(16.00 hodin)
(pokračuje Výborný)

My jsme v rámci kulatého stolu, který tady proběhl - a já bych chtěl poděkovat všem starostům a členům sdružení místních samospráv, Svazu měst a obcí a dalším, kteří se toho kulatého stolu zúčastnili -, tu věc na začátku ledna diskutovali. Jsem rád, že tam byli i v osobách dvou náměstků zástupci Ministerstva spravedlnosti, kteří slyšeli ne slova poslanců, ale skutečně slova z terénu, z terénu od těch starostů, slyšeli, kde je ten problém. I na základě toho vlastně prvním bodem, kterému se věnovala pracovní skupina, kterou svolal předseda sněmovny Radek Vondráček, vzala toto téma a v rámci té pracovní skupiny jsme se snažili dospět k nějakému kompromisu i za účasti zástupců Ministerstva spravedlnosti, které je správcem onoho dotčeného registru, jak všichni víme, a dospět k takovému kompromisu, který jednak de facto částečně zasahuje do obou dvou, zde v obou tiscích navržených novel, a zároveň skutečně nepopírá žádným zásadním způsobem onu transparentnost.

Chtěl bych, dámy a pánové, na závěr říci, že dohoda z včerejšího jednání pracovní skupiny u pana předsedy je následující - a všichni jsme se tam s ní ztotožnili, a já bych za to všem účastníkům té pracovní skupiny chtěl poděkovat. Dohoda je taková, že ke sněmovnímu tisku číslo 34 bude ve druhém čtení načten pozměňovací návrh, který půjde směrem nikoliv k tomu, že by někteří, ani uvolnění, ani neuvolnění, nepodávali majetková a příjmová přiznání, ta povinnost zůstane, ale my budeme řešit neveřejnost některých údajů, které v tom registru jsou uvedeny, a budeme tu neveřejnost řešit právě u těch neuvolněných členů samospráv. Chceme z té věci, to mohu asi tady říci dopředu, vyjmout neuvolněné členy statutárních měst a jejich městských částí. Ano, uvědomujeme si, že například v hlavním městě na městských částech jsou někteří členové rad ve svých funkcích neuvolněně a mají na starosti velmi zásadní věci typu veřejných zakázek například, a tady by veřejná kontrola měla být zachována, stejně tak se to samozřejmě nebude týkat ani vyšších územně samosprávných celků, krajů, protože i na krajích jsou někde někteří radní neuvolnění, tak tam by to samozřejmě tu logiku postrádalo také. Ale bude se to týkat právě neuvolněných a nebude se to týkat ve všech parametrech, protože je tady správná připomínka, že některé údaje jsou dneska veřejně dohledatelné třeba v katastru nemovitostí, tak nemá smysl tyto údaje zneveřejňovat, když jsou dohledatelné v jiných veřejných registrech.

Domluva z pracovní skupiny je taková, že tento pozměňovací návrh, který mám připraven, bude načten ke sněmovním tisku číslo 34. Proto bych si vás dovolil požádat o jeho podporu. A zároveň s ohledem na blížící se termín komunálních voleb se pracovní skupina dohodla na výrazném, a to maximálním, zkrácení lhůt k projednání ve druhém čtení podle § 90 jednacího řádu. Já si dovolím požádat o zkrácení lhůty k projednání na 7 dnů. Děkuji pěkně za podporu.

A chtěl bych poděkovat všem kolegům, kolegyním, kteří velmi konstruktivně a rozumně přistoupili k této věci, která skutečně není banální, ale zcela zásadní, a že si to uvědomujeme i tady na půdě Poslanecké sněmovny, je samozřejmě dobře. Děkuji všem starostům, Sdružení místních samospráv i Svazu měst a obcí za spolupráci a věřím, že se nám podaří i po domluvě, která byla předjednána i s předsedou ústavněprávního výboru tak, aby jako garanční výbor tento tisk projednal právě v té zkrácené lhůtě sedmi dnů. Děkuji pěkně.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Přeji hezké odpoledne. A další, koho máme přihlášeného do obecné rozpravy, je pan poslanec Martin Baxa. Pane poslanče, máte slovo. Prosím.

 

Poslanec Martin Baxa: Vážený pane předsedající, milé kolegyně, milí kolegové, projednáváme zde návrh, který se zásadním způsobem dotýká oblasti komunální politiky. Jako dlouholetý plzeňský komunální politik mám k této problematice velmi blízko. Na mě samotného se dnes projednávaná materie dokonce osobně vztahuje, protože působím aktuálně jako uvolněný náměstek primátora města Plzně.

Nechci tady ale v žádném případě lobbovat za úpravu pro ty, kteří jako já vykonávají obecní uvolněnou pozici uvolněně. Byť mám o funkčnosti novely své pochybnosti, respektuji princip zveřejňování informací dle zákona o střetu zájmů, i když se o majetek svého města z titulu městského politika a na základě rozhodnutí občanů starám. O to tady vůbec nejde. Naši reakci si naopak vyžaduje bezpochyby znepokojivý trend, který nastartovala zmiňovaná novela zákona o střetu zájmů. Ta zavedla povinnost zveřejňovat patřičné informace i pro komunální politiky, kteří svou funkci vykonávají neuvolněnou. Vybočím tady z politické hantýrky a přeložím pojem neuvolněná funkce do lidské řeči. Jsou to ti, kteří se komunální politice věnují ve volném čase a na radnice měst a obcí nechodí každodenně do práce, ale po práci, kdy se ostatní občané věnují rodinám, koníčkům a odpočinku. Jde především o starosty těch nejmenších obcí, místostarosty menších obcí a měst a drtivou většinu obecních radních. Jde velice často o ty, kteří pracují v obcích, kde navíc lidé mají komunální politiku doslova na dosah ruky a občanská kontrola tady příliš prostřednictvím zákonů pomáhat nepotřebuje. Těmto lidem byla zákonem přidána další povinnost a již letos se ukazuje, že pro mnohé z nich to už bylo jednoduše moc. Řada komunálních politiků v menších obcích již znovu kandidovat nechce, a reálně tak hrozí, že se po podzimních komunálních volbách ještě prohloubí problém spočívající v tom, že v mnoha obcích se velmi obtížně hledají občané, kteří by byli ochotni převzít odpovědnost za řízení svých obcí.

Můžeme naříkat nad tím, že se občané do komunální politiky nehrnou. Nic tím ale nezískáme. Naše role je jinde. Neházejme klacky pod nohy zbytečnou regulací těm, kteří zájem o správu věcí veřejných i v malých obcích mají. Tím reálně pomůžeme kvalitě správy našich měst a obcí.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji panu poslanci a dalšího mám přihlášeného... Aha, faktická poznámka - pan poslanec Strýček. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Strýček: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem v minulém volebním období tady nebyl a dneska tedy s velkým zájmem sleduji tuto debatu. Možná tato moje technická bude nejkratší v historii. Já bych chtěl říct jenom jednu věc. To, že tady dneska projednáváme ten zákon, je důsledek toho, že tento zákon nebyl schválen v obecném zájmu, ale schvaloval se proti jednotlivci a pro jednotlivou záležitost. To je moje technická k tomuto. Děkuji. (Potlesk poslanců hnutí ANO 2011.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já děkuji za dodržení času a s přihláškou do obecné rozpravy tady mám paní poslankyni Kateřinu Valachovou. Prosím. (Zprava: Technická!) Pardon. Má tady někdo faktickou poznámku? (Posl. Benda.) Teď jste mi naskočil displeji. Takže pan poslanec Benda - faktická poznámka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, já jenom musím zareagovat na svého předřečníka při hluboké úctě k němu. To, co tam je, je vládní návrh tehdejší vlády, ve které seděla sociální demokracie, hnutí ANO a KDU-ČSL. To, že já to pokládám za úplnou blbost a že jsme naložili zejména na komunální a malé komunální politiky neuvěřitelné povinnosti pod tlakem různých rekonstrukcí státu a dalších lobbistických agentur, to bylo bohužel působení vašeho pana předsedy, který seděl v té vládě a masíroval tam ostatní, že se musí vyhovět Rekonstrukci státu. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji, pane poslanče. A mám tady další faktickou poznámku - paní poslankyně Langšádlová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Dobrý den, dámy a pánové. Vážený pane předsedající, já si dovolím na některé věci, které zde zazněly, reagovat. Za prvé oceňuji, že je vůle najít shodu, oceňuji pana předsedu Poslanecké sněmovny, že inicioval diskuzi nad tímto tématem. Myslím si také, jako mnozí z vás mám víc jak dvanáctiletou zkušenost z komunální politiky, že nesmíme tolik nakládat na komunální politiky. Jsem velmi ráda za obě dvě skupiny předkladatelů, které nám vlastně umožnily o této naléhavé věci diskutovat, ale přesto zmíním dva body. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP