(16.30 hodin)
(pokračuje Benda)

Měl bych ale návrh, který jsem konzultoval i s panem předsedou Michálkem, který s tím souhlasí, abychom zkrátili tu lhůtu na 20 dnů, aby byl opravdu prostor na to projednat to ve výborovém týdnu na výborech normálně, v klidu a míru. Stejně nejbližší sněmovna, která by to mohla projednávat, je ve variabilním týdnu od 20. března. Do té doby bychom to museli stíhat. A na to už bylo dáno veto dvou klubů. Pak se mi zdá logické, pokud budeme zasedat ve variabilním týdnu - a zatím podle toho, jak nám sněmovna jde, tak já si spíš myslím, že jestli ztratíme ještě příští čtvrtek slavnostním aktem na Pražském hradě, tak toho zase tak moc neuděláme, tak bychom se ve variabilním týdnu sejít mohli, a pak pokládám za smysluplné, abychom zkrátili na 20 dnů, ať výbory mají skutečně čas a mohou až do toho 20. 3. nad tím dumat. Já si myslím, že problémů je tam mnohem víc, než které byly zatím pojmenovány. Ne že bych věřil tomu, že se všechny podaří vyřešit, ale možná bychom se aspoň o kousek posunout mohli. Samozřejmě můj návrh na zkrácení na 20 dnů se týká obou návrhů zákona, abychom je mohli projednávat současně. My už z toho na ústavněprávním výboru nějaký kompilát vyrobíme, to umíme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak děkuji. A pak tady mám ještě jednu žádost o faktickou poznámku, takže pan poslanec Jakub Michálek. Pane poslanče, máte slovo, prosím.

 

Poslanec Jakub Michálek: Jenom pro forma, opravdu jsem souhlasil s návrhy předřečníka pana kolegy Bendy a ty návrhy předchozí na zkrácení stahuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dobře, takže si to poznamenáme. Takže nemám již žádost ani do obecné rozpravy, ani faktickou poznámku, takže se tedy zeptám - já bych tedy rád už ukončil obecnou rozpravu a zeptám se navrhovatelů a zpravodaje, zdali mají zájem o nějaké závěrečné slovo. Máte. Takže paní navrhovatelka, poslankyně Věra Kovářová. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, já vám děkuji, že jste vyslechli jak náš návrh, který je sněmovním tiskem 33, a zároveň i kolegy, který je sněmovním tiskem 34. Tímto vás prosím, abyste podpořili do druhého čtení. I vzhledem k tomu, co jste zde slyšeli, že jsou určitá rizika a zároveň je určitá dohoda na tom, že by šel komplexní pozměňovací návrh, takže vás prosím, abyste sněmovní tisk 33 propustili do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Takže děkuji za závěrečné slovo k tisku 33 bod 8. A nyní se zeptám, jestli je zájem o závěrečné slovo k tisku 34 bod 9. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji, pane místopředsedo. Milé kolegyně, vážení kolegové, já bych vás chtěl požádat o podporu a propuštění do druhého čtení. Jsme samozřejmě připraveni pak jednat ve lhůtách, které schválí Poslanecká sněmovna. Chtěl bych tady také jasně říci, že věřím tomu, že dohody, které jsou uzavřeny i ústně na jednání pracovní skupiny u předsedy Sněmovny Radka Vondráčka, platí. A za sebe říkám, že možná ústní dohody jsou někdy více než psané. Tak věřím, že tak tomu je i tady na půdě Poslanecké sněmovny. Děkuji za podporu tomuto tisku. S pozměňovacím návrhem jste byli seznámeni. Děkuji pěkně.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji za závěrečná slova a nyní se tedy budeme věnovat bodu

 

9.
Návrh poslanců Marka Výborného, Pavla Bělobrádka, Mariana Jurečky,
Jana Bartoška a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 34/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Takže u bodu 9 mám návrhy, já bych je tedy jenom krátce zopakoval, jestli to souhlasí. Mám návrhy na přikázání dvěma výborům, garanční výbor - ústavněprávní výbor a dále k projednání do výboru pro regionální rozvoj. Mám tady také dva návrhy na zkrácení lhůty. Jeden návrh je na sedm dní, to je od pana poslance Marka Výborného, a druhý návrh od pana poslance Bendy je na dvacet dní. (Námitka ze sálu.) Zazněla námitka? (Ano.) Proti sedmi dnům, je to vetováno, takže nám zůstává jenom návrh na dvacet dnů. Takže nyní se budeme zabývat návrhem... (Námitky v sále.) Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji. Já žádám jménem klubu ANO o patnáctiminutovou pauzu na poradu klubu.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dobře, takže na žádost klubu ANO... (Výkřiky ze sálu.) Žádost mám na 15 minut. Tak se tedy dohodněte. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Roman Kubíček: Takže opravuji na 30 minut. Do 17.00.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dobře. Takže je to definitivní. Vyhlašuji pauzu do 17 hodin, v 17 hodin se tady zase sejdeme. Děkuji.

 

(Jednání přerušeno v 16.35 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP