(9.30 hodin)
(pokračuje Rakušan)

Je to situace, kdy on zasahoval jako aktivní člen Sboru národní bezpečnosti proti demonstrantům v roce 1989. My jsme tady chtěli několikrát od něj slyšet, zda nějaká sebereflexe toho mladického pochybení, nebo co to bylo, u něj proběhla. K ničemu takovému tady nedošlo, naopak sledujeme to, že KSČM se stále více a více hlásí k dědictví Vítězného února.

Připomínáme si 70 let toho komunistického puče v roce 1948. A vlastně jsme v situaci, kdy KSČM poprvé v historii dosáhla volebního výsledku pod 10 % - to by mohlo být vnímáno jako jeden z pozitivních aspektů parlamentních voleb, které proběhly v loňském roce. A my jsme svědky toho, že KSČM vůbec ne na základě svého volebního výsledku získává stále důležitější a důležitější posty i na půdě parlamentu.

Dovolte mi tedy říci, že situace se vůbec nezměnila. KSČM sveřepě trvá na svém kandidátovi a my jako klub Starostů a nezávislých rozhodně nemáme důvod cokoli měnit na svém dosavadním stanovisku. To znamená, že člověk, který má tento škraloup z totalitní doby a nebyl ochoten se k tomu ani mediálně, ani tady na plénu Sněmovny nějakým způsobem postavit, si prostě nezaslouží, aby byl předsedou takto důležité komise, a naše hlasy každopádně nepůjdou právě tomuto kandidátovi.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To byl pan poslanec Vít Rakušan. Ještě před panem poslancem Ferjenčíkem vystoupí s faktickou poznámkou pan poslanec Pavel Kováčik jako předseda poslaneckého klubu KSČM. Pane předsedo, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Pane předsedající, paní a pánové, víte, když se tak po té Sněmovně rozhlédnu a vidím tváře, které oběhly několik politických stran, a nebudu jmenovat - co to je? No to je politická účelovost, nebo možná jenom ekonomická nebo jaká, a přesto ti lidé jsou voleni do nejrůznějších funkcí bez sebemenšího zaváhání vámi, kolegyně a kolegové. Komunistické klub je celá léta znám tím, že drží slovo, že nemluví do větru. Dovolte nám, abychom to učinili i teď. Tak jako vy si nenecháte mluvit do svých nominací, promiňte, ale mandát pana kolegy Ondráčka je úplně stejný jako mandát každého ostatního z nás, jako každého poslance a poslankyně každé politické strany.

A co se týká oné poznámky o výsledku a výsledcích dosavadního vyjednávání a tak podobně od pana předřečníka - pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, od vás ta poznámka o nízkých volebních výsledcích skutečně sedí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Kováčikovi za dodržení času. Nyní pan poslanec Mikuláš Ferjenčík. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážení kolegové, předně bych vám chtěl všem moc poděkovat, že jste naprosto bez jakýchkoli obstrukcí umožnili, abych v této volbě mohl kandidovat, tím, že jste našemu klubu umožnili změnit obsazení v komisi GIBS. Vážím si toho a myslím, že to je známka, že ty intriky nejdou až za nějakou extrémní hranu. Myslím, že to je od vás čestné gesto.

Ke svému protikandidátovi panu Ondráčkovi bych se jen velmi stručně vyjádřil. I plnit rozkaz může být chyba a za chyby je namístě se omluvit.

Dále bych přešel k tomu, co považuji za podstatné, byť ne úplně nejpodstatnější. Pan předseda Faltýnek sliboval a v celé řadě případů to opakoval v médiích, že orgány ve Sněmovně mají být rozděleny poměrně. Tak se podívejme na ten výsledek. KSČM má dva předsedy výborů, Piráti mají také dva předsedy výborů, přestože máme asi o 4 % hlasů víc ve volbách než KSČM. KSČM má v tuto chvíli jednoho předsedu stálé komise, Piráti mají také jednoho předsedu stálé komise, přestože Piráti měli asi o 4 % hlasů více ve volbách. A ostatně v návrhu klubu ANO ta komise, kterou má KSČM, byla ta prioritní komise, o kterou usilovali Piráti, nedostali ji, přestože ještě deset minut před hlasováním pan předseda Faltýnek sliboval, že tomuto návrhu dostojí.

Já si vážím kolegyně Zahradníkové Majerové, ale upozornil bych na to, že ODS už má tři předsedy výborů, dva předsedy stálých komisí a myslím, že z hlediska poměrného zastoupení je namístě, aby tento post měli Piráti. Ale to se bavíme jenom o rozdělení pozic ve Sněmovně a nějaké kultuře tady.

Další podstatná věc ale je to, že ANO slibovalo, že stálé komise pro kontrolu policie, GIBS, odposlechů a dalších věcí budou dostávat opoziční strany. KSČM v tuto chvíli je jediná strana ve Sněmovně, která deklarovala, že bude podporovat druhou vládu Andreje Babiše. Já si dovolím velmi výrazně pochybovat o tom, že se dá říct, že přidělit tento post KSČM je přidělení toho postu opoziční straně, ve chvíli, když teď minimálně slovy pana Dolejše řekla, že se chystá podporovat vládu. Takže to mi přijde opět v nesouladu s těmi deklaracemi hnutí ANO o tom, jak se mají ty komise rozdělovat.

Teď bych se chvíli věnoval tomu, co podle mě je úkolem té komise. Komise pro kontrolu GIBS podle mě má dohlížet nad dvěma věcmi. Za prvé, že se nezametají pod koberec přešlapy policie, které se občas dějí. To je první věc - nezametat pod koberec občasné excesy policistů a dohlížet na to, že GIBS je bude řádně vyšetřovat. A druhý zásadní úkol je dohlížet na to, aby Generální inspekce nebyla zneužívána k šikaně policistů, kteří se nějakým způsobem znelíbili. Takže to jsou dvě oblasti, kterým já bych se chtěl jako předseda této komise věnovat. Je mi jasné, že není možné z této pozice zasahovat do vyšetřování, je mi jasné, že jsou tam nějaké zákonné mantinely. Ta nejsilnější pravomoc je "pozvat si ředitele GIBS na kobereček" a klást mu otázky. Tohle jsou tedy věci, se kterým já do té volby jdu.

Myslím si, že je naopak namístě, aby ta komise byla pod civilním dohledem spíše než pod dohledem bývalého policisty, který sice může mít profesní zkušenosti, ale hrozí tam profesní loajalita s policisty. Myslím si, že tady je spíš na místě řádná civilní kontrola.

Tímto bych vás všechny napříč všemi kluby chtěl požádat o podporu do této volby. Děkuji za vaše hlasy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ferjenčíkovi. Máme před sebou dvě faktické poznámky - pan poslanec Václav Klaus a paní poslankyně Majerová, poté s přednostním právem předseda klubu KDU-ČSL Bartošek. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Václav Klaus: Dobré ráno všem. Už je pátek. Já chci poprosit, ukončeme ty kandidátské projevy a tady ty různé útoky a pojďme volit. Všichni víme, o co se jedná, všichni známe kandidáty - komunistu Ondráčka, vlasatou šedesátikilovou máničku a naši zrzavou paní poslankyni Majerovou. Takže všichni víme, oč jde, všichni známe kandidáty a pojďme volit a volte zrzku. Děkuji. (Pobavení a potlesk v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Václavu Klausovi za dodržení času k faktické poznámce. Nyní paní poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková. (Hluk v sále.) Prosím o klid! Máte slovo k faktické poznámce, paní poslankyně.

 

Poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková: To se těžko navazuje na kolegu. Já jsem chtěla jenom reagovat ve faktické na kolegu Ferjenčíka, když mluvil o té vyváženosti komisí. Tam jsem chtěla zmínit, když tedy by to mělo být vyvážené, že si myslím, že není v souladu, abyste, když máte už jednoho šéfa komise pro kontrolu použití odposlechů, měli i dalšího šéfa komise, který vlastně řeší velice podobnou agendu. Myslím si, že není v pořádku, když jedna strana se zabývá v rámci odposlechů tímtéž. To je vše, co jsem k tomu chtěla říci.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Majerové. Nyní tedy ještě před přednostními právy pana kolegy Bartoška a Faltýnka paní poslankyně Langšádlová s faktickou poznámkou. Paní poslankyně Němcová řádně? Dobře, děkuji, poznamenám si.

Paní poslankyně Langšádlová, máte slovo k faktické poznámce. Hned vám to změřím. Prosím, máte slovo.***
Přihlásit/registrovat se do ISP