Středa 7. března 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

Předcházející část projednávání bodu pořadu schůze

 

(pokračuje Vojtěch Filip)

52.
Návrh na volbu členů Rady České tiskové kanceláře

Jakmile se situace uklidní, dám slovo panu předsedovi Kolovratníkovi, aby zopakoval kandidáty. Rozprava byla ukončena, čili nebude vedena rozprava, jenom prosím pana předsedu, aby uvedl druhé kolo volby. Prosím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo. Přeji dobré odpoledne. Předseda volební komise je přítomen a připraven. Potvrzuji, co říkal pan předsedající. Jsme v druhém kole první volby, takže rozprava už v tuto chvíli žádná nebude.

V Radě ČTK obsazujeme na této schůzi tři neobsazená místa a před týdnem, ve středu 28. února, jsme v té první volbě, v prvním kole, zvolili počtem 86 hlasů pana Petra Žantovského. Dnes do druhého kola postupují v souladu s volebním řádem Sněmovny čtyři kandidáti na dvě neobsazená místa, a to z prvního kola, kde získali Pavel Foltán 74 hlasů, Jana Gáborová 73, Michal Pehr 39 a Jiří Táborský také 39 hlasů. Takže budete vybírat na tom volebním lístku dva kandidáty ze čtyř. Pokud budou zvoleni, tak jejich funkční období je pětileté a začne dnem volby.

Nyní, pane předsedající, prosím o přerušení projednávání tohoto bodu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Přerušuji bod číslo 52. Pan poslanec Leo Luzar ruší svou omluvu. Už se dostavil zpět do sněmovny.

 

Otevírám bod číslo

 

Následující část projednávání bodu pořadu schůze

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP