochová nakupovala zbraně. Černochová si zbraně nakupuje ze svého. Černochová je legální držitelkou zbrojního oprávnění a koná tak v souladu se zákonem. To, jestli se někdo s něčím fotí, nebo nefotí, prostřednictvím pana předsedy, víte, pane kolego, možná se radši fotit s útočnou puškou než s vlajkou Antify nebo Stalinem. (Potlesk zprava.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan místopředseda Fiala, poté pan poslanec Schwarzenberg. (V sále je hluk.) Poprosím o klid v sále.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Moje faktická poznámka se vztahuje také k vystoupení pana poslance Peksy. Pominu myslím velmi nevhodný osobní útok, nebo osobní poznámku vůči paní poslankyni Černochové. Pokusím se věnovat jenom těm argumentům, které ve vašem příspěvku, pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, zazněly.

Za prvé. Argument, že jenom šest států dodržuje 2 % HDP výdajů v současnosti, není správný, protože my nenavrhujeme, abychom jako Česká republika měli 2 % HDP hned příští rok. My navrhujeme, abychom k tomu postupně dospěli do roku 2024. A je celá řada jiných států, které si za současné situace dělají nějaký plán, jak navýšit finanční prostředky na armádu tak, aby dosáhly závazku 2 % HDP. Jedině takto se na to můžete dívat. A zemí je mnohem více než jen šest, které jste tady ve svém vystoupení zmínil.

Pak je tady srovnání s financemi na vzdělání, platy učitelů a tyto věci. Nezlobte se na mě, pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, ale to je demagogie. A je to demagogie nízká a divím se, že se k ní snižujete. Mně také záleží na prostředcích na vzdělání, ale nikdy bych si nedovolil stavět tyto výdaje vedle sebe. Moderní, dobře spravovaný stát, o který nám jde, o který alespoň mně jde, je stát, který dokáže investovat jak do vzdělání, tak do obrany, považuje to za něco samozřejmého a plní tím svoje funkce. Ale stavět tyto peníze proti sobě je naprosto falešné, špatné a nikam nás to nepřivede. (Potlesk zprava.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Schwarzenberg, připraví se pan poslanec Brázdil. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Karel Schwarzenberg: Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, je pravda, že západoevropské země si v 50. letech po druhé světové válce navykly redukovat svůj obranný rozpočet rok co rok, poněvadž se spoléhaly, že je Spojené státy ochrání. Což se taky dělo. Někdy reptaly, poněvadž větší slovo ve spojenectví NATO měly Spojené státy, nicméně poněvadž samy nechtěly platit, tak s tím byly srozuměny. Bohužel naše země, sotva jsme se přidali k západním státům, přijala obdobný nešvar. A je to závažná chyba.

Nejsem voják, přiznávám to otevřeně, nicméně jako bývalý ministr zahraničí vám můžu říct jenom jedno. Máme neblahou pověst, že něco slíbíme, ale s dodržením to nebereme tak vážně. Ať je to přijetí eura, nebo ať je to (nesrozumitelné) procent výdajů na obranu. My se držíme starého českého přísloví "slibem nikoho nezarmoutíš", ale musíme si konečně uvědomit, že nedodržením slibu každého naštveš! A to se nám docela daří. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP