(10.40 hodin)
(pokračuje Ondráček)

A teď se vraťme k tomu, co nebo jak by měla dělat komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sboru. On to v podstatě trochu přednesl pan kolega. Ale pane kolego Ferjenčíku prostřednictvím pana předsedajícího, jste trochu mimo. Nezametat pod koberec excesy Policie ČR anebo dohlížet nad zneužíváním GIBSu k likvidaci PČR, to jsou sice krásné věci, ale doporučím přečíst si § 57 zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů, kde je jasně vyspecifikováno, co komise dělá: kontrola činnosti inspekce, kontrola odposlechů a záznamů odposlechů a kontrola používání sledování osob a věcí. To jsou mantinely vymezené této komisi, a pokud kontrolu chcete zahájit, musíte to oznámit předsedovi vlády.

To, že jsou problémy v Generální inspekci bezpečnostních sborů, je dlouhodobý fakt. Ať chceme, nebo nechceme, bylo to za prvního ředitele, je to dnes, a pokud se to nenapraví, bude to pokračovat dále. Chtěl bych zde připomenout kulatý stůl, který pořádala naše kolegyně paní senátorka Eliška Wagnerová již v prosinci 2013, který se nazýval (ne)vyšetřování trestných činů policistů. A tam byla řada občanů, kteří cítí problémy v tom, jak se k nim GIBS chová - buď jak likviduje, anebo naopak nekoná.

Takže to jsou oblasti, které má komise na kontrolu generální inspekce prověřovat, a ty mantinely jsou jasně dány zákonem.

Já nebudu likvidovat Generální inspekci bezpečnostních sborů, protože ta byla zřízena zákonem a zákonodárci jste vy i já. Takže já nejsem od toho, abych likvidoval, tak jak se už dočítám, že jsem k tomu nastrčen. Já pouze říkám, že kontrola může být odborná, anebo formální. Pokud chceme formální kontrolu, a pane kolego, v úctě k vám i k paní kolegyni (obrací se vpravo), vy v podstatě jste řekl, že vám jde o to, aby se srovnal počet výborů a komisí. Vám ani nejde tak o tu komisi, o to pracovat v té komisi, jako o to, aby se srovnal počet výborů, protože tady zmiňujete statistiky. Tak já říkám, mně zase nejde o počet výborů a komisí, mně jde o ten obsah. A formální kontrola Generální inspekce bezpečnostních sborů se dá provádět třeba na Barrandově. A Barrandov - teď nemyslím sídliště nebo městskou část zde v Praze, ale kdo je trochu znalý Generální inspekce bezpečnostních sborů, rozhodně ví. S dostatečným množstvím dobrého moku se dá udělat jakákoliv kontrola.

Já naopak říkám, že chci dělat kontrolu, a to po boku s vámi, i když neznám, jakou máte odbornou erudici k tomu, abychom takovou kontrolu mohli dělat, ale věřím, že ano, abychom dělali kontrolu, která je naplněním zákona č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů. Je na vás, vážené kolegyně a kolegové, abyste rozhodli, zda se budeme stále vracet do minulosti a vyčítat mně stále dokola, že jsem sloužil rok před rokem 1989 ve Sboru národní bezpečnosti a dalších 22 u policie, i když policie vznikla později, u Policie ČR a získal jsem tam mnoho odborných zkušeností, které při kontrole Generální inspekce bezpečnostních sborů mohu využít.

Vážené kolegyně a vážení kolegové, vy, kdož jste bez viny, hoďte po mně kamenem! Děkuji. (Potlesk poslanců KSČM a některých poslanců hnutí ANO 2011.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Nyní vás seznámím s tím, že z jednání dnešní schůze Poslanecké sněmovny se z rodinných důvodů omlouvá pan poslanec Radek Holomčík.

Máme zde dvě faktické poznámky - pan poslanec Výborný, pane poslanec Jurečka. Pan poslanec Výborný má slovo. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Marek Výborný: Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Vaším prostřednictvím k panu kolegovi Ondráčkovi. Já jsem velmi pečlivě poslouchal vaše slova, která tady zazněla, a musím bohužel konstatovat, že se opět posouváme někam jinam. Nikdo, pane kolego, nezpochybňuje vaši odbornou erudici, nikdo vás tady, jak tady také zaznělo tuším od pana předsedy Kováčika, nikdo vás přece nevyhání z Poslanecké sněmovny, nikdo vás tady nenutí k tomu, abyste nepracovali, ale ta věc je přece někde úplně jinde. Kolega Ondráček tady zcela pominul to, oč běží. Vůbec se nevyjádřil k tomu, co je meritem věci, a sice že by předsedou komise pro kontrolu bezpečnosti měl být člověk, který tady před rokem 1989 aktivně působil coby člen jednotek, které zasahovaly proti demonstrantům. To je prostě nemožné!

A jenom prostřednictvím pana předsedajícího, přečtěte si dobře stenozáznam, protože kolega Čižinský nic takového neřekl. Ta slova byla jasná. Hovořil o lidech jako vy, nikoliv o tom, že vy byste byl v roce 1989 na Národní třídě. Takže to je potřeba si správně přečíst. A jak říkám, vaši práci, vaši odbornost tady nikdo nezpochybňuje, ale ten symbol, že vy byste měl stát v čele této komise, je tak závažný a tak důležitý, že věřím, že pro něj se tady nenajde v této Sněmovně většina! Děkuji. (Potlesk poslanců KDU-ČSL.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Faktická poznámka pana poslance Jurečky. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Já jsem pozorně poslouchal celý ten dlouhý projev pana poslance Ondráčka a přiznám se, že zaznělo tam hodně o tom, jak práce pana poslance Ondráčka, tehdy nebyl poslancem, byla vázána přísahami. Ale mrzelo mě, a čekal jsem to možná naivně, že tam možná zazní něco v duchu: dnes zpětně hodnotím, že to, co bylo v listopadu 1989, z pohledu mého svědomí nebylo správné, a omlouvám se těm, kterých se to tehdy fyzicky a osobně dotýkalo, to, co jsem dělal. Nic takového nezaznělo! A myslím si, že známe mnoho příběhů, kdy člověk se nemůže zaklínat slibem a tím, že v daný okamžik slouží vlasti, ale člověk se má řídit svým osobním svědomím, jestli to, co dělá, je opravdu správné. A já si nejsem jist - ne nejsem jist, já si jsem jist, že vaše konání v tu dobu nebylo službou vlasti. Ti, kteří v tu dobu sloužili vlasti, byli na druhé straně barikády a vy jste proti nim tehdy zasahovali.

A s dovolením ještě jednou si tady dovolím odcitovat asi tři věty: "Minulost není uzavřenou kapitolou. Stále je v ní skryto mnoho zla, které občas zatouží po své reinkarnaci. Právě vy, účastníci třetího odboje, jste svědomím doby." A ještě jednu citaci: "Třetí odboj je svědomím našeho národa a jeho příslušníky navždy spojuje vůle ke svobodě a pevnost charakteru." To se zjevně bije s tím, co tady obhajoval pan poslanec Ondráček a co řekl v těch dvou citacích tehdejší ministr obrany za hnutí ANO Martin Stropnický vloni, když předával ocenění účastníkům třetího odboje, a co říkala ministryně obrany za hnutí ANO paní ministryně Šlechtová tento týden. Tak si to prosím pěkně dejte do souvislostí a zvažte, koho budete v tajné volbě volit!

Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců KDU-ČSL.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Následují faktické poznámky v pořadí pan předseda Kováčik, pan předseda Filip, pan ministr Stropnický. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Paní a pánové, evidentně se tady točíme v kruhu a občas ten kruh je takový trošku ještě zamotanější než kruh sám o sobě a předhazujeme si tady věci, které nikdo neřekl, jako například, pane předsedající, k panu poslanci Výbornému. Já jsem přece neřekl, že někdo někoho vyhání z Poslanecké sněmovny. To nemyslíte vážně! Takže pojďme se z toho kruhu vymanit. Jsou tady jasné strany sporu, jsou tady jasné a nesmiřitelné tábory, jsou tady jasné a nesmiřitelné, řekněme, souboje symbolů, akorát že ta historie je zamotanější. A znovu se vracím k tomu, že bez roku 1938, o kterém se málo mluví, a mělo by se o něm mluvit více, o příčinách a důsledcích, by nebylo těch dalších let. Takže dobře, ale tu diskuzi můžeme vést donekonečna.

Já bych poprosil, abychom se pomalu sebrali k volební urně a rozhodli. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP