(19.20 hodin)
(pokračuje Munzar)

V podrobné rozpravě předložím pozměňovací návrh, kterým chci zhojit nerovnost před zákonem, která spočívá v tom, že na jedné straně máme daňový subjekt, kterému byla neoprávněně vyměřena daň či pokuta a má nárok na kompenzaci, a na druhé straně máme také daňový subjekt, kterému také byla neoprávněně vyměřena daň či pokuta a nemá nárok na kompenzaci. Jediným rozdílem je to, jestli se jedná o dělenou, nebo nedělenou správu daně. A kompenzace je přitom náhrada za to, že nemohl daňový subjekt se svými penězi po nějakou dobu manipulovat a vznikly mu ekonomické ztráty. A jak je možné, že vznikla tato nerovnost?

Dne 1. 7. 2017 nabyla účinnosti dnes platná novela daňového řádu a touto novelou došlo také k tomu, že do ustanovení § 254 odst. 1 daňového řádu byla přidána věta, díky níž není možné žádat úrok z neoprávněného jednání správce daně z částky, kterou daňový subjekt zaplatil na základě vadného rozhodnutí v rámci tzv. dělené správy. Do té doby příslušné správní orgány v těchto případech zpochybňovaly nárok daňových subjektů na předmětný úrok. Tyto spory řešil opakovaně také Nejvyšší správní soud, který však zastával konstantní názor, že daňový subjekt má nárok na tento kompenzační úrok i v případě tzv. dělené správy daně. Reakce státu na toto rozhodnutí Nejvyššího správního soudu byla nakonec zcela opačná. Místo aby stát začal poměřovat všem stejně, tak se v daňovém řádu objevila tato nová věta, která sice může mluvit v neférový prospěch státního rozpočtu, ale potlačuje práva daňových subjektů - bohužel běžná praxe posledních let v postupu Finanční správy a Ministerstva financí.

Můj pozměňovací návrh bude spočívat v tom tuto novou větu opět zrušit. Daňovému subjektu, tzn. podnikateli, je přece jedno, jak si vnitřně stát rozdělil administrativu a kompetence, jestli je to dělená, nebo nedělená správa daně. Tím jediným možným kritériem pro kompenzaci je oprávněnost nebo neoprávněnost. Svým pozměňovacím návrhem chci zajistit, abychom se vrátili do normálního stavu věci, a to v tom, že pokud dostanete neoprávněně pokutu, máte právo na kompenzaci. Přijde mi to tak jediné správné a jediné spravedlivé. Já doufám, že tento můj návrh poté ve třetím čtení podpoříte. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Dovolte mi přečíst omluvy. Omlouvá se pan kolega poslanec Běhounek od 19 hodin do konce jednacího dne z osobních důvodů a omlouvá se paní poslankyně Pavla Golasowská po 19. hodině do konce jednání bez udání důvodu.

Jako další je do rozpravy přihlášen řádně pan poslanec Jakub Michálek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem chtěl avizovat jeden svůj pozměňovací návrh, který se týká určité nevyváženosti, ke které došlo v návrhu zákona, a to jak v té podobě, ve které ho předložila vláda České republiky, tak v té podobě, ve které ho navrhuje pozměnit ústavněprávní výbor.

Jde o to, že důvody vyžádání informací od profesí, jako jsou advokáti, notáři, daňoví poradci, soudní exekutoři a auditoři, jsou omezeny pouze na účely výkonu mezinárodní spolupráce při správě daní. Dochází tudíž k paradoxní situaci, že advokáti a ty další profese musí poskytovat informace pro účely ochrany zahraničních daní, ale nemusí je poskytovat pro účely vnitrostátní správy daní, a to ani v případě kvalifikovaných případů daňových zločinů. Já si myslím, že pokud je prioritou této vlády řádně vybírat daně, tak je nezbytné, aby měla Finanční správa určené nástroje vůči tomuto celkem malému počtu osob z řad advokátů a dalších odborných profesí, ale bohužel tyto osoby, pokud se podílejí na daňových zločinech, můžou udělat poměrně velkou neplechu. Myslím si, že to je i v rozporu se zájmy České republiky a její suverenitou, abychom tady hájili vlastně zájmy německé nebo rakouské daňové správy a nehájili zájmy, které se týkají České republiky a českého rozpočtu.

Takže já po konzultaci s Ministerstvem financí jsem připravil návrh, který by to měl narovnat. Bude to pozměňovací návrh vůči návrhu, který připravila paní profesorka Válková a který projednal ústavněprávní výbor, a ten to upraví tak, že pro vnitrostátní účely samozřejmě nechceme, aby bylo možné si vyžádat informace, které jsou velmi citlivé povahy pro libovolné případy, jak tady zaznívaly ty příklady správy poplatků za psa apod., ale opravdu pouze pro velmi kvalifikované skutkové podstaty. V tomto ohledu jsme se rozhodli vyjít z hranice daňového úniku 500 tisíc korun, protože daňový únik 500 tisíc korun odpovídá zločinu krácení daně podle § 240 odst. 1.2 písm. c) trestního zákoníku. Takže tímto by se narovnal ten stav, a pokud daňová správa by měla takto závažné podezření, tak by tam byla stejná možnost, jako už podle toho předkládaného návrhu je v případě mezinárodní spolupráce při správě daní. Ten návrh samozřejmě načtu v podrobné rozpravě.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. V tuto chvíli je jako poslední přihlášen pan poslanec Jan Skopeček, kterému tímto dávám slovo. (Hlásí se paní ministryně s faktickou.) Tak faktická poznámka paní ministryně.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Já to vezmu rychle, to mám ty dvě minuty?

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Máte dvě minuty, už vám běží.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Tak já nebudu jmenovat, na koho reaguji, vezmu to postupně. Já jsem už včera na ústavněprávním výboru deklarovala podporu návrhu paní poslankyně Válkové, který se týká v podstatě toho, že informace se bude vyměňovat u profesních komor na centrální úrovni.

Podpořila jsem i pozměňovací návrh, který je procesně myslím hodně na hraně, a na hraně i s implementací směrnice, aby to bylo až od účinnosti novely, protože ta směrnice nepočítá s žádnou účinností. Počítá prostě s tím, že se informace poskytne, pokud existuje.

Velice vítám pozměňovací návrh pana poslance Michálka, protože on naprosto trefil hřebík na hlavičku. On řekl - proč to má mít německý správce daně a český ne? O tom to celé je. O tom je ten celý spor, který vedeme celý rok, co jsme v legislativním procesu.

Já jsem dokonce zavnímala velmi, protože vždy s pokorou naslouchám všem názorům, i debatu kolem § 57 odst. 3 písm. d), pokud se nemýlím, což tady vlastně blíže vysvětloval pan poslanec Benda. A zavnímala jsem to, že ústavněprávní výbor tento pozměňovací návrh podpořil včera. A já se velmi vážně zaobírám myšlenkou, že ho podpořím ve třetím čtení.

Chtěla bych zdůraznit, prosím vás, protože to tu nebylo úplně jasně řečeno, a můžete vy, kteří nejste úplně v míře detailu ponořeni, to třeba nezavnímat - v žádném případě, a to už je z dnes účinného zákona, z tzv. AML směrnice, což je zákon o praní špinavých peněz, takže už dnes to tak je, není dotčena mlčenlivost např. advokátů, která se týká právní pomoci, týká se trestních řízení. Týká se to velmi úzkého okruhu, např. informací ze zprostředkování obchodů. Takže já klidně i vítám to, co tady načetl pan poslanec Michálek, protože v podstatě ani k jiným sporům to nevede.

Jenom bych ještě opravila pana poslance Munzara (předsedající upozorňuje na čas), Slovensko má úplně, pokud se nemýlím stejnou úpravu (předsedající opět upozorňuje na čas), jako navrhujeme my.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Dovolte mi přečíst omluvu pana poslance Bartoška, který se omlouvá od 19.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

A nyní s řádnou přihláškou pan poslanec Skopeček.

 

Poslanec Jan Skopeček: Já děkuji za slovo a děkuji všem, kteří tady poctivě sedí. Jenom se divím, kde jsou ty desítky dalších, kteří tady před pár minutami hlasovali o tom, že je potřeba jednat do 21. hodiny, vidím tady jenom zlomek z nich, ale to se netýká vás, vám děkuji, že berete daňovou legislativu, která je jedna z nejdůležitějších vůbec, na tom se shodneme, vážně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP