(16.00 hodin)

 

Poslanec Jan Bauer: Vážená paní ministryně, samozřejmě děkuji za dotaz. Já jsem se ptal na některé legislativní věci. Přiznám se, že kdybych býval věděl, že se připravuje nějaká drobná legislativní úprava, tak bych možná tuto interpelaci ani nepodával. A vzhledem k tomu, že jsem místopředseda sociálního výboru druhé nejsilnější politické strany v tomto parlamentu a o ničem nevím, tak bych vás chtěl poprosit, jestli byste mi to, co připravujete, také nemohli zaslat, abych také mohl být informován. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano, děkuji. A paní ministryně doplňující reakce. Prosím.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jaroslava Němcová Určitě ano. Děkuji za doplnění. Úpravu předešlou, tu novelu, iniciovala tenkrát paní poslankyně Pastuchová. Je také členka nebo místopředsedkyně sociálního výboru. S tou jsme to probírali a ta ode mě předevčírem dostala první návrh znění. Ještě jsme konzultovali v tom jeden paragraf, takže když to bude, teď je otázka, v řádu opravdu velmi málo dnů a příští týden máme myslím sociální výbor, kde určitě budu také přítomna, tak tam vás budu informovat, že ten návrh má paní Pastuchová připraven. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A jako dalšího v pořadí vyzývám pana poslance Ondřeje Profanta, který bude interpelovat paní ministryni financí Alenu Schillerovou, a připraví se pan poslanec Jakub Michálek, který bude také interpelovat paní ministryni financí Alenu Schillerovou. Pane poslanče, máte slovo. Prosím.

 

Poslanec Ondřej Profant: Vážená paní ministryně, minulý rok vstoupilo v platnost nařízení vlády 425, o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data. Počátkem tohoto roku nabylo i účinnosti. Ministerstvo financí, toto je obsaženo v několika datových sadách, to splnilo, za což děkuji. Nicméně způsob zveřejnění, zvláště pak rejstříku ARES, je takový velmi spartánský. On plní to nařízení jenom tou nejminimalističtější formou, jakou může. Jsou data, která k němu logicky náležejí, dokonce v něm věcně jsou, ale nejsou zveřejněna jako otevřená data. Tím se ztrácí přínos těchto otevřených dat, resp. otevřená data jsou primárně o synergii mezi jednotlivými daty. Například chybí historie názvů obchodních společností. Jsou tam sice zveřejněny veškeré obchodní společnosti, přes veřejně dostupné webové stránky se dá naklikat na profily jednotlivých společností a najít i danou historii, ale v otevřených datech nejsou, což pokládám spíše za administrativní chybu, nicméně je velmi nepříjemná.

Vím, že jsou tam velmi složitá jednání s dodavatelem, ale to je koneckonců také vaše práce si toto vyřešit. Takže se vás chci zeptat, jestli pracujete... nebo uvažujete o rozšíření o tyto věci, které chybí, a jestli pracujete na vylepšení těchto dat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím paní ministryni o odpověď.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji, pane předsedající, děkuji, pane poslanče. Dámy a pánové, dovolte mi, abych stručně uvedla stanovisko k interpelaci pana poslance Profanta ve věci implementace nařízení vlády číslo 425/2016 Sb.

V rámci plnění požadavků tohoto nařízení Ministerstvo financí uveřejnilo data z ARES, což je vlastně administrativní registr ekonomických subjektů, jako otevřená data v rozsahu stanoveném tímto nařízením a zákonem číslo 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících. Zároveň bylo toto splněno nejlepším technickým způsobem, který současné řešení systému ARES dovoluje. Současný systém má databázovou a aplikační část a velká část výstupů je tvořena v aplikační části. Z toho důvodu není možné pouze data vyexportovat z databáze a je nutné data vytahovat prostřednictvím aplikační části.

Ministerstvo financí si je vědomo této nevyhovující architektury systému ARES, a proto v současné době již pracuje na studii proveditelnosti, která navrhne možnosti postupu, které povedou jak k efektivnějšímu fungování ARES pro vnitřní potřeby státu, tak ke zkvalitnění publikace dat veřejnosti jako otevřená data.

Co se týče historie názvů společností, tak v současné době řešíme, zda by bylo možné do exportu tuto historii přidat jak z technického, tak z legislativního hlediska. Tato historická data jdou nad rámec jak zmíněného nařízení vlády, tak zákona o veřejných rejstřících, kde historie zmíněna není, zakotvena. Ministerstvo financí si je vědomo synergií plynoucích z otevírání dat, samo dokonce bylo první z ministerstev, které počátkem roku 2015 spustilo svůj katalog otevřených dat, a snaží se v otevírání dat pokračovat, za což jsme již také obdrželi různá ocenění. Samozřejmě nebráníme žádnému otevírání dat bezdůvodně. Děkuji. Nebráníme tedy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Zeptal bych se pana poslance, jestli má doplňující otázky. Má, tak prosím.

 

Poslanec Ondřej Profant: Já vám děkuji za odpověď. Doufám, že se bude i nadále dařit otevírání dat na Ministerstvu financí. A jenom jsem chtěl takovou poznámku. Já doufám, že studie proveditelnosti nebude trvat příliš dlouho, a následné kroky, protože systém ARES je sloučením asi pěti rejstříků, což není tak jednoduché jako jedna databáze, ale zase to není nic složitého, co by se nedalo zvládnout, za pár měsíců reimplementovat celé, kdyby bylo potřeba. Myslím si, že finanční prostředky, které se na to vynakládají, jsou dostatečné na to, aby i tato varianta de facto byla na stole. A myslím si, že je vidět při těchto zdlouhavých jednáních s dodavatelem, že to opravdu není příliš flexibilní, tak jak je ten smluvní vztah nastaven dnes.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Paní ministryně, prosím o odpověď, jestli máte zájem. (Ne, děkuji.)

Tak v tuto chvíli prosím pana poslance Michálka a další interpelaci má pan poslanec Bartošek, ale podle mé informace ji stáhl, takže se připraví pan poslanec Gazdík.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Předně děkuji paní ministryni, že si našla čas přijít na jednání naší slavné Poslanecké sněmovny.

A nyní bych se chtěl dostat k tomu problému, na který jsem chtěl upozornit svou interpelací. Když si vzpomeneme na dobu před volbami, tak všechny politické strany vystupovaly proti nadměrné byrokracii. A já jsem se už historicky zabýval jedním problematickým prvkem naší legislativy, a to duplicitou v zasílání účetních závěrek jednak finančním úřadům a jednak rejstříkovým soudům, které je zakládají a následně zveřejňují. Myslím si, že to je věc, která by se dala vyřešit poměrně jednoduše. Je k tomu závěr Nejvyššího kontrolního úřadu, který doporučil ve svých závěrech, aby byl finanční úřad zmocněn k zasílání dokumentů přímo rejstříkovému soudu, takže normální podnikatel by pak nemusel sám obesílat všechny ty instituce, ale udělal by to za něj ten úřad najednou, pravděpodobně pomocí počítačového programu.

Pokud se podíváme na to zakládání do veřejných rejstříků listin, jako jsou účetní závěrky, tak nám to tady moc dobře nefunguje. To procento naplněnosti se pohybuje někde kolem 20 %, takže 80 % podnikatelů tu zákonnou povinnost ignoruje, což samozřejmě potom komplikuje život i řekněme třeba jejich smluvním partnerům. Když jsem byl komunální zastupitel, tak často se přihlásily do výběrového řízení společnosti, které tam ani neměly založeny žádné výkazy, takže pak nevíte, co si o nich můžete myslet, jestli jsou to seriózní partneři. A samozřejmě na to upozorňují i různé protikorupční organizace, které dokladují příklady, kdy takové společnosti byly dost pochybné.

Já jsem tuto věc již zaslal panu ministrovi spravedlnosti Pelikánovi před rokem. Pan ministr mě informoval, že k tomu vznikla skupina, která bohužel nic nevyřešila. (Předsedající: Čas, pane poslanče!) Já jsem chtěl nabídnout podporu a pomoc k tomu, abychom dali dohromady pracovní skupinu, která by toto na úrovni rezortu spravedlnosti a financí vyřešila. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Prosím paní ministryni o reakci.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji, pane předsedající, děkuji, pane poslanče. Dámy a pánové, dovolte mi, abych stručně uvedla stanovisko k interpelaci pana poslance Michálka ve věci zrušení duplicity při zasílání účetních výkazů.

Skutečně je pravda, že problematika Sbírky listin a účetních závěrek byla s Ministerstvem spravedlnosti řešena naposledy v roce 2016. Existovala pracovní skupina ze zástupců Ministerstva financí, Ministerstva spravedlnosti a Finanční správy. V podstatě byly řešeny v roce 2016 následující otázky. Jednak nedostatečná naplněnost Sbírky listin u rejstříkových soudů a jednak existence duplicit, případných duplicit, při předkládání údajů z účetních závěrek vůči orgánům veřejné moci. V podstatě závěry z jednání této pracovní skupiny jsou následující. On samozřejmě k tomu existuje podrobnější dokument, já stručně shrnu závěry. Dosáhnout zlepšení - samozřejmě já otevřeně říkám, že to není ta úplně nejlepší cesta - naplněnosti Sbírky listin je možné samozřejmě důsledným uplatňováním existujících sankcí ze strany Ministerstva spravedlnosti. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP