Pátek 2. března 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

Předcházející část projednávání bodu pořadu schůze

 

(pokračuje Vojtěch Filip)

54.
Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny
pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů

Pane předsedo Kolovratníku, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Dobré poledne, kolegyně, kolegové. Děkuji za slovo. Snad i omluva panu hejtmanovi Netolickému, musí být trpělivý, ale dohodli jsme se, že teď přerušíme program schůze k provedení druhého kola. Bude to tedy opět jeden hlasovací lístek, takže čas nebude tak dlouhý.

Já jsem teď povinen zopakovat výsledky prvního kola. Budeme tedy vybírat ze dvou kandidátů, kteří postoupili do druhého kola. Do druhého kola postoupila paní poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková s 32 hlasy z prvního kola a pan poslanec Zdeněk Ondráček se 74 hlasy. Budeme tedy vybírat ze dvou kandidátů.

Znovu a důrazně vás, kolegyně a kolegové, prosím. V prvním kole jsme opět měli šest neplatných hlasovacích lístků. Z důvodu, že výsledky jsou opravdu velmi těsné, tak vás moc, moc prosím, abyste vyplňovali pečlivě. Je potřeba jednoho kandidáta označit kolečkem - číslo před jeho jménem, druhého křížkem. Samozřejmě v případě, že byste se nerozhodli pro žádného, pak buď je lístek neplatný, nebo jsou křížky dva. Ale pokud ať pro toho nebo onoho hlasujete, musí být označena obě jména - jedno jméno kolečkem a druhé křížkem.

Na vydávání hlasovacích lístků a provedení volby prosím deset minut, na samotné sčítání také deset minut, takže to zaokrouhleme a prosím o přerušení do 12.25 hodin, kdy oznámím výsledky volby.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Přerušuji schůzi na provedení druhého kola druhé volby předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti GIBS do 12.25. Vyhlásíme výsledek voleb a samozřejmě budeme pokračovat v přerušeném bodu č. 18, takže pana hejtmana Netolického úplně na dlouho nepropouštíme.

 

(Jednání přerušeno ve 12.02 hodin.)

(Jednání pokračovalo ve 12.25 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vracíme se k bodu volby předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů. Již je zde přítomen předseda volební komise Martin Kolovratník, kterému předám slovo bezprostředně poté, co se hladina hluku v jednacím sále výrazně sníží. Tak, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo, které bude velmi stručně. Konstatuji, že této volby se zúčastnilo 155 poslanců a poslankyň, bylo tedy vydáno 155 hlasovacích lístků a kvorum nutné pro zvolení bylo 78. Počet odevzdaných lístků bylo 154, jeden lístek tedy nebyl odevzdán, každopádně platí zmíněné kvorum 78.

Výsledek volby je následující: poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková obdržela 57 hlasů a poslanec Zdeněk Ondráček obdržel 79 hlasů. O jeden hlas tedy byl zvolen předsedou stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů a tím tato volba končí.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane předsedo. Konstatuji tedy zvolení Zdeňka Ondráčka předsedou stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů a současně končím projednávání tohoto bodu.

 

Vracíme se k přerušenému jednání bodu 18

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP