(11.20 hodin)
(pokračuje Benda)

Tím netvrdím, že nemohou existovat jiné vztahy mezi státem a církvemi, např. že když je školství, tak je placeno stejně jako kterékoliv jiné školství, sociální věci, kulturní památky, které jsou do toho také míchány trochu nesmyslně, ale aby nešly peníze na platy duchovních. Tak toto bylo součástí návrhu zákona od počátku. Proto tam došlo k tomu jistému přerozdělení náhrad mezi církvemi. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji. Pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Jen stručnou reakci na pana poslance Ferjenčíka. Jedna z protestantských církví to opravdu odmítla. Tuším, že to byli baptisté, nejsem si úplně jist. Odmítla to, leč respektovala to uspořádání u všech ostatních církví. Říkat tomu dnes držhubné je ve vší úctě podle mého názoru urážlivá devalvace procesu, kdy skutečně došlo a dochází k oddělení církví od státu. Pokud by se měly oddělit církve od státu a neřešilo by se při tom vyrovnání majetku, či naopak, kdyby se to neřešilo společně, pak by řada těch evangelických církví nemohla fungovat, protože by přestala dostávat příspěvek od státu. A těžko by na to dosáhla z vlastních členských příspěvků.

To znamená z náhrad, které příslušely katolické církvi, se přispělo všem ostatním církvím a i Židovské náboženské obci na to, aby se mohly oddělit od státu a být na státu nezávislé. A to je to, co vám nejvíce vadí, milí komunisté ve všech politických stranách. Vám ani tak nevadí ty peníze, vám vadí, že významná část občanské společnosti, antikomunistická logicky, bude na tom státu nezávislá. A k tomu došlo. Říkat tomu dnes držhubné, pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, je - promiňte - myslím si velmi urážlivé i vůči vašemu vlastnímu synodu.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: V této fázi nemám žádné další přihlášky do rozpravy, takže rozpravu končím. Zeptám se na závěrečná slova. Pan navrhovatel? Prosím.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedající, chtěl bych jen všem poděkovat za rozsáhlou diskusi a věřím, že propustíme tento návrh do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Ptám se pana zpravodaje? Nemá zájem. V tom případě budeme hlasovat. Pan předseda Kalousek navrhl zamítnutí předloženého návrhu. Návrh na vrácení k dopracování nepadl.

 

Takže nejprve budeme hlasovat o zamítnutí.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí s návrhem na zamítnutí. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 14. Přihlášeno je 164, pro 51, proti 98. Tento návrh nebyl přijat.

 

V tom případě se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve bychom rozhodli o přikázání garančnímu výboru. Návrh z organizačního výboru je na výbor rozpočtový. Ptám se, zda má někdo jiný návrh garančního výboru. Prosím, pan poslanec Bartošek, potom pan poslanec Kalousek.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji. Vzhledem k obsahu návrhu jsem přesvědčen, že se to mnohem více týká ústavněprávního výboru než rozpočtového. Navrhuji změnu garančního výboru na ústavněprávní.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Kalousek, předpokládám, chtěl navrhnout totéž. V tom případě beru tento návrh jako protinávrh proti návrhu organizačního výboru.

 

Budeme hlasovat nejprve o přikázání ústavně právnímu výboru jako garančnímu.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 15. Přihlášeno je 165, pro 65, proti 90. Návrh přijat nebyl.

 

Takže budeme hlasovat o původním návrhu, aby garančním výborem byl výbor rozpočtový.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 16. Přihlášeno je 165, pro 140, proti 9. Návrh byl přijat. Konstatuji, že garančním výborem byl určen výbor rozpočtový.

 

Je zde návrh na přikázání ústavněprávnímu výboru jako výboru dalšímu. To je návrh z organizačního výboru. Ptám se, zda je ještě návrh na jiný výbor, který by měl tento tisk projednat. Pokud ne, tak budeme hlasovat o přikázání ústavně právnímu výboru jako výboru dalšímu.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 17. Přihlášeno je 167, pro 146, proti 3. Návrh byl přijat. Tím jsme tento tisk přikázali ještě ústavněprávnímu výboru.

 

Protože jiný hlasovatelný návrh nepadl, tím jsme vyčerpali tento bod a já ho končím.

Ještě omluvy. Pan poslanec Kopřiva byl původně omluven na celý den z důvodu zahraniční cesty, nicméně prosí o změnu omluvy, a to až od 13 hodin do konce jednacího dne, a to ze stejného důvodu, tzn. zahraniční cesta. Pan ministr Milek se omlouvá z dnešního jednání od 14.30 hodin, a to z pracovních důvodů. A pan poslanec Juchelka se omlouvá mezi 11. a 15. hodinou rovněž z pracovních důvodů. Tolik tedy omluvy.

 

Budeme pokračovat bodem 13, což je

 

13.
Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb.,
trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 39/ - prvé čtení

Stanovisko vlády bylo doručeno jako tisk 39/1. Prosím, aby za navrhovatele vystoupil pan poslanec Jiří Kobza jako zástupce navrhovatelů. Prosím, pane poslanče, máte slovo. (V sále je velmi rušno.)

 

Poslanec Jiří Kobza: Vážený pane předsedající, členové vlády, vážení kolegové a kolegyně, předkládáme náš návrh -

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Já se omlouvám, pane poslanče, poprosím sněmovnu o klid. Pokud potřebujete něco prodiskutovat, tak prosím mimo jednací sál. Děkuji.

 

Poslanec Jiří Kobza: Předkládáme náš návrh na úpravu trestního zákona č. 40/2009 Sb., sněmovní tisk č. 39.

Zakázat propagaci a šíření nenávistných ideologií je náš dluh k odstranění nedostatků platného zákona, který neřeší otázku ideologií propagujících nenávist ke skupinám lidí na základě rasy, pohlaví, víry či národnosti. Je načase napravit tento nedostatek a znění zákona doplnit o ona dvě slůvka "anebo ideologií". Zde nejde totiž jenom o nenávistné a nepřátelské ideologie, které již existují a které jsou všeobecně známé, ale jde i o takové, o kterých možná ještě nevíme, které k nám mohou být importovány v budoucnosti anebo které mohou teprve vzniknout, ať již se budou ukrývat pod nejrůznějšími "-ismy". Dejme proto naší policii účinný nástroj, aby se mohla s šiřiteli nenávistných ideologií vypořádat podle práva nyní i v budoucnosti. Je to náš závazek vůči voličům, že budeme dbát na bezpečnost této země a jejích občanů. Dostojme tedy tomuto závazku napříč politickými stranami a podpořme tuto novelu. Naši občané si to opravdu zaslouží. Protože pokud nějaká ideologie vyzývá k nenávisti, musíme se mít před ní na pozoru a musíme mít zákon, který nám umožní včas se jí postavit. Děkuji vám. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP