(12.10 hodin)

 

Poslanec Radovan Vích: Děkuji za slovo, pane předsedající. Jako hnutí SPD předkládáme k projednání Poslaneckou sněmovnou České republiky návrh novely trestního zákoníku nově obsahující zákaz založení, šíření nebo propagace ideologie prokazatelně směřující k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásající rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob.

Z článku 16 a 17 Listiny základních práv a svobod vyplývá, že výkon práva svobody projevu, jakož i práva svobodně projevovat své náboženství může být omezen v případě nezbytných opatření pro ochranu veřejné bezpečnosti a pořádku, zdraví a mravnosti nebo práv a svobod druhých. Vzhledem k tomu, že už existuje takové omezení právě v trestním zákoníku pro hnutí směřující k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásající mimo jiné náboženskou zášť, je bohužel třeba se zabývat i projevy ideologií směřujících k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásajících náboženskou zášť. V návrhu SPD tedy nejde o potlačování šíření například jednotlivých náboženství, ale o jejich případně příliš agresivní směry, které už společnost není ochotna tolerovat, poněvadž příliš omezují svobodu ostatních lidí a mohou být pro společnost jako takovou nebezpečné. Jde tedy o vytyčení určitých mantinelů pro veřejné šíření myšlenek, tedy určení, které projevy ještě společnost může tolerovat a které již nikoliv.

Vážení poslanci, žádám vás o podporu tohoto návrhu SPD. Děkuji. (Potlesk poslanců SPD.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní ještě faktická poznámka pana poslance Lubomíra Volného, potom zástupce navrhovatelů s faktickou poznámkou? (Ano.) S faktickou. Dobře. Pan poslanec Volný nejdříve. Elektronicky přihlášen - přednost před "z místa". Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Lubomír Volný: Ano. Omlouvám se, je to ještě faktická poznámka k existenci mešit v ČR. Podle veřejného serveru Wikipedie v ČR existuje brněnská mešita. Děkuji. (Potlesk poslanců SPD.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní tedy pan poslanec Kobza s faktickou poznámkou a paní poslankyně také s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Jiří Kobza: Děkuji. Já bych jenom prostřednictvím pana předsedajícího chtěl reagovat na příspěvek paní kolegyně Černochové. Existuje server islám.cz a tam je rubrika mešity. Tam se můžete o mešitách v České republice dočíst, například mešita v Praze na Černém Mostě. Děkuji. (Potlesk poslanců SPD.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Paní kolegyně Černochová je přihlášena k faktické poznámce, může vystoupit. Tedy máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Černochová: Prostřednictvím pana místopředsedy kolegové z SPD, je smutné, jaká neznalost legislativy z vaší strany je tady prezentována. Skutečně mešity v ČR nemohou být, protože debata, a určitě se na to vzpomene minimálně váš pan předseda hnutí Okamura, případně pan kolega Fiala, kteří tady byli v minulém volebním období, kdy Poslanecká sněmovna projednávala tu žádost o registraci právě muslimské obce. A tím, že ta registrace tady není v tom rozsahu, aby mohly vznikat na území ČR mešity, tak tady žádné mešity nejsou. A jestli tady někdo, pane kolego, cituje Wikipedii prostřednictvím pana místopředsedy, tak opravdu, nezlobte se na mě, to už je úplný projev zoufalství. Vy opravdu žijete v představě, že na Wikipedii je všechno v pořádku? To jste asi spadl z Marsu! (Oživení v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní kolegyni Černochové. Kolega Ferjenčík ještě posečká. Pan kolega Lubomír Volný se hlásí k faktické poznámce. Máte slovo, pane poslanče, k faktické poznámce.

 

Poslanec Lubomír Volný: Ano, děkuji. Paní kolegyně Černochová prostřednictvím pana předsedajícího, nevím, odkud jste spadla vy, jestli z višně, nebo z Marsu, to je váš soukromý problém, nicméně tady nejde o to, jaké je názvosloví nebo jaká je legislativa. Tady jde o to, že tady jsou budovy, které ti, kteří v nich praktikují svou zrůdnou ideologii, považují za mešity, veřejně o nich jako o mešitách mluví a veřejně se v nich jako v mešitách chovají. Jestliže budeme nazývat to, co reálně funguje a pracuje jako mešita, modlitebnou, protože náš zákon to jinak neumožňuje, tak je to jenom to, že si lžete do vlastní kapsy. Děkuji. (Potlesk poslanců SPD.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Kolegu Ferjenčíka požádám ještě o strpení, protože paní poslankyně Levová se přihlásila k faktické poznámce. Paní kolegyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Levová: Prosím vás, vy jste řekla, že v ČR nejsou mešity, protože to neumožňuje náš zákon. A já říkám, v ČR se právnická fakulta nestuduje rok nebo šest měsíců, ale čtyři pět šest třeba, pokud je to i doktor. A přesto tady ty diplomy jsou. Ony jsou, a přitom to nejde! (Potlesk poslanců SPD.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času a teď už kolega Ferjenčík se dostane ke slovu. Ještě předtím, než dojde k pultíčku, tak přečtu došlé omluvy, a to pana poslance Petra Pávka od 12 do 13 hodin z pracovních důvodů, pana poslance Lubomíra Španěla od 12.30 do pátku a pana poslance Zdeňka Ondráčka mezi 12.30 až 14 hodin.

Nyní pan poslanec Ferjenčík - řádně přihlášený do rozpravy. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Piráti jsou především hnutí svobody slova a my si myslíme, že razantní rozšíření verbálních trestných činů v ČR nedává příliš velký smysl. Naopak si myslíme, že by bylo namístě se na ty verbální trestné činy podívat a zvážit, jestli některé nejsou v trestním zákoníku nadbytečné a neměly by se některé ty otázky řešit spíše občanskoprávně. Takže já rozhodně navrhuji zamítnutí tohoto zákona.

A dále bych poznamenal, že debata se sice vede o islámu, ale přitom ten zákoník je o ideologii, a já bych byl velmi nerad, aby poslanci SPD byli následně na základě těchto paragrafů pronásledováni. Já myslím, že je potřeba SPD porazit ve volbách, a nikoliv je trestně stíhat. Takže já si myslím, že je dost nešťastné tímhle způsobem trestné činy navyšovat. Takže si myslím, že je lepší to zamítnout, a prosím o podporu návrhu na zamítnutí tohoto zákona.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ferjenčíkovi a posledním řádně přihlášeným poslancem je pan poslanec Marek Výborný a pan kolega Kobza, zástupce navrhovatelů, poté. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, kolegyně, kolegové, já se trochu vrátím k podstatě té věci a k meritu. Myslím, že se tady všichni shodneme bez ohledu na to, jestli se hlásíme k té či oné politické straně, že propagace islámského extremismu a nějaká celková radikalizace některých skupin obyvatel v celém evropském prostoru, to se nejedná jenom o ČR, je závažný bezpečnostní a společenský problém, ale, a to ale je velmi důležité, prosím, nenabíhejme tady na vějičku SPD a jejich zcela zjevně laciné řešení.

Co se týče samotného návrhu na změnu § 403 trestního zákoníku, tak to je skutečně klasický projev nežádoucího legislativního diletantství. Nic jiného. Jsem přesvědčen, že celá složitá problematika trestního zákoníku, na kterém se mimo jiné podílelo množství předních odborníků, se nemá řešit nějakým povrchním, a ano, pro někoho a pro veřejnost a možná pro voliče SPD velmi líbivým a zdánlivě logickým přidáním jednoho slova. V prvé řadě ten návrh, a už to tady zmínil pan ministr, je odůvodněn pouze průběhem, to podtrhuji, průběhem jednoho konkrétního trestního řízení, které, jak jsme slyšeli, není dosud ani pravomocně skončeno. Půjde pravděpodobně do několika instancí a nikdo tady nedokážeme předvídat, jak ta kauza potom skončí. Dále, a to si myslím, že je také velmi důležité, k tomu samozřejmě jakékoliv živé kauzy, které by se měly stát rádcem nám, legislativě, Poslanecké sněmovně, jsou vždy poměrně nebezpečné a jsou špatným rádcem.

Za druhé. Ten návrh vytrhává z kontextu toliko jednu skutkovou podstatu a opomíjí další, které souvisejí s tímto případným trestným činem, jako je například hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob, případně podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, a pravděpodobně tyto skutkové podstaty lze na tyto situace samozřejmě také vztáhnout. Je tedy otázkou, jestli návrh SPD tady nevytváří uměle mezeru v trestním zákoníku, kde tyto věci už jsou řešeny. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP