(15.10 hodin)
(pokračuje Vojtěch)

Ostatně Ministerstvo zdravotnictví už dnes je koordinátorem např. oblasti tabáku a alkoholu. To spadá do sekce Ministerstva zdravotnictví a je tomu tak i v jiných státech. Jsme gestorem právních předpisů v oblasti protidrogové politiky a na Ministerstvu zdravotnictví jsou plně funkční i meziresortní skupiny k problematice alkoholu a tabáku, kde zasedá Ministerstvo školství, práce a sociálních věcí, dále vnitra atd. Takže už dnes vedeme určitou agendu protidrogové politiky, která má ten nadresortní, meziresortní charakter, fungují tam tyto skupiny a nemyslím si, že by to fungovalo nějak zásadně špatně. Takže určitě nechceme nic bourat, chceme to spíše zefektivnit.

Pravdou je, že dneska skutečně ta protidrogová problematika má několik hlav. On ten odbor protidrogové politiky na Úřadu vlády skutečně není jediný. Je tady to Ministerstvo zdravotnictví, které má určitou gesci, má na to i peníze v rozpočtu, tzn. jsou alokovány prostředky na několik míst. A teď je otázka, co je efektivní, jestli by nebylo lépe skutečně řídit tu oblast z jednoho místa, tak aby to bylo efektivnější. Ostatně i ty dotační programy, které my spravujeme, a také spravujeme některé dotační programy v oblasti protidrogové politiky, tak fungují. My vypisujeme dotační programy a i v rámci hodnocení Nejvyššího kontrolního úřadu tyto všechny dotační programy k protidrogové politice na Ministerstvu zdravotnictví byly hodnocené jako transparentní a nebyl k nim vznesen žádný negativní komentář ze strany NKÚ.

Nemyslím si, že ta věc je černobílá. Jak říkám, znovu opakuji, bude probíhat diskuse. Příští týden je několik jednání a určitě nic není rozhodnuto. Co si ale myslím, je to, že by skutečně ta věc měla být řešena z jednoho místa, tak aby byla efektivní a ta protidrogová politika fungovala, a myslím si, že může fungovat velmi dobře jak v rámci Úřadu vlády, tak i v rámci Ministerstva zdravotnictví.

Pokud jde o ty konkrétní otázky, tak případně vám je mohu odpovědět ještě písemně, ale myslím si, že ten základ jsem řekl. Ale skutečně je třeba říci, že nic není rozhodnuto.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji, pane ministře. Já se táži pana poslance Bartoše, zdali má zájem o doplňující otázku. Ano. Pan poslanec Bartoš si přeje doplňující otázku, takže vaše jedna minuta. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Já jsem chtěl prvně poděkovat panu ministrovi, že je přítomen a že zodpověděl mé otázky. Já mu samozřejmě ten dokument pošlu. Předpokládám, že ten dopis má. A chtěl jsem se zeptat, a ta otázka na to směřovala, jestli na toto jednání nepůjde pouze pan premiér Babiš a pan Vobořil, ale skutečně jestli k tomu budou přizváni i lidé, kteří jsou relevantní v oboru, třeba i naši zahraniční partneři. Protože Česká republika je sice jedna ze čtyř, jak jste tady zmínil, ale právě to umístění pod Úřad vlády je hodnoceno jako velmi pozitivní a funkční oproti úzkoprofilovému zaměření Ministerstva zdravotnictví.

Takže moje otázka zní, jestli do debaty budou začleněni odborníci v daném oboru, nebo to bude debata spíše politická, pouze mezi premiérem Babišem, příp. vámi a panem Jindřichem Vobořilem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji panu poslanci. Pan ministr si přeje reagovat. Takže pane ministře, máte dvě minuty. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Vážený pane předsedající, dámy a pánové, myslím, že jsem to řekl. V pondělí mám jednání s asociací, která se jmenuje A.N.O., Asociace neziskových organizací. Vyžádali si schůzku se mnou. Takže tam budou organizace, které se taktéž zabývají protidrogovou problematikou, a budeme to řešit. Takže skutečně to není jenom na té platformě premiéra a pana Vobořila. Já si ani nemyslím, že to je o osobě pana Vobořila. Jsem spíš trošku zklamaný z toho, že on možná až příliš tu věc medializuje, říkám, ve chvíli, kdy ani není nic rozhodnuto, ale to je samozřejmě jeho věc. Ale skutečně se budeme bavit i s těmi, jak říkáte, odborníky nebo organizacemi, které se zaměřují právě na boj proti drogám. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji, pane ministře. Nyní vyzývám paní poslankyni Markétu Pekarovou Adamovou, která bude interpelovat pana ministra Adama Vojtěcha, a připraví se paní poslankyně Věra Kovářová, opět to bude interpelace na pana ministra Adama Vojtěcha. Tak prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za slovo. Já volně navážu na své předřečníky, protože se ptám vlastně na totéž, proto mám i výhodu některých zodpovězených otázek a ty vzbuzují trošičku další.

Mě by totiž zajímal, pane ministře, skutečně váš názor. Jaký je váš osobní názor na to, jak by se tato problematika měla řešit. Vy jste tady říkal, že v mnoha zemích se jedná o problematiku, která spadá pod zdravotnictví, ale už tady správně pan kolega Bartoš poznamenal, že to je právě náš systém, který je i v zahraničí velmi chválen a považován za ten nejlepší možný. Protože protidrogová politika je opravdu záležitost mezioborová, meziresortní. Nejedná se pouze o problematiku zdravotní, ale především o problematiky sociální, výchovně vzdělávací, kontrolní nebo také represivní. Proto považuji krok, který je zamýšlen, za skutečně špatný a současný model naopak za ten, který bychom si měli chránit a měli bychom se snažit jej nebourat.

Koordinace různých ministerstev se z jednoho z nich dělá velmi komplikovaně, je-li to vůbec možné. Těžko si totiž představit, jak bude Ministerstvo zdravotnictví řešit např. problematiku prodeje drog přes internet, který se stává novodobým fenoménem a patří mezi stále častější způsob distribuce drog mezi mladými lidmi. Nebo jak se může Ministerstvo zdravotnictví podílet na řešení vzrůstajícího počtu dětí a mladistvých, kteří hazardují a prohrávají peníze na internetu prostřednictvím různých sázkových her, problematiku distribuce drog mezi vězni atd. apod. Neuvážený přesun by pak mohl způsobit zhroucení toho systému a jeho významné poškození. Proto i na vás chci apelovat, stejně jako jsem apelovala na pana premiéra v předchozí interpelaci, abyste tuto věc pořádně promysleli. A chci se zeptat, protože jako zaklínadlo se používá slovo efektivita, v čem by to bylo tedy skutečně efektivnější, konkrétně. (Předsedající upozorňuje na čas.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Slovo má ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Já ještě mezitím, než dorazí k řečnickému pultíku, přečtu jednu omluvu. V čase od 15 do 16 hodin se omlouvá pan poslanec Ondřej Polanský. Tak, pane ministře, máte slovo. Prosím.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Vážený pane předsedající, dámy a pánové, už jsem tady hodně řekl, zkusím něco z toho zopakovat, možná rozšířit.

Já si myslím, že ta meziresortní spolupráce možná je. Já jsem to říkal právě v souvislosti s tabákem a alkoholem, který spadá do Ministerstva zdravotnictví, a taktéž je to jistá meziresortní otázka. Říkám, i u nás fungují meziresortní skupiny k problematice alkoholu a tabáku, kde jsou zastoupeny všechny resorty, protože taktéž to není pouze otázka zdravotnictví, i když primárně ano, protože se jedná o závislosti, a jak říkám, závislost je primárně nemoc. Takže my primárně musíme cílit na to, abychom řešili prevenci závislosti, příp. léčbu osob závislých jak na alkoholu nebo tabáku, tak na drogách. Takže myslím si, že to možné je.

Efektivita spočívá v tom, že by to skutečně bylo řešeno z jednoho místa. Že dnes těch míst je několik, samozřejmě něco dělá Ministerstvo vnitra, dělá ale nejvíce právě Úřad vlády, ale i Ministerstvo zdravotnictví. Jsou tam alokovány prostředky zvlášť v rámci rozpočtu apod. Takže si myslím, že to řešení, kdyby se to centralizovalo právě na jedno místo, může být v tomto směru efektivnější.

Můj názor. Já si myslím, že můžou fungovat obě řešení - jak v rámci Úřadu vlády, tak Ministerstva zdravotnictví. Nemyslím si, že by zásadně došlo k nějakému rozbourání té agendy. Ostatně já jsem i sám komunikoval opakovaně v minulých letech, kdy jsem se věnoval právě oblasti zdravotnictví, s panem Vobořilem. Myslím, že i naše vztahy jsou poměrně na dobré úrovni, a také jsme o tom hovořili. On není úplně a priori proti tomu, že by se to přesunulo na Ministerstvo zdravotnictví. Pouze by tam byly nějaké podmínky, že by tam přešla ta agenda kompletně i s lidmi apod., což si myslím, že lze akceptovat, tam nemáme žádný spor. To je spíš otázka technická. Takže bavili jsme se o tom, ale jak říkám, je to stále ve fázi diskusí.

Nemám asi už víc, co bych k tomu dodal. Příští týden proběhne několik jednání a pak si myslím, že padne nějaké finální rozhodnutí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já děkuji panu ministrovi a zeptám se paní poslankyně... Ano, paní poslankyně má zájem o doplňující otázku. Takže máte minutu. Prosím, paní poslankyně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP