(11.40 hodin)

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já chci jenom uvést jednu věc na pravou míru. Ta věc, o které tady hovořil pan poslanec Okamura, to je živá věc. A ta věc není ukončena, tzn. tam je jenom prvostupňový rozsudek. A je docela dobře možné, že na odvolacím soudu ta věc dopadne jinak.

Jinak si myslím, že v této Sněmovně není vůbec nikdo, kdo by chtěl chránit kohokoli, kdo hlásá nějakou nenávistnou ideologii. Jde jenom o míru nastavení trestněprávní restrikce, tedy toho, co už z jednání zavrženíhodných je také trestné. Já proti případnému zpřísnění trestnosti hlásání nenávisti nic nemám, jakkoli si myslím, že to možná dopadne i na některé navrhovatele. Děkuji. (Potlesk a smích zprava.)

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Zeptám se pana místopředsedy, jestli to byla faktická, nebo přednostní právo. Faktická. Tak v tom případě máte slovo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, samozřejmě nemá smysl reagovat na nějaké hlouposti, co tady říkal pan ministr, nějaké invektivy. To ať posoudí voliči. Oni se rozhodnou demokraticky ve volbách, jaké politické názory a politický program chtějí, aby byl prosazován ve Sněmovně. Já vím, že je tady celá řada stran, které nesouhlasí s výsledkem voleb a budou se celé volební období snažit zpochybnit výsledek demokratických voleb a snažit se si to tady dělat po svém. Ale to my nejsme. My jsme demokrati, my ctíme demokratický výsledek voleb. A přestože s názory třeba jiných politických stran nesouhlasíme, rádi budeme spolupracovat s každým a rádi budeme s každým jednat, protože občané tak rozhodli. To je rozdíl mezi těmito názory a našimi názory. Tak zpátky k té věci, ale byla to faktická poznámka.

No, on ten soud sice není ukončený. Ale za prvé pan ministr spravedlnosti sám je panem ministrem už tuším asi třetím nebo čtvrtým rokem a soudy tady trvají více než deset let. Takže to bychom tady potom mohli zahájit debatu, co vy jste pro to udělal, aby se soudní řízení zrychlila, když výsledek je pořád víceméně stejný a občané si stále stěžují. Ale do této debaty také nechci teď zabředávat. Nicméně čekat deset let na výsledek soudu a různých odvolávání, no tak to se pak opravdu nedočkáme výsledku a mezitím se skutečně může stát spousta věcí.

Ale to, že soud první instance už si vyložil stávající dikci zákona tak, že v podstatě osvobodil pana Sáňku, šéfa Muslimské obce České republiky za šíření takovéto hrůzné knihy, která je zakázána i v Německu a v Anglii, tak to svědčí o tom, že je potřeba reagovat rychle i vzhledem k délce soudních řízení. To snad přece nemyslíte, pane ministře, vážně, ten váš argument. To tady máme čekat deset let a deset let se tady bude šířit kniha, která je zakázaná i jinde a která propaguje radikální islám? No to je šílený úplně, co tady říkáte. A my se snažíme ten stav napravit. A když už jsou hnutí zakázaná, tak jenom dáváme ideologie, není to nic proti ničemu. Vždyť je to jenom zpřesnění stávajícího stavu. (Potlesk z řad SPD.)

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Teď má slovo pan zpravodaj s přednostním právem.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, já nebudu navrhovat zamítnutí tohoto návrhu zákona. Jenom bych chtěl, abychom si všichni byli vědomi, co je v něm ve skutečnosti obsaženo. Já proti němu nic zásadního nemám. Vždycky jsem říkal, dokud máme individuální trestné činy pomluvy, tak máme mít i kolektivní trestné činy, nebo se můžeme rozhodnout, že nebudeme mít žádné trestné činy verbálního charakteru. Obojí varianta je možná, ale musím ji nějak kombinovat. To, o čem je ovšem tento návrh zákona - proto proti němu zásadně neprotestuji - není vůbec o islámu.

Jenom malinké upozornění pro pana místopředsedu Okamuru. Tam není o islámu, náboženství ani slovíčko. Je tam pouze rozšíření hnutí nebo ideologií. Já to pokládám za možné řešení v českém právním řádu, dokonce ve vztahu k mnoha dalším ideologiím, např. marxistickým, nacistickým, fašistickým a dalším použitelné, a proto si myslím, že se o něm máme bavit na půdě jednotlivých výborů. Ale jenom se netvařme, že to je něco, co má řešit otázky nějaké církve. Ne, má to řešit otázku šíření nenávistné ideologie, která v tu chvíli není na daném území spojena s žádným hnutím.

Jestli to souvisí s procesem, který probíhá s panem Sáňkou, já si dokonce nejsem úplně jistý. Nějak dopadne, uvidíme, jestli dopadne za dva roky, nebo za tři roky. Ale jenom abychom si byli vědomi tohoto. Jdeme poměrně širokým způsobem vstříc tomu, že kdo hlásá ideologii směřující k potlačení práv a svobod člověka, skoro jakoukoli, tak za to může být trestně stíhán. A o tom se máme bavit. Nemíchejme to prosím s islámem, nemíchejme to dokonce ani, protože pokud někdo hlásí výslovně jinou náboženskou, třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, pak je to trestně postihnutelné již podle dosavadních předpisů, podle dosavadní dikce § 403. Tady se bavíme jenom o tom, jestli se musí jednat o nějaký konkrétní subjekt, ať už ve formě právnické osoby, nebo alespoň neprávního subjektu ve smyslu hnutí v České republice, nebo jestli nám připadá, že šíření některých myšlenek je tak strašlivě škodlivé, že k tomu nemusím mít žádné uskupení osob, ale stačí, když hlásám tuto nenávistnou ideologii.

Prosím, abychom se drželi této věcné podstaty, abychom tady neslyšeli čtyřicet přednášek o tom, jak je nebezpečný nebo bezpečný islám, zejména za situace, kdy - přestože jsem pana místopředsedu částečně pochválil, ale hlasovali pro propuštění zdanění církevních náhrad, které mělo být jedním ze způsobů, jak chránit tradiční, vlastní církve v České republice. Tak před deseti minutami hlasovali pro propuštění. Takže to nesměšujme s islámem. Bavme se o tom, jestli má tento typ ideologie být trestně postihován, a vůbec nesouvisí s tím, z jaké strany, z jakého spektra náboženského, nenáboženského, myšlenkového ta ideologie pochází. Jedná se prostě o ideologii.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Fakticky pan místopředseda.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, no tak já jsem tedy předpokládal, že se poslanci seznámili předem s naším návrhem zákona, takže dávám samozřejmě tady panu poslanci Bendovi za pravdu prostřednictvím pana předsedajícího. Je to o ideologii. Tady není nic upřesněno. Takže právě v tom nevidím žádný problém, proč bychom nemohli zpřesnit stávající stav, když už pro hnutí to platí. My jsme například hnutí SPD, takže ty invektivy pana Pelikána vůbec nechápu. Kdyby to bylo jinak, tak už tady asi nebudeme. Takže to opět svědčí o totální neznalosti ministra spravedlnosti, to je opravdu neuvěřitelná věc. Ale my to chceme samozřejmě zpřesnit na tu ideologii.

Nicméně tady musím trochu upřesnit pana poslance Bendu prostřednictvím pana předsedajícího, protože já jsem citoval přímo ze zdůvodnění rozsudku soudce první instance, který přímo napsal v tom osvobozujícím rozsudku, že protože obviněný Sáňka nepropagoval hnutí, ale ideologii, tak se ničeho nedopustil. Takže naopak tento konkrétní případ to nasunul do té problematiky islámu. A v této souvislosti si přiznám, že jsem si této mezery všiml, je to dva roky zpátky, protože ten soud první instance proběhl už dva roky zpátky, což opět svědčí o tom, že tady pan ministr je mimo realitu, protože když ani po dvou letech není soudní proces ukončen, no tak to jenom svědčí o tom, že se opravdu ještě dlouho nedočkáme, takže je to potřeba upřesnit. Takže myslím, že je úplně jasné, proč to tady navrhujeme.

A my prostě chceme a budeme se tady bavit o islámu, protože to téma zdvihl právě soudce první instance pražského soudu. Ten to pojmenoval na příkladu islámu, že to je vlastně v pořádku šířit tady takové myšlenky. Takže tady budeme vystupovat na to téma a musíme si říci, co to vlastně ten islám je, co to je islámská ideologie, abychom řekli, co vlastně na základě stávajících zákonů je v České republice možno připouštět a jaké ideologie je možno vlastně tady šířit. Já jsem to naznačil ve svém projevu, ale k tomu se určitě vyjádří kolega Jiří Kobza od nás. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji. A dále v rozpravě je právě přihlášený pan poslanec Kobza. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP