(15.50 hodin)
(pokračuje Němcová)

Většina příjemců příspěvku na živobytí - ten příspěvek na živobytí je v průměru na jednu osobu 3 410 korun pro jednotlivce, což odpovídá částce životního minima - pobírá rovněž kromě tohoto příspěvku některou z dalších nepojistných dávek. Příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku a velmi často doplatek na bydlení v průběhu, který je v průměru 2 800 korun. Zároveň jsou poživateli starobního a invalidního důchodu a v případě mimořádné situace ještě můžou požádat o mimořádnou okamžitou pomoc. To znamená, je to jenom velmi malá část, cca 1 000 korun, v průměru 1 100 korun, která je vyplácena formou poukázek.

Úřad práce má uzavřeny rámcové smlouvy na dodávky poukázek od tří dodavatelů, kteří zajišťují zároveň síť smluvních prodejců napříč celou republikou. V celé republice je dnes těch smluvních prodejců 16 000, je přesná mapa, každý úřad práce ten seznam má. Každý, kdo si přijde pro dávku, ten seznam obdrží.

Cíl legislativní úpravy spočíval v zamezení zneužívání, jak jsem o tom hovořila v začátku. Smysl byl tento: My jsme zatím nezaznamenali nějaké četné výhrady k tomu, nicméně v určitých případech už teď po tom měsíci se jeví, že dopad je opravdu na lidi, kteří si to, jestli můžu říct lidově, nezaslouží, a je pro ně velmi těžké si dávky vyzvednout, anebo zejména pro pobytová zařízení je vůbec potom realizovat. Diskutovali jsme o tom v sociálním výboru a s některými poslanci připravujeme, a máme vlastně připravenou, já jsem jim předala návrh legislativní změny, který se velmi rychle dostane do kolečka (upozornění na čas) - jenom dořeknu - a bude se týkat pobytových zařízení a lidí s omezenou právní způsobilostí, kde bude možnost vyplatit tuto dávku, která byla poukázkami, rovněž v peněžité formě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji paní ministryni. Pane poslanče, nemáte zájem o doplňující otázku? (Nemá.) Takže než vyzvu dalšího v pořadí, tak mi dovolte přečíst jednu omluvu. Mezi 16. a 22. hodinou z důvodu služební cesty se omlouvá paní poslankyně Lenka Kozlová.

A nyní vyzývám pana poslance Jana Bartoška, který bude interpelovat pana ministra Roberta Pelikána, a připraví se pan poslanec Jan Bauer, který bude interpelovat paní ministryni práce a sociálních věcí Jaroslavu Němcovou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji. Vážený nepřítomný pane ministře Pelikáne, dne 12. ledna letošního roku vznesl premiér Andrej Babiš na půdě Poslanecké sněmovny závažné obvinění vůči nezávislosti české justice, když prohlásil, že v České republice existuje možnost objednání trestního stíhání na zakázku. Vzhledem k tomu, že Andrej Babiš je od konce loňského roku premiérem této země, jako ministr financí se v uplynulých čtyřech letech významnou měrou podílel na chodu České republiky a byl členem Bezpečnostní rady státu s přístupem k tajným informacím, považuji tento jeho výrok za velmi závažný. Vzhledem k faktu, že vy sám jste se z pozice ministra spravedlnosti, jímž jste od března 2015, k tomuto výroku současného premiéra během uplynulých dvou týdnů žádným způsobem nevyjádřil, musím považovat vyřčená slova pana premiéra za konstatování skutečně existujícího jevu.

Vážený pane ministře, z toho důvodu vás nyní veřejně interpeluji, abyste potvrdil nebo vyvrátil tvrzení premiéra Andreje Babiše, konkrétně uvedl, kolik případů za dobu vašeho působení ve funkci vykazovalo známky objednaného trestního stíhání. Dále, jací konkrétní lidé skončili na základě takto objednaných trestných činů řízení ve vězení. Jaká konkrétní opatření byla přijata po zjištění objednání trestního stíhání ve všech těchto případech. Dále, komu byl zadán úkol, aby se tato situace v České republice změnila A také, z jakého důvodu nebyly o těchto praktikách informovány příslušné sněmovní výbory a komise.

Vážený pane ministře, věřím, že stejně jako já a celá veřejnost velmi dobře chápeme význam slov, která pan premiér před dvěma týdny v Poslanecké sněmovně vyslovil. V případě, kdyby se totiž jeho slova nezakládala na pravdě, ale jednalo se pouze o domněnku či spekulaci, jedná se ze strany premiéra České republiky o hrubé znevážení nezávislosti soudní moci s veškerými možnými důsledky. Vyzývám vás proto k zodpovězení všech mých výše položených otázek. (Upozornění na čas.) V opačném případě pak vyvození osobní politické zodpovědnosti. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji, pane poslanče. Pan ministr není přítomen, proto vám odpoví v souladu s jednacím řádem do 30 dnů písemně.

Takže nyní vyzývám pana poslance Jana Bauera, aby přednesl interpelaci na ministryni práce a sociálních věcí Jaroslavu Němcovou, a připraví se pan poslanec Ondřej Profant, který bude mít interpelaci na paní ministryni financí Alenu Schillerovou. Pane poslanče, máte slovo. Prosím.

 

Poslanec Jan Bauer: Děkuji. Vážená paní ministryně, problém, na který chci ve své interpelaci upozornit, tady byl před malým okamžikem již otevřen. Jedná se o aktuální znění zákona o pomoci v hmotné nouzi, § 43 tohoto zákona, dle kterého je možné určitou výši příspěvku na živobytí vyplácet prostřednictvím poukázek k nákupu zboží.

Víte, vážená paní ministryně, já rozumím tomu, že cílem tohoto opatření, které platí teprve krátce, je omezení zneužívání dávek v hmotné nouzi. Nesporně je snaha omezit zneužívání dávek, které se např. děje formou nákupu komodit, jako je alkohol nebo cigarety. Ale na druhou stranu se nemohu smířit s praxí a je pro mě nepřijatelné, že toto opatření evidentně dopadá na lidi, kteří se v sociálně obtížné situaci neocitli vlastním přičiněním. Je to případ lidí se zdravotním hendikepem nebo např. rodičů, kteří pečují o nemocné nebo postižené dítě. Chtěl bych také tlumočit velmi důrazné volání po úpravě jak ze strany Svazu měst a obcí České republiky, nebo Asociace poskytovatelů sociálních služeb v České republice.

V této souvislosti bych se vás chtěl zeptat, vážená paní ministryně, za prvé, zda a jakým způsobem Ministerstvo práce a sociálních věcí monitoruje novou praxi ve vyplácení příspěvku na živobytí. Za další, zda a jakým způsobem rozlišují úřady práce mezi jednotlivými typy příjemců dávek v hmotné nouzi a zohledňují jejich potřeby při rozhodování o tom, jaká část dávek jim bude vyplacena v poukázkách. A za další, zda a jakým způsobem ministerstvo hodlá reagovat na kritiku organizací zastupujících zdravotně znevýhodněné občany. A za poslední, zda ministerstvo plánuje legislativní změny anebo alespoň změny ve vnitřních předpisech a metodice. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji, pane poslanče. Slovo má ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová. Prosím, paní ministryně, máte pět minut.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jaroslava Němcová Já se omlouvám, budu se asi velice opakovat, protože příspěvek pana poslance je téměř totožný s předcházejícím dotazem pana poslance Rakušana, jestli ještě jednou mám ve zkratce zopakovat to stejné.

Jedná se o příspěvek na živobytí, pouze o jednu část z příspěvku v hmotné nouzi, která je nově od prosince v případě, že člověk pobírá příspěvek na živobytí déle než šest měsíců, vyplácena částečně v poukázkách. Za měsíc je vyplaceno 80 175 příspěvků na živobytí a z toho 1 840 dávek je vyplaceno poukázkami. My jsme se zabývali i tím, kolik dávek bylo vyplaceno do pobytových zařízení. Byly to necelé 3 000 z těch 80 000. Komunikovala jsem s Asociací poskytovatelů sociálních služeb. Máme připravenu, je připravena, dostaly ji poslankyně ze sociálního výboru, paní poslankyně Pastuchová, už návrh legislativní úpravy, kdy pobytovým zařízením sociálním a zdravotnickým a také osobám, které mají sníženou právní způsobilost, budou vypláceny dávky na živobytí plně ve finanční formě. V případě osob zdravotně postižených anebo osob, pro které je velmi těžké se např. dostavit na úřady práce, platí to, co už jich 700 z těch 2 800 lidí využilo, a to je to, že si požádali o výplatu a o zaslání těch poukázek poštou.

Co se týká sítí a prodejců toho zabezpečení, teď připravujeme nové výběrové řízení a tam budeme ještě více trvat na tom, aby administrátoři nebo ti, kteří poskytují službu a dodávají poukázky, měli tu síť co nejširší, to znamená, aby se dostali i do prodejen a nasmlouvali i prodejny v menších obcích.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, paní ministryně, děkuji. A já se ptám - ano, pan poslanec Bauer má doplňující otázku. Prosím, pane poslanče, máte minutu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP