(11.50 hodin)

 

Poslanec Jiří Kobza: Pane předsedající, děkuji za slovo. Jak mnozí z vás vědí, já jsem strávil v islámském prostředí v různých zemích celkem asi čtrnáct let, tak bych se s vámi rád podělil o své zkušenosti. Nemám nic proti islámu v domovském prostředí, ale trvám na tom, že tady v Evropě stojíme na křesťansko-židovských základech, a proto například s prohlášením kancléřky Merkelové o tom, že islám patří do Německa, se absolutně nemohu ztotožnit. Islám je velmi komplexní ideologie, která řeší do nejmenších detailů osobní život muslimů, jejich vztah k nevěřícím až po metodiku expanze do nemuslimských zemích a jejich islamizaci, což se v poslední době nazývá jako politický islám podle doktríny imáma Chomejního. Jedno nařízení se táhne celým učením - nepřizpůsobení, neintegrování, nadřazeno muslimů nad káfiry, povinnost islamizace neislámských zemí a jejich ovládnutí všemi možnostmi a nástroji demokracie. A to vše za stále rostoucích požadavků islámských kolonistů a ochotných a zbabělých ústupků vlád hostitelských států, hostitelský ve smyslu biologickém.

Je rozdíl mezi krásnými slovy islamologů o přínosu islámu do Evropy a krutou realitou, kterou vidíme nejenom na Středním východě a v severní Africe, rozervané občanskou válkou, ale také v západní Evropě, sevřené v bezvýchodné situaci mezi násilím, terorem a politickou korektností. Nestojí přece tolik námahy podívat se, jak vypadá situace v zemích na západ od nás, kde islamisté poznenáhlu v určitých oblastech přebírají moc, vznikají muslimské enklávy pod nadvládou šaría policie, kam se místní obyvatelé obávají chodit. Vidíme na druhé straně toleranci mladistvých manželek, dokonce mnohoženství pod záminkou, že je to v zájmu dětí. A nebudu zde mluvit o násilí na ženách, o násilí na ulici, ani nemluvím o terorismu, na který si máme podle londýnského primátora Sadiqa Khana zvykat jako součást života. Děkuji, nechci.

Chci mluvit o něčem jiném. A to je, jak daleko chce ještě západní Evropa ustupovat. A má vůbec kam couvat? Ten tlak Evropské unie na redistribuci migrantů skoro vyvolává dojem, že je chtějí do střední Evropy vnutit už jenom proto, aby ten rozdíl mezi středoevropským evropanstvím, které tady ještě máme, a západoevropskou islamizací nebyl tak markantní a aby zodpovědnost jejich politiků za tento stav západoevropských zemí nebyla tak ostudně nápadná. Myslíte si, že zde v České kotlině jsme v bezpečí? I my Češi máme své oběti islámských teroristů. A zde bych opravil předřečníka pana Okamuru, protože jich bylo pět. Můžu zde přečíst jejich jména, protože se jedná o konkrétní lidi a zaslouží si respekt: Petr Kořán, Pavel Hrůza, Ivo Žďárek, Naďa Čižmárová, Lenka Civínová. Byli zabiti fanatikem, který chtěl zabíjet náhodné nevěřící jenom proto, že byli na dovolené nebo někde po ruce. Od 11. září bylo teroristy zabito více než pět tisíc Američanů a Evropanů včetně obětí 11. září. Takže kolik dalších obětí ještě bude muset být, aby se omlouvači islámu probudili a začali chápat, o co jde? Cožpak ani příběh přeměny Libanonu z demokratické, otevřené a multikulturní krásné země v krvavou lázeň občanské války nestačí?

Řekněme to jasně a nahlas: Islám podle našich měřítek a i podle výsledků soudního řízení s panem Sáňkou je potvrzen jako ideologie nesrovnatelná s demokratickými hodnotami naší civilizace a kultury. Demokracie je podle něj slabá, prohnilá a zavrženíhodná. Islám je ideologií vyvolených, volná franšíza s příslibem ráje plného rozkoší pro každého, kdo pro něj zemře. Každý se může přidat, ale nikdo nesmí ven, protože hereze je hrdelní zločin.

Ale bavme se o otázce, jaký je rozdíl mezi vírou a politikou islámu. Použil bych krásnou definici profesora Billa Warnera, světově známého překladatele islámských spisů. Pokud se někdo modlí doma arabsky, otočen k jihovýchodu, je to jeho víra, jeho soukromá záležitost a nikdo s tím nemá problém. Pokud ale se s dalšími pěti sty nebo pěti tisíci modlí na hlavní ulici, je to politický islám, je to politika.

Zákonná úprava, kterou navrhujeme, má postavit hráz všem nenávistným ideologiím, které jsou, budou, vzniknou, protože chápeme závažnost momentu, ve kterém se nacházíme. Snažíme se poučit z toho, co se děje v západní Evropě. Snažíme se vytěžit tuto zkušenost k tomu, abychom byli schopni se tomu bránit. Účelem zákona není zakázat islám. Účelem zákona je postavit se propagaci nenávistných ideologií známých i neznámých a postavit je mimo zákon, po zásluze.

Ještě bych si dovolil reagovat na pana ministra Pelikána. Já celkem chápu, co říkal, proč říkal, protože kdyby můj bratr byl praktikující, aktivní muslim, asi bych mluvil stejně. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Další přihlášenou je paní poslankyně Jarošová.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Dobrý den. Vážené dámy a pánové, svoboda politického smýšlení a náboženského přesvědčení je každému obyvateli České republiky zaručena Listinou základních práv a svobod. Je to dokument, který stanoví nepřístupnost stíhání za politické nebo náboženské přesvědčení. Toto je naprosto v pořádku a je to výsada společností hlásících se k demokratickým principům. Přesto existují pochopitelná omezení, která vymezují hranice této svobody. Toto omezení definuje § 403 trestního zákoníku. Zde se mimo jiné říká: kdo hlásá rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, bude potrestán odnětím svobody na 1-5 let. Je-li toto ustanovení součástí trestního zákona, jak je tedy možné, že není stíhána ideologie hlásající nenávist k Židům, k jinověrcům, sexuálním menšinám a vybízející k jejich likvidaci? Jak je možné, že na jedné straně kritizujeme a stíháme projevy na sociálních sítích a na straně druhé tolerujeme slova, která zaznívají i v našich mešitách a která požadují zavádění práva šaría? Ano, toho práva, které vymezuje ženě jen poloviční hodnotu muže a které je známé svou krutostí k lidem, ke zvířatům. Pokud je přípustná propagace nacismu, proč není stejně nepřípustná i propagace islámu, který hlásá stejnou likvidaci židovského národa a vymazání Izraele z povrchu zemského?

Pokud jediným argumentem je fakt, že toto učení vyznávají miliardy lidí, pak je naše chápání výkladu práva značně elastické. Nenalezneme-li odvahu tyto projevy a výroky trestat, pak rozhodně se nemůžeme nazývat demokraty, jelikož nemáme sílu ani chuť demokracii chránit proti všem, kdo ji nenávidí, a to včetně propagátorů práva šaría. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Prosím pana poslance Rozvorala. Já se omlouvám, pan místopředseda Pikal uplatňuje faktickou poznámku, tak má přednost. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já jsem nechtěl nutně uplatnit přednost, nicméně trošku mě mrzí, že diskuse ve sněmovně v pomalu nejateističtějším státě na světě je dominována tématy církví a náboženských společností, a to nejenom dnes, nejenom v tomto bodu, ale i v tom předchozím. A chtěl bych říct jednu věc. Proti ideologiím nebo nepravdám se nebojuje zákazy. Proti ideologiím se bojuje argumenty. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Tak ještě fakticky paní poslankyně Černochová.***
Přihlásit/registrovat se do ISP