(Jednání pokračovalo v 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je 14.30 hodin, zahajuji odpolední jednání dnešního jednacího dne. Na úvod vás seznámím s omluvami, které mezitím přišly. Z dnešního jednání se od 15 hodin do konce jednacího dne ze zdravotních důvodů omlouvá pan poslanec Jan Richter. Dále zde máme omluvy členů vlády - od 14.30 do konce jednacího dne se z pracovních důvodů omlouvá ministr dopravy Dan Ťok a z dnešního jednání od 15 hodin do konce jednacího dne se z pracovních důvodů omlouvá paní ministryně Jaroslava Němcová.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, než přistoupíme k projednávání dalších pevně zařazených bodů, tak prosím předsedu volební komise pana poslance Martina Kolovratníka, aby nás seznámil s výsledkem volby. Připomínám, že se jedná o volbu členů Rady České tiskové kanceláře. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Pane předsedající, děkuji za slovo. Vám, kolegyním a kolegům, přeji dobré odpoledne. Jak bylo avizováno, seznámím vás s výsledkem volby. Předtím než ten výsledek oznámím, si dovolím ještě jedno upřesnění k těm informacím, které tady byly řečeny.

Když jsme ty volební body chystali, pan předseda poslaneckého klubu Stanjura žádal, aby Státní fond kultury byl odložen o týden, což jsme respektovali. Já jsem si ještě ověřoval tu informaci na sekretariátu a rád bych tady pro stenozáznam připomenul, že tajemnice volební komise posílala právě návrh těch preferencí, těch 13 jmen pana ministra kultury, 21. 2. ve 12.59. A tu zprávu obdrželi tedy jak předsedové klubů, tak jejich tajemníci. Takže doporučuji na sekretariát nebo panu předsedovi Stanjurovi - teď tu tedy není přítomen - lepší kontrolu v komunikaci s tajemníkem. Ale tím nijak nezpochybňuji právo na to, pokud je vůle a chuť, ty nominace prodiskutovat například s nominujícím panem ministrem, tak to samozřejmě nebudu žádným způsobem zpochybňovat. Ale za volební komisi jsem chtěl pouze zopakovat tuto informaci, že ta informace na všechny kluby byla odeslána už 21. února.

 

A nyní k tomu avizovanému výsledku tajné volby.

 

52.
Návrh na volbu členů Rady České tiskové kanceláře

Volili jsme tři členy Rady České tiskové kanceláře. Bylo vydáno i odevzdáno 155 hlasovacích lístků, kvorum nutné pro zvolení tedy bylo 78. Bohužel, kolegyně, kolegové, opět jsme evidovali poměrně velké množství lístků, já jsem je nepočítal, ale bylo to necelých 30 lístků, které opět byly neplatné zbytečnými chybami, že nebyla označena jména všech kandidátů. Takže znovu já budu trpělivý a budu to opakovat znovu a znovu a prosím a budu prosit, označujte ty volební lístky, pokud je to možné, pečlivěji.

Tak a nyní k výsledkům. Kvorum nutné pro zvolení tedy bylo 78. Pavel Foltán získal 74 hlasů, Jana Gáborová 73 hlasů, Michal Pehr 39 hlasů, Václav Snopek 18 hlasů, Zdeňka Štěpánková 35 hlasů, Jiří Táborský 39 a Petr Žantovský 86 hlasů. Konstatuji tedy, že v prvním kole byl zvolen jeden kandidát, je to pan Petr Žantovský s 86 hlasy a dnem volby se tedy stává členem Rady České tiskové kanceláře.

V souladu s volebním řádem Poslanecké sněmovny do druhého kola postupuje dvojnásobný počet neobsazených míst, tedy čtyři kandidáti, a to s nejvyšším počtem dosažených hlasů. Takže do druhého kola postupují Pavel Foltán se 74 hlasy, Jana Gáborová se 73 hlasy a dále Michal Pehr a Jiří Táborský, kteří získali shodně 39 hlasů. To druhé kolo budeme opakovat za týden, příští středu, v tom tradičním bloku volebních bodů, tedy ve 12.30 hodin.

Děkuji za prostor a předávám slovo.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane předsedo. Než budeme pokračovat, tak konstatuji, že pan místopředseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura hlasuje s náhradní kartou číslo 4.

 

Nyní přistoupíme k zařazenému bodu, kterým je

 

2.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách
a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 45/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředseda vlády a ministr životního prostředí Richard Brabec. Pane ministře, prosím, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr životního prostředí Richard Brabec: Tak, já velmi děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Kolegyně, kolegové, já budu stručný, protože nebudu opakovat to, co jsem říkal v prvním čtení, kdy jsem uváděl, myslím, poměrně obsáhle ten vládní návrh novely zákona o vodách. Tak snad jenom stručně připomenu, že kromě toho, že transponuje příslušnou rámcovou směrnici o vodách, která byla nedostatečně implementována a týkala se především zhoršování stavu vodních útvarů povrchové nebo podzemní vody, a možnost, jak na to reagovat, tak jsme tuhle tu novelu využili i tomu, abychom třeba výrazně omezili administraci, pardon administrativu nebo byrokracii v oblasti poplatků, čímž jsme vyšli vstříc i závěrům ekoauditu. Rovněž dochází třeba k přenosu správy poplatků z české inspekce, která by měla hrát především kontrolní roli, na Státní fond životního prostředí. Upřesňuje se definice odpadních vod a další věci s tím související.

Na výborech, jak na garančním výboru pro životní prostředí, tak i na zemědělském výboru, potom proběhla k této novele velmi obsáhlá debata s celou řadou pozměňovacích návrhů, které byly více či méně kreativní, a to vůbec nemyslím ironicky. Myslím si, že kolegové, kteří budou vystupovat za chvilku, k těm jednotlivým pozměňovacím návrhům budou hovořit, takže já bych je teď určitě nechtěl hodnotit. V mezidobí přišlo několik dalších pozměňovacích návrhů, které byly načteny tedy zcela nedávno, takže na ně vlastně ani ještě nemáme úplně reakci. Ale já jsem za tu debatu rád a určitě jsem na ni teď připraven.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro životní prostředí jako výboru garančnímu, dále byl tisk přikázán zemědělskému výboru, usnesení výboru vám byla doručena jako sněmovní tisky 45/1-3. Nyní prosím, aby se ujal slova zpravodaj výboru pro životní prostředí a zároveň zpravodaj zemědělského výboru pan poslanec Karel Tureček, informoval nás o projednání návrhu ve výborech a případné pozměňovací návrhy také odůvodnil. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Karel Tureček: Děkuji, pane předsedající, za slovo. Kolegyně a kolegové, já bych vás rád informoval, že dne 14. února garanční výbor pro životní prostředí projednal vládní návrh zákona o vodách č. 254/2001 Sb. a přijal usnesení, v němž doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby návrh schválila ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Já bych jenom ve stručnosti představil ty pozměňovací návrhy. Ony se opakovaly z minulé předlohy, kdy se vodní zákon v minulém volebním období se nestačil projednat.

Jednak výbor pro životní prostředí přijal pozměňovací návrhy k § 30 a k § 102, které se týkají problematiky hospodaření v pásmech hygienické ochrany a případné možnosti kompenzace za omezení, která vyplývají v rámci nařízení o omezení hospodaření v pásmech hygienické ochrany.***
Přihlásit/registrovat se do ISP