(16.20 hodin)

 

Poslanec Ivan Bartoš: A v druhém návrhu se šlo zase cestou jinou, a to byl návrh STAN - celé to znetransparentníme. Tady vystupoval i, myslím, ministr v té úvodní debatě na předchozím jednání Sněmovny a hovořil o tom, že to dotazování se do jiných částí registru, to adresné, kdy vy dáte e-mail a vyplníte formulář, chci vědět, je takovým způsobem využíváno, tak mohutně, že vlastně to, že to v tu danou chvíli není přístupné online bez nějakého požádání na internetu, a to, že to je zpřístupněno na základě nějaké žádosti, je prakticky jedno a to samé, protože ta bariéra je pouze virtuální. My jsme historicky řešili, jestli výroční zprávy politických stran v Poslanecké sněmovně k nahlédnutí veřejnosti a zveřejněné výroční zprávy na internetu jsou nějaké dvě úrovně veřejnosti. Není to tak.

Abych se vrátil tedy k tomuto návrhu zákona. Pro nás tedy, pro Piráty, není vhodný ani jeden z těchto dvou pozměňovacích návrhů. A skutečně po té debatě, která probíhala zhruba měsíc, je žádoucí jít cestou jakéhosi kompromisu, kde tedy - a to byl i výsledek jednání včerejší skupiny - kde se tedy bavíme o tom, že zadávat by se mělo skutečně všechno pro možnost kontroly a u obcí typu 1, které třeba nehospodaří s nějakým extrémním majetkem opakovaně, dlouho, není tam přihlášený nějaký miliardář nebo milionář, tak u těchto obcí skutečně potřeba té úplné transparentnosti být nemusí. Bohužel tento návrh teď není zobrazen ani v jednom z těchto dvou spisů, které probíráme, najednou. Měl by to být návrh kompromisní a možná to měl být právě ten pozměňovací návrh, o kterém jsme tady dnes měli hlasovat.

Takže asi je důležité tuto problematiku řešit. Ten problém existuje, ani jeden ze stávajících návrhů STAN ani KDU-ČSL to neadresuje správně. My ho jako Piráti nemůžeme podpořit a myslíme si, že pokud včera teprve vznikl z jednání nějaký kompromisní výsledek, tak není ani vhodné, aby se to probíralo ve zkráceném řízení teď na výborech. Pokud chceme, aby to probral ÚPV i výbor pro veřejnou zprávu a regionální rozvoj, tak není důvod jít na nějaké zkrácení sedm dní už jen kvůli tomu, že výbor by musel být svolán někde ad hoc na příští týden a tuto věc urychleně řešit, a myslím si, že pokud ty výsledky byly doručeny včera, tak je bláhové a nezodpovědné tvrdit, že za sedm dní můžeme mít skutečně kvalitně vyřešeny všechny věci, odůvodněny a vykomunikovány.

Takže v závěru. Problém je třeba řešit. Ani jeden z těchto návrhů to neadresuje správným způsobem, nereflektuje to, co bylo domluvené, a rozhodně bychom se o tom neměli bavit v nějakém vynuceném zkráceném čase, měli bychom jít na standardní dobu projednávání. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji panu předsedovi a mám tady žádost o faktickou poznámku. Prosím pana poslance Radka Holomčíka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Radek Holomčík: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, dovoluji si takovou možná řečnickou otázku: jestli tady padají otevřená obvinění z korupce, není náhodou občanská povinnost takovou skutečnost nahlásit orgánům činným v trestním řízení?

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji panu poslanci a nyní mám přihlášku do obecné rozpravy, pan poslanec Jakub Michálek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych se chtěl věcně vyjádřit k těm návrhům, které zde byly předloženy. Předně pirátská strana samozřejmě byla zvolena s tím, že bude prosazovat ve všech případech transparenci, a to hodláme činit i v těchto případech. Pokud se podíváme na ty dva sněmovní tisky, tak sněmovní tisk 33 od Starostů obsahuje v § 13 odst. 3 to, že se tam doplňují slova na základě žádosti. To by znamenalo v praxi, že na základě žádosti by byla přístupná nejenom majetková přiznání komunálních zastupitelů na malých vesnicích, ale i majetková přiznání poslanců a senátorů. Tak to mi přijde opravdu, že se úplně nepovedlo, že s tím, že se tady údajně řeší problém malých obcí, tak se pod to zase nějakou zvláštní náhodou dostali i sami poslanci. Tak poprosil bych, abychom nešli touto cestou, protože pak samozřejmě jsou lidé velmi překvapeni, co se v té Poslanecké sněmovně rodí.

Pokud jde o návrh 34, návrh předložený lidovci, tak ten zavádí, že by se § 10 a § 11 nevztahoval na veřejné funkcionáře uvedené v § 2 odst. 1 písm. q) čili i neuvolněné starosty. A to včetně městských částí. Opět, můžeme si představit, že v některé městské části hlavního města Prahy, třeba na Praze 4, se některý starosta rozhodne, že bude neuvolněný, ale bude hospodařit s majetkem, který je v řádu - rozpočet miliarda korun. Takže to jsou opravdu velké částky, a opět i tento zvolený způsob řešení není vhodný.

Proto mi přijde logické, že pokud vůbec se máme bavit o tom, že by vznikla nějaká nová výjimka z toho principu transparence, tak aby byla formulována pouze velmi omezeně pro neuvolněné zastupitele z těch nejmenších obcí, přičemž nejmenší obcí mám na mysli obec, která během posledních tří let hospodařila s nějakou částkou, která nepřesahuje určitou hranici a která ani nemá žádný velký majetek. Protože známe příklady obcí, které jsou velmi, velmi bohaté, mají vysoké příjmy, přestože jsou malinkaté, mají malý počet obyvatel, anebo naopak disponují značným majetkem. Podle našeho názoru by to mělo být vymezeno tak, aby ty výjimky dopadly opravdu pouze na neuvolněné zastupitele těch nejmenších obcí, což byl ten deklarovaný zájem obou dvou předložených návrhů.

Já bych se chtěl ještě vyjádřit k postupu při projednávání tohoto návrhu zákona. My jsme samozřejmě také nesouhlasili s tím, aby to bylo projednáno v režimu § 90, a nesouhlasíme ani s tím, aby byla zkrácena doba na projednání tohoto návrhu na sedm dnů, protože během sedmi dnů opravdu se obávám, že nebude tato Poslanecká sněmovna se vší obrovskou úctou, kterou k ní chovám, schopna vyplodit kvalitní legislativní návrh. My jsme ochotni navrhnout například patnáct dnů. To si myslím, že je doba, kdy se aspoň mohou sejít oba dva výbory, které jsou tomu příslušné, a můžeme si to nechat uležet v hlavě, můžeme opravit ty chyby, které tam budou, a v té době se to dá v zásadě zvládnout. Proto bych chtěl jménem poslaneckého klubu Pirátů a poslaneckého klubu TOP 09 vznést námitku k předloženým návrhům na zkrácení doby, a to u tisků č. 33 a 34 v těch případech, kdy doba zkrácení je menší než patnáct dnů, a předložit zároveň návrh na zkrácení doby projednání obou dvou návrhů na patnáct dnů.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji panu předsedovi Jakubovi Michálkovi a mám tady žádost o faktickou poznámku od pana poslance Marka Výborného. (Nemá již zájem.) Pane poslanče, rušíte svoji faktickou poznámku, takže si vás odmažu a do řádné obecné rozpravy mám přihlášeného pana poslance Petra Třešňáka. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Třešňák: Děkuji. Pěkné odpoledne. Já skutečně pouze stručně a obecně, nikoliv konkrétně, k těm návrhům. Samozřejmě debata sklouzla k té nejnižší sféře komunální politiky a malým obcím, nicméně například ty malé obce zpravidla ani nemívají radu a já naprosto chápu nebo vnímám ten problém, když například neuvolnění členové rady musejí uvádět ty své příjmy z privátu, kde už jaksi dochází k jistému problému, a stejně tak vnímám to, když někdo vstupuje do politiky, je majetnější a například ať už jde o umělecká díla, cenné papíry, nicméně ten vstup do politiky i té komunální, by si měl jasně předem rozmyslet. A když to vezmu z té své roviny, tak co tam většina z nás uvádí, nebo alespoň podle sebe to soudím, tak uvedu tam dům, uvedu tam auto, ale slovy klasika: to přece skoro ani uvádět nemusím, to každý vidí. Takže já osobně i s tou současnou úpravou, tak jak běží, vůbec nemám problém. Díky.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji a pan poslanec Benda, faktická poznámka. Pardon? Vy se hlásíte, ano, do obecné rozpravy. Tak prosím, máte slovo, protože už nemám další přihlášené.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, já přicházím ještě s jedním návrhem stran toho zkracování lhůt, aby podle mého názoru dávala aspoň trochu smysl. Ale jednu poznámku k tomu, co teď řekl pan poslanec Třešňák: mám dům, mám auto. Já nevím, kdo jste teď vyplňovali to přiznání a kdo jste si četli složitosti, které vycházejí, účty - když jich mám deset, tak nemusím uvést žádný, když mám 450 000 na důchodovém spoření a 450 000 na životním, neuvádím nic. Když se náhodou dostanu do situace, že na jednom účtu mám přes půl milionu, tak uvést musím. Jestli tohle pokládáme za logické, tak já to tedy za příliš logické nepokládám. Je to jenom způsob, jak jako roztříštit a navádět lidi k tomu, jak podvádět. Mně to je jedno. Já na jednom účtu mám přes půl milionu, uvedl jsem. Bylo to zrovna tím, že přišel plat a k rozhodnému datu jsem měl 519 000, týden předtím jsem měl pod 500, týden potom jsem měl pod 500. Záleží na tom, jak člověk vybírá. Připadá mi to, že jsou tam opravdu některé naprosto nedůstojnosti.***
Přihlásit/registrovat se do ISP