(12.20 hodin)
(pokračuje Výborný)

A po formální stránce, teď se musím vrátit tedy ke stanovisku vlády, ono je nadepsáno jako neutrální, ale v zásadě si velmi důmyslně odporuje. Po formální stránce s ohledem na dosavadní praxi se můžeme domnívat, že neutrální stanovisko je v zásadě poměrně příznivým hodnocením poslaneckého návrhu, ale když budeme číst dále, tak návrh je - je řečeno tedy ve stanovisku vlády, že návrh obsahuje a je odůvodněn neskončeným soudním řízením. Říkal to tady i pan ministr. Vláda neshledává v trestním zákoníku mezeru, kterou by bylo třeba vyplnit novelou, a konečně návrh má i technické legislativní nedostatky. Čili úplně nerozumím tomu stanovisku vlády, které je nadepsané jako neutrální.

A tady si dovolím poznámku na závěr. Působí to na mě opět tím, že tady je snaha nadbíhat nějakým jednáním o důvěře vládě a nerozházet si tu stranu, se kterou hnutí ANO vyjednává. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Marku Výbornému. Mám další přihlášky. Nejdřív faktická poznámka pana poslance Holíka, potom řádná přihláška pana poslance Pavla Blažka. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Jaroslav Holík: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, předložili jsme tady doplněk návrhu. Netvrdím, že všechno je dokonalé, a proto bych reagoval na slova pana kolegy Výborného prostřednictvím pana předsedajícího. Udělejme následující: Pusťme tento zákon do druhého čtení, vyjádřeme se k němu. My za hnutí SPD slibujeme, že budeme vaše připomínky (nesroz.) a dávat je do toho. Takže ještě jednou, pusťme to do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pan kolega Kobza změnil svou přihlášku na faktickou, takže kolega Blažek ještě posečká. Prosím, pane poslanče. Já jsem vás evidoval jako přihlášeného z místa, ale jestli se hlásíte k faktické, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Kobza: Děkuji, pane předsedající. Vaším prostřednictvím bych rád reagoval na kolegu Ferjenčíka od Pirátů s tím, že bych rád poukázal na to, že v našich dějinách jsme měli dost zkušeností s nenávistnými ideologiemi z minulé doby a měli bychom právě na základě těchto zkušeností už být dostatečně citliví a dostatečně opatrní na to, abychom je nechali takříkajíc bez dozoru. A rozhodně nejde o omezení svobody slova. Podle našeho názoru je to právě o ochraně svobody, svobody nás všech.

K panu kolegovi Výbornému prostřednictvím pana předsedajícího bych rád podotkl, že naše hnutí toto téma rozhodně nepolitikaří, nevedeme kampaň. Jde o mezeru v zákoně, na kterou v podstatě poukázal byť otevřený případ. A protože jsme si vědomi závažnosti této mezery, tak se ji snažíme zacelit naší novelou. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Jiřímu Kobzovi. Kolega Blažek ještě posečká, protože kolega Ferjenčík se tentokrát přihlásil k faktické poznámce. Měřím vám dvě minuty, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Podle mě je naprosto absurdní, když někdo předloží návrh, který se zcela jednoznačně týká svobody slova, ostatně zavádí nový verbální trestný čin, tzn. trestný čin, který můžete spáchat jenom tím, že se nějak vyjádříte, a současně tvrdí, že svobodě slova nic nedělá. To je naprosto bizarní. Ten zákon omezuje svobodu slova. Samozřejmě je na zvážení každého poslaneckého klubu a každého poslance, jestli chce svobodu slova o něco více omezit, nebo nechce, ale nazývejme věci pravými jmény. Tohle je jednoznačně návrh na omezení svobody slova v České republice. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ferjenčíkovi za dodržení času k faktické poznámce a nyní tedy pan kolega Pavel Blažek, řádně přihlášený do rozpravy. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Blažek: Dobrý den, děkuji za slovo. Já snad jenom připomenu, říkám to vždycky, že první čtení zákonů je o tom, zda Sněmovna se chce zabývat nějakým tématem, nebo nechce. Celkem odhlížím od toho, jestli ten návrh je zpracovaný více či méně kvalitně, od toho jsou ta další čtení, abychom se o tom případně bavili. A já tedy musím říci, že pokud tady říká pan Okamura, já jsem se tomu nikdy nevěnoval, těmto otázkám dopodrobna, že možná soudům chybí nějaké zpřesnění k tomu, aby mohly postihovat určité jednání, které zajímá obyvatele tohoto státu, nikoli že je nezajímá, tak já za sebe nevidím vůbec žádný problém, proč bychom tento zákon nemohli propustit do druhého čtení a dál se o něm bavit. Ono je to velmi stručné a ten problém tu je. Ono vzkázat veřejnosti, že nás to vlastně nezajímá, a to by byl ten vzkaz, dobrý vzkaz prostě není. Takže já naprosto klidně podporuji propuštění do druhého čtení, a to, co říká pan kolega, teď nevím, který to byl, tak se omlouvám, že opravdu nebazíruje navrhovatel na tom, že to musí být doslova tak, jak to je, ale jde o to, aby tam byl zachovaný nějaký smysl toho, tak je vlastně nabídka, aby se to řádně a normálně projednalo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Pavlu Blažkovi. Nyní pan poslanec Tomio Okamura. Ještě jsme stále ve všeobecné rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, já jsem tady poslouchal tu debatu, tak přestože na vyjádření Pirátů normálně nereaguji, ale tady to snad není ani reakce na vyjádření. On tady asi pan kolega poslanec nebyl. Takže on říkal, že chceme omezit svobodu slova. Takže já bych pro něj, jenom znovu opakuji, co tedy Piráti by rádi, aby se propagovalo v České republice, prý aby nebyla omezena svoboda slova.

Takže jako prostředek pro napravení lidí a zločinců se v této knize v České republice v současné době propaguje mrzačení odsouzenců, dále že podle islámského práva šaría není znásilněním, jestliže manžel vykoná sex s manželkou za pomoci fyzického násilí, dále je v této knize obhajováno islámské právo šaría v oblastech fyzických trestů, bičování, kamenování, utínání rukou a nohou apod., podporuje manželství s nedospělými dívkami pod 15 let. Tak já takové věci nechci, aby se tady v České republice propagovaly. Takže tady máme s Piráty rozpor, ano, ale my to nechceme.

A je to jako s tou vaší svobodou internetu. Určitě, ale kdybychom přistoupili na vaši logiku věci, tak tady není zakázaná např. na internetu dětská pornografie. A my jsme pro to, aby byla zakázána dětská pornografie. Prostě když celá společnost vyhodnotí po hluboké diskusi odborníků určité jevy jako celospolečensky škodlivé, tak i ta svoboda internetu má určitá omezení. A my jsme pro to, aby takový jev byl prostě zakázán.

Takže to není tak, jak vy říkáte, jsou tady prostě celospolečensky škodlivé jevy, které se společnost nějakým způsobem po dlouhé diskusi rozhodla nějakým způsobem omezit. Týká se to i hazardu, týká se to i třeba omamných látek. Vím, že tam máme také určité rozpory s vámi, ale tak to prostě je. A já tedy musím zásadně se omezit, zásadně se ohradit proti tomu, aby v České republice po vzoru návrhu tady Pirátů byla svoboda slova v tom, abychom tady mohli veřejně propagovat tyto věci. Já to stále považuji spíše za to, že jste asi neposlouchali nebo jste tady nebyli, protože já jsem to tady v úvodu jmenoval, co tady ta kniha, Základy Tauhídu, co šířila, proč byl ten zásah Policie České republiky v mešitě na Černém Mostě, tam už byl zásah Policie České republiky. Dobře, vy to asi vidíte jinak. Na základě právě toho zásahu, který tam byl, tak je ten soudní proces a je tady vedena ta diskuse.

Takže za nás bych skutečně chtěl a chtěl jsem vás ještě jednou požádat, není to nic navíc, v tom zákoně už je napsáno, že jsou zakázaná taková hnutí. Takže není to žádné omezení navíc. My tam jenom doplňujeme dvě slovíčka. Za slovo "hnutí" doplňujeme "či ideologie". Nic víc tam není. Takže není to ani žádné nové zdůvodnění navíc. Ani nic nepřidáváme navíc, ani nic nepredikujeme navíc, jenom za slovo "hnutí" dáváme "či ideologie". Nic víc. Takže o tom to je a je to jenom upřesnění na základě stávajícího rozsudku soudců, nikoli Okamury, ale soudců, soudce první instance, tuším, že to byl samosoudce, soudce první instance pražského Městského soudu, a proto jsme to tam dali. Nic víc, nic míň to není. A já myslím, že to, když jsem to takhle vysvětlil, tak že myslím, že to není nic proti ničemu, a nenavrhujeme tady žádné nějaké revoluční věci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi Tomio Okamurovi. Nyní s faktickou poznámkou pan místopředseda Pikal. Je omezen 12.30 rozhodnutím Sněmovny. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP