(12.30 hodin)

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, já jsem zažila také jako mnozí z vás tu diskusi okolo roku 2000, kdy se hovořilo o tom, jaký tady bude model veřejné správy. To rozhodnutí je zkrátka takové, jaké je. Je tady smíšený model, máme tady společnou státní správu, samosprávu a působí pod městy a působí pod kraji. To je zkrátka realita. A já musím přiznat, že nerozumím úplně tomu, co tady zaznívalo od kolegů Pirátů. Já jsem zažila něco jiného. My jsme se stali oerpéčkem, přišlo pod nás 170 státních úředníků z okresního úřadu. A já jsem zažila spolupráci s nimi jako s velkými profesionály, jako s těmi, kteří opravdu tu práci umějí, byli sebevědomí, nenechali se ovlivňovat a to je samozřejmě dobře. Byť je logické, že představitel samosprávy to může vidět jinak, má a může vyslovit svůj názor, ale opravdu nejsou to ani ti, kteří by měli vládnout, ta odpovědnost je veliká. Musím potvrdit to, co tady bylo řečeno, občas se stane, že udělají chyby, a pak to, pravda, odnese ta samospráva, i když za to nemůže. Ale ani ti, kteří vládnou, ale ani ti, kteří podléhají.

Protože, co my potřebujeme? My potřebujeme sebevědomou profesionální státní správu ať už na úrovni obcí, krajů, nebo státu. A v tom bychom je měli podporovat. My opravdu nemůžeme neustále někoho podezřívat, že selže a že chce dělat lumpárny. A pokud někdo selže, tak opravdu máme opravné odvolací prostředky. A nebojme se těchto úprav. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Faktická poznámka pana poslance Baxy. Po něm jsou s faktickými poznámkami přihlášeni poslanci Munzar, Birke, paní poslankyně Dostálová. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Baxa: Děkuji. Dobré popoledne, vážený pane předsedající, dámy a pánové. Já bych v úvodu zmínil skutečnost, která myslím, že není v důvodové zprávě k tomuto návrhu uvedena, že se k této iniciativě přihlásil také Plzeňský kraj přímo usnesením Zastupitelstva Plzeňského kraje. Mimo jiné i na základě toho, že jak město Plzeň, tak Plzeňský kraj mají zkušenosti s tím, co může přepjatý výklad v tomto duchu způsobit, kdy město Plzeň se rozhodlo stavět zařízení pro energetické využívání odpadu, příslušným orgánem podle správního řádu k tomuto byl odbor životního prostředí krajského úřadu a vedle toho Plzeňský kraj v samosprávné působnosti, v samostatné působnosti dle zákona pořizoval plán odpadového hospodářství kraje, kde se s touto spalovnou počítalo. Naprosto jako logický, rozumný krok, naprosto logický, rozumný postup, a přesto se během celého toho procesu právě ocitla výstavba tohoto zařízení pod tlakem spolků, které na něj útočily z důvodu údajné systémové podjatosti úředníků krajského úřadu, kdy ten krajský úřad nemohl jinak postupovat, protože podle zákona byl příslušný k tomuto řízení v přenesené působnosti, a současně Plzeňský kraj v samostatné působnosti měl pořídit plán odpadového hospodářství. Musel bych lidově říct, že jsem si tehdy připadal trošku jako v blázinci.

Takže velice tuto iniciativu vítám. Myslím, že je velmi prospěšná a užitečná, dojde-li k jejímu dopracování.

A pak bych závěrem už zmínil jednom jednu věc prostřednictvím pana předsedajícího k panu předsedovi klubu Pirátů Michálkovi. Já, pane předsedo, chápu leckdy to, že se pokoušíte najít nějaké zlepšení třeba ve státní správě, ale považuji za nepříjemné a v mnoha ohledech nebezpečné, že stále se ve vašich vystoupeních objevuje jakýsi nevyslovený předpoklad toho, že lidé, kteří jsou ve vedeních obcí, krajů, zastupitelé, úředníci a priori svou agendu a své úkoly chtějí řešit s nějakými nekalými úmysly. (Upozornění na uplynutí času.) A s tím nesouhlasím. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan poslanec Munzar a jeho faktická poznámka. Pan poslanec zde není, takže nemůže vystoupit. Následuje faktická poznámka pana poslance Birkeho. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Birke: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane hejtmane, dovolte, abych vám řekl ještě bizarnější příběh ze své praxe. My jsme se pokoušeli 12 nebo 13 let stavět obchvat města, obchvat Náchoda. A abychom dostali územní rozhodnutí, o čemž rozhoduje samozřejmě orgán státní správy, stavební úřad, tak já nemůžu, pane kolego Kupko, vaším prostřednictvím, pane předsedající, vůbec říct do médií ani nahlas, ani na Facebook, nikam, že to je moje přání. A proč? Protože existuje judikát brněnského soudu, který říká, že starosta města nemůže, nesmí dát najevo své přání, aby bylo něco postaveno, o čemž rozhoduje úředník výkonu státní správy. To je realita. Realita blázince! Promiňte mi to. Takže to je opravdu bizarní.

A aby toho nebylo málo, tak vám potom ještě stačí s prominutím jeden lumen jedné ekologické strany, které všichni máme ve svých zastupitelstvech, určitě, každý máme takového lumena, a ten člověk monitoruje Facebook nejenom můj, ale i té úřednice, a nedej bože, kdyby ta úřednice cokoli naznačila, že je zacpané to město, nebo Náchod, cokoli, tak okamžitě bude označena za podjatou a střelí to, a tím se to celé samozřejmě zboří.

Tak to jenom chci říci. Já to neříkám proto, vaším prostřednictvím, že na vás útočím, ne, vůbec ne, naopak, já s vámi souhlasím. Protože to je absolutní blázinec.

Pane hejtmane, držím vám palce, aby to vyšlo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Paní ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová a její faktická poznámka. Prosím, paní ministryně.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová Děkuji, pane předsedající, za slovo. Nejprve musím říci, že jako poslankyně za Královéhradecký kraj tento návrh jednoznačně podporuji, protože není možné, aby pan hejtman podepsal memorandum, že chce univerzitní kampus, spolu s panem primátorem, a v ten moment se stali systémově podjatí a řešil to místo patřičných úřadů úřad v Hořicích, který samozřejmě na to nemá vůbec žádné kapacity. A z Hradce Králové už je v Hořicích kdeco, takže tato situace je neúnosná.

Jako ministryně pro místní rozvoj ovšem musím říci, že systémová podjatost je skutečně, je potřeba systémového řešení, které budeme řešit v rámci rekodifikace stavebního práva. Už jsme se tady dotkli mnoha aspektů, kde se skutečně budeme muset zamyslet nad postavením stavebních úřadů v rámci smíšeného modelu. A je potřeba i ve výborech tento zákon rozdiskutovat, protože se musí myslet i na to, že není možné vystavit tzv. bianko šek, že všichni nemohou být z titulu zákona systémově podjatí, protože pokud by například konkrétní úředník řešil nějaký problém na sousedním pozemku, tam, kde bydlí, tak je jednoznačně systémově podjatý a shodil by to soud.

Takže předpokládám, že ve výborech toto detailně rozdiskutujeme, nicméně také dneska tento návrh podpořím. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP