(11.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Ještě než dám slovo panu místopředsedovi Okamurovi, tak paní poslankyně Valachová se chce vyjádřit k hlasování v minulém bodě. Prosím.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Já bych jenom pro účely stenozáznamu chtěla říct, že u hlasování číslo 14, u návrhu na zamítnutí novely zákona o církevních restitucích, jsem hlasovala ne, nicméně se objevilo ano. Tak jenom bych chtěla, aby bylo zaznamenáno, že jsem hlasovala ne.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Bude zaznamenáno.

Ještě musí vystoupit zpravodaj, já se omlouvám panu místopředsedovi, takže prosím paní poslankyni Válkovou, která je určena zpravodajkou. (Ze sálu: Je nemocná.) Aha, ona je ale omluvena. Takže pokud se toho ujme pan poslanec Benda... Budeme hlasovat o změně zpravodaje.

 

Takže zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s tím, aby se místo paní poslankyně Válkové, která je omluvena, stal zpravodajem pan poslanec Benda. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování 18, přihlášeno 163, pro 114, proti nikdo, návrh byl přijat.

 

Prosím tedy nově určeného pana zpravodaje, aby se ujal slova.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedo, místopředsedo, pardon, nevěděl jsem, kdo teď sedí za předsednickým pultem, vážené dámy, vážení pánové, ujal jsem se zpravodaje opravdu až v tuto chvíli, protože jsem zjistil až teď, že paní poslankyně Válková je omluvena. Návrh zákona vám představil pan navrhovatel. Chtěl bych konstatovat, že vláda přijala stanovisko, které je neutrální, ve kterém vyslovuje jisté pochybnosti o tom, jestli je tato norma nezbytná, ale nesdělila nám, zda normu doporučuje, nebo nedoporučuje. Zaujala stanovisko chytré horákyně, což si myslím, že na vládu v demisi je docela rozumné stanovisko.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Otevírám rozpravu a s přednostním právem se do ní hlásí pan místopředseda Okamura.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, návrh zákona z pera hnutí SPD, který teď projednáváme, odmítla už minulá vláda ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL. A i dnes, když máme vládu v jiném složení, se k němu mnozí politici předem vyjádřili odmítavě. Já oponenty prosím: Poučte nás, co je na námi navrhovaném zákazu propagace potírání lidských práv a nenávisti špatně!

Cílem námi navrhované změny § 403 trestního zákoníku je zamezit hlásání veřejné nenávisti k druhým lidem a potlačování lidských práv a svobod. Náš návrh nepřišel z čistého nebe. Je reakcí na konkrétní soudní proces s předsedou muslimské obce v Praze Vladimírem Sáňkou, který ukázal, že trestní zákon má formální mezeru. Lze ho totiž v současnosti vyložit tak, že postihuje pouze propagaci konkrétního hnutí, které hlásá potlačování svobod, ale nikoliv samu ideologii, která nenávist a likvidaci lidských práv představuje a propaguje.

V konkrétním případě se obviněný Sáňka podílel na redakci a vydání knihy Základy Tauhídu - Islámský koncept Boha, která podle českého odborníka a soudního znalce Pavla Ťupka - cituji - "vysloveně vybízí k nenávisti vůči neislámským vládám, což je doktrína, kterou právě šíří radikální islám. Tato kniha Základy Tauhídu je v podstatě dokladem knihy o jedinečnosti Boží, která sloužila jako takový učební text pro vahábitské hnutí, které bylo velmi radikální." Konec citátu soudního znalce Pavla Ťupka.

Autorem této knihy, která byla distribuována v České republice, je Bilal Philips, kanadsko-jamajský konvertita k islámu, který byl v Německu, Anglii, Austrálii a Keni uznán vinným z šíření islámského extremismu, pročež mu byl do těchto zemí zakázán vstup. Jako prostředek pro napravení zločinců ve své knize - která, jak znovu zdůrazňuji, byla distribuována v České republice, a podle všeho beztrestně - tak autor knihy propaguje jako prostředek pro napravení zločinců Philips mrzačení odsouzenců. Mezi další kontroverzní názory Philipse patří tvrzení, že podle islámského práva šaría není znásilněním, jestliže manžel vykoná sex s manželkou za pomoci fyzického násilí. Philips obhajuje islámské právo šaría v oblastech fyzických trestů: bičování, kamenování, utínání rukou a nohou a podobně. Podporuje manželství s nedospělými dívkami, tzn. pod 15 let věku, které považuje za legitimní po vzoru zakladatele islámu Mohameda. Philips také přikazuje věřícím neislámské vlády nenávidět. A v závěru knihy Philips vysvětluje jednu ze zákonitostí islámského práva šaría, a tou je nerovnoprávnost nevěřících s muslimy před Alláhem a jeho zákony. Cituji z knihy Philipse: "Obnáší to i skupinový závazek, že zavedeme Alláhovy zákony všude na zemi. A proto jsou věřící v Alláhových očích vysoko nadřazeni nevěřícím, protože přijímají svoje odpovědnosti." Konec citátu autora knihy Philipse, je to kniha Základy Tauhídu, která byla zcela beztrestně distribuována v České republice.

Jediný důvod, proč muslimského extremistu český soud osvobodil, je fakt, že nepropagoval hnutí, ale ideologii. Šířením islámského extremismu v podání knihy přednostního teoretika salafismu Bilala Philipse se druhý nejvlivnější český muslim Sáňka nedopustil trestného činu jen díky tomu, že propagoval salafistické myšlenky a ne hnutí. Na tomto případu vidíme, že je česká legislativa nedostatečná, a to ve srovnání např. s Německem a Anglií. A my právě do toho trestního zákoníku doplňujeme za slovo "hnutí" dvě slovíčka "či ideologie", abychom tyto jevy postihli kompletně.

To, že to náš návrh zákona nebude mít v České republice lehké, je dané tím, že by znamenal ohrožení pro české islamisty. A ti asi mají ve Sněmovně své zastání. Přestože vím, že náš návrh budí u zastánců bezbřehého multikulturalismu velký odpor, nelze jinak. Zákon má chránit nejen nějaké potlačování lidských práv, ale v důsledku má chránit i naše životy před terorismem. Podstata problému terorismu není v terorismu. Terorismus je jen bojová taktika ve jménu nějaké ideologie, která potřebu terorismu vytváří.

Po celém světě vraždí mladí muslimové, kteří vyrůstali v evropských zemích, často mají i dobré školy. Co se s nimi stalo, že se změnili na nemilosrdné vraždící a mučící zrůdy? Nic víc, nic míň než že jim nějaký imám vymyl mozek zrůdnou islámskou ideologií dovedenou do ortodoxní podoby.

Nejen lékaři vědí, že nejlepší lék je prevence. Hráz nestavíte, až když přijde povodeň, ale preventivně, abyste se před povodní uchránili. O to se po celou dobu snaží v souvislosti s migrací a islámem naše hnutí SPD. Pokud nepřipustíme v České republice šíření ideologií, které přikazují nás vraždit, které popírají demokracii a lidská práva, pak do budoucna zabráníme mnoha neštěstím a zachráníme lidské životy. Navíc takový zákon je v plném souladu i s principy naší Ústavy. Svoboda každého z nás končí tam, kde začíná svoboda toho druhého.

Česká republika má v tuto chvíli tři české oběti islámského terorismu. A všechny zatím v zahraničí. V zemích, kde je koncentrace islámských radikálů daleko větší. A nedělejme si iluze, že bude líp! Naopak, bude už jen hůř a hůř. Protože nejen že nekončí migrační vlna, ale přijde čas, kdy muslimské komunity objeví ve větší míře naši republiku. Dělejme vše pro to, abychom islamisty lákali co nejméně. Dělejme maximum pro to, aby se radikálové nerodili přímo v naší zemi. Je to naše povinnost vůči našim občanům, které zastupujeme, i vůči našim i jejich rodinám.

Prosím vás o podporu námi navrhované novely zákona. Děkuji za pozornost. (Potlesk z lavic SPD.)

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: S faktickou poznámkou pan ministr spravedlnosti. (Poslanec Benda: Ještě nezačala rozprava.) Pan místopředseda vystupoval jako první v rozpravě, takže myslím, že faktická je možná. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP