(16.10 hodin)
(pokračuje Langšádlová)

Já v mnohém s Rekonstrukcí státu nesouhlasím, ale tady v tom nesouhlasím ani s kolegou Markem Bendou, protože zástupci Rekonstrukce státu, kteří byli na pracovním setkání, dokonce sami tvrdili, že na půdě této Sněmovny byl přijat zákon přísnější, než si představovali oni. Takže my jdeme tak daleko - bývalá vláda - že dokonce přijala zákon ve vztahu ke komunálním politikům, který byl ještě dál, než je představa i Rekonstrukce státu.

A pak ještě, a to možná by byla prosba na pana ministra spravedlnosti, zaznělo, že ještě prováděcí vyhláška vyžaduje - on tady není - vyžaduje ještě více (ministr spravedlnost stojí opodál v rozhovoru s poslankyní Valachovou) - zdravím vás, pane ministře - že údajně vyhláška, nebo prováděcí předpis, který máte, je ještě přísnější, než je stanoveno v tom zákoně. A na vás, pane ministře, je veliká prosba, protože my jsme opravdu mnohé komunální politiky dostali do neřešitelné situace. Oni mají pracovní smlouvy, ve kterých mají uvedeno, že nesmí dávat informace o svých platech, a současně to po nich zákonem požadujeme. Já bych chtěla poprosit zástupce v té pracovní skupině, kteří budou se podílet na návrhu kompromisním, aby opravdu zvážili, zda není možné tam ještě dát přechodné ustanovení nesankcionování stávajících komunálních politiků, kteří nevěděli, do čeho jdou. A dostali jsme je opravdu do neřešitelné situace: buďto se musí vzdát svého mandátu a odejít, anebo nebudou dodržovat to, co mají v pracovních smlouvách. Myslím si, že bychom se v tomto případě po tu přechodnou dobu měli k těmto komunálním politikům chovat vstřícně. A jinak určitě je velmi důležité, že zejména proto, že jsme před komunálními volbami, budeme mít novelu, která nebude odrazovat od komunální politiky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji paní poslankyni. Tak koukám, jestli mám ještě nějakou faktickou poznámku. Pardon. Chcete vystoupit s přednostním právem? (Poslanec Výborný od stolku zpravodajů naznačuje, že hovořit se chystá poslankyně Valachová). Ano, ano, to já tady mám na displeji, já se ptám, že se hlásíte. Tak paní poslankyně nebyla ovšem faktická poznámka, ale přihláška do obecné rozpravy. Takže paní poslankyně, prosím, máme od vás přihlášku do obecné rozpravy. Prosím.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Děkuji, pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěla sdělit stanovisko klubu sociální demokracie. My podpoříme propuštění do druhého čtení návrhu z dílny KDU-ČSL, podporujeme úpravy v tomto duchu. A jenom bych chtěla říct, že samozřejmě z hlediska debat, které vedeme napříč politickými stranami, podporujeme takové řešení, aby všichni tedy funkcionáři spravedlivě i nadále odevzdávali oznámení do registru. Nicméně s ohledem na to, že řada z těchto funkcionářů je neuvolněná a samozřejmě v tuto chvíli například zveřejňují své vlastní příjmy, nikoliv příjmy tedy pramenící z veřejných rozpočtů, tak máme za to, že ochrana práva na soukromí je dostatečným argumentem pro to, aby tyto údaje v registru napříště prostřednictvím pozměňovacích návrhů, ke kterým bezpochyby dospějeme, byly zneveřejněny. To znamená, abychom z hlediska přiměřenosti k tomu veřejnému zájmu a transparentnosti přihlédli i k ochraně práva na soukromí. Z mého pohledu mohu říct i tolik, že jako předsedkyně stálé komise pro Ústavu toto pokládám za zcela proporcionální a že ten směr je i z hlediska ústavnosti podle mého názoru správný.

Takže tolik stanovisko sociální demokracie. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji, paní poslankyně. Tak tady mám žádost o faktickou poznámku - paní poslankyně Jana Černochová - a předtím ještě tady přečtu jednu omluvu. První místopředseda Poslanecké sněmovny pan Jan Hamáček se omlouvá z dnešního jednání schůze Poslanecké sněmovny od 16 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

Prosím, paní poslankyně, faktickou poznámku.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Já mám možná to štěstí, že já jsem na rozdíl od kolegyně Langšádlové, vaším prostřednictvím, Rekonstrukci státu nikdy nic nepodepsala, protože se já žádnými lobbisty vydírat nikdy nenechám. Ale k tomu, co tady zaznělo na jejich obhajobu, které já nerozumím. Možná o tom nevíte, kolegyně, kolegové, možná o tom třeba ví část výboru pro obranu, kde jsem na to několikrát upozorňovala, ale Rekonstrukce státu, a kolega z Pirátů tomu říkal sprostěji, než tomu budu říkat já, dávali takzvané držústné některé resorty Rekonstrukci státu, konkrétně Ministerstvo obrany v jednom roce tuším, že to bylo kolem půl milionu korun, v dalším roce to bylo něco kolem čtvrt milionu korun. Takže jenom abychom věděli, s kým jsme tady celé ty roky měli tu čest a s kým možná někteří z vás, kteří jste jim i podlehli, tu čest budete mít dál. Jak říkám, já jsem Rekonstrukci státu nikdy nepodlehla, nic jsme jim nepodepsala a moc dobře jsem věděla, proč tak činím.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak děkuji. A ještě předtím mám tady přihlášky do obecné rozpravy, dvě, ale s faktickou poznámkou pan poslanec Kalousek. Takže prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Promiňte prosím, jenom zareaguji na paní poslankyni Černochovou. Já jsem se tady dopoledne ohradil proti termínu držhubné v souvislosti s restitucí církevního majetku. Teď se chci rovněž ohradit proti termínu držhubné ze strany rozpočtových organizací státu vůči Rekonstrukci státu. To nebylo žádné držhubné, to byla obyčejná korupce. (Ojedinělý smích poslanců v sále.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak děkuji panu poslanci Kalouskovi, tak teď tady mám další faktickou poznámku. Tak moment. Paní poslankyně Černochová tedy ruší a s přednostním právem... Takže mám tady do obecné rozpravy - paní Věra Kovářová, potom mám pana poslance Výborného a pan poslanec Bartoš se hlásil taky. Prosím. Takže v tomto pořadí vás požádám.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Dovolte, abych v rámci obecné rozpravy navrhla, aby pro sněmovní tisk 33 došlo ke zkrácení lhůty na projednávání ve výborech na sedm dnů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, děkuji, paní poslankyně. A teď poprosím pana poslance Výborného. Já tady mám ještě, co se týče Pirátů, přihlášku do obecné rozpravy od pana Jakuba Michálka, který má také přednostní právo, takže můžu tedy prvního pana Bartoše. Ne vy se nějak dohodnete, kdo by šel první. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji, pane místopředsedo, já jenom procedurálně, aby to všechno bylo správně. Mám dva návrhy. K sněmovnímu tisku číslo 34 navrhuji podle § 91 odst. 2 jednacího řádu zkrátit lhůtu na projednání zákona na sedm dní. A druhý návrh - navrhuji, aby garančním výborem pro projednání tohoto návrhu byl výbor ústavněprávní a aby návrh dále projednal výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Je to plně v kontextu dohody ze včerejší pracovní skupiny pana předsedy Vondráčka. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, děkuji. A nyní tedy s přednostním právem pan předseda Ivan Bartoš. Prosím.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, já bych se chtěl vyjádřit k tomuto zákonu. Možná trošku nám ta debata utekla směrem, že se tady řeší nějaká Rekonstrukce státu nebo ne. Tady je legislativa, která měla v první řadě za úkol ztransparentnit zvolené zastupitele na všech úrovních. Vy jste jistě také vyplňovali do toho registru výše svých příjmů, svůj majetek, svoje nemovitosti, svoje půjčky, svoje finanční závazky, svoje firmy. Ta debata, která vznikla, a je zcela validní, jsou obce a jsou zastupitelé, funkcionáři - nebavíme se o všech zastupitelích - kteří jsou v režimu neuvolnění, a skutečně jim zveřejňování některých údajů může činit problémy v rámci vůbec existence v té komunitě, v které třeba starostují nebo dělají místostarostu, a v některých případech se můžou dostávat do střetu třeba v rámci svých smluvních závazků vůči zaměstnavateli, kde je podmínkou, že nebude tento zveřejňovat svoje příjmy.

Teď ta otázka, která zazněla. Je toto diskriminační? Ano, na malých obcích toto může být problém, skutečně ti lidé jsou ve své podstatě dobrovolníci. V návrzích, které se objevily - byly dva, byl to návrh STAN a byl to návrh KDU-ČSL. V návrhu KDU-ČSL se šlo takovým jednoduchým způsobem - oba dva návrhy jsou teď načteny. Tam se vypustil ten paragraf, nebo respektive odkázalo se na tu definici neuvolněných, a v tu chvíli by toto platilo, tento zákon, tato povinnost, vlastně pouze pro uvolněné a pro všechny neuvolněné by tato povinnost již nebyla. To není správné řešení. V druhém návrhu, který... (Skupinka poslanců spolu hovoří zády k řečništi)

Pardon, můžu poprosit jenom - oni se mi tady baví, pane předsedající, jestli můžu poprosit. No zkusím pokračovat i přesto.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano, prosím o klid v sále.***
Přihlásit/registrovat se do ISP