(13.20 hodin)
(pokračuje Kolovratník)

Je tam potom několik dalších vylepšení, která se týkají nejenom těch speciálních staveb, ale všech. Ilustračně - zavedení povinnosti strpět průzkumné a přípravné práce, povinnost pro správce dotčených sítí provádět přeložky do 12 měsíců, zvyšujeme platby za věcná břemena, zjednodušujeme doručování písemností, zavádíme tzv. pozitivní fikci u dotčených orgánů státní správy, to znamená, když úřad, úředníci holt nekonají a trvá jim to, tak nebudeme čekat a do nějaké lhůty, pokud se nevyjádří, budeme vycházet z toho, že jejich stanovisko je souhlasné. To je ta základní konstrukce.

Co chci říci a co je důležité, nemáme v tuto chvíli ještě finální dohodu na tom, jak přesně budou ty jednotlivé body a především ty nejcitlivější formulovány. Takže proběhne ještě poměrně komplikovaná, ale věřím, že bez emocí, věcná debata o tom, jak vlastně má vypadat seznam těch speciálních staveb, jestli bude širší, nebo menší, užší, jestli si to třeba jenom vyzkoušíme na těch nejnutnějších, a teprve v případě úspěchu potom budeme pokračovat nějakými dalšími kroky. Určitě budeme diskutovat i o té přesné formulaci předběžné držby, tak abychom i minimalizovali riziko ústavních stížností, případného napadání u Ústavního soudu, ale abychom měli jistotu, že tady ze Sněmovny vybavujeme Senát návrhem, který je ústavně konformní, a víme, že Senát nebude to další projednávání vracet sem do Sněmovny. A stejně tak že i případně Ústavní soud nám nebude tu konstrukci bořit. Takže tohle budeme velmi pečlivě ještě zvažovat a upravovat.

Tím se ve svém úvodním slově dostávám i k tomu poslednímu. My už jsme se dohodli na té pracovní skupině, která se odvíjí přibližně od hospodářského výboru a podvýboru pro dopravu. Teď po prvním čtení budeme mít ještě další pracovní schůzky, kde právě budeme hledat tu maximální možnou shodu. Termíny jsou takové, že se chceme sejít příští týden ve čtvrtek 8. března, neformálně, pouze pracovně, tedy bez nějakého zasedání výboru nebo podvýboru. Do 21. března potom bychom chtěli finálně uzavřít své představy a návrhy, nechat se k nim vyjádřit Ministerstvo dopravy a finální hlasování garančního hospodářského výboru o tom tzv. výborovém pozměňovacím návrhu by mělo proběhnout 28. března. Pokud se nám, kolegyně a kolegové, podaří udržet tuto dohodu, tak pak by bylo možné v dubnu, na té dubnové schůzi, zkrátit lhůtu mezi druhým a třetím čtením pouze na sedm dnů a vlastně během dvou týdnů tedy novelu dokončit.

Tady vás chci i veřejně na plénu přes mikrofon poprosit, pokud kdokoli z vás, je nás tu 200 poslanců, kdy každý samozřejmě můžeme dát svůj návrh, máme nějaký nápad nebo dostanete nějaký podnět, tak vás chci poprosit, jestli to bude možné, a je to ode mě opravdu pokorná prosba, abyste neměli ambici k těm individuálním pozměňovacím návrhům, ale abyste nám je do toho 21. března doručili, ideálně přes kolegy ve svých klubech, kteří jsou mezi těmi navrhovateli, abychom to mohli zapracovat do toho společného návrhu, abychom opravdu byli jednotní.

Takže tolik úvodní slovo a děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji zástupci navrhovatelů panu poslanci Martinu Kolovratníkovi a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Ivan Adamec. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já se pokusím tady navázat na zástupce předkladatelů pana poslance Kolovratníka v tom, co tady říkal. Já nejsem podepsán jako navrhovatel jenom proto, protože jsem byl na služební cestě a nestihl jsem to. Jinak já jsem také ten, který toto vnímá jako pozitivní krok.

Možná bych zabrousil do historie toho minulého období, protože pan navrhovatel to tady zmiňoval. Je potřeba říci, že při druhém otevření té čtyřistašestnáctky došlo k tomu, že pozměňovací návrh, který víceméně jakoby přicházel z Ministerstva dopravy, ale byl podán poslanci, se pokoušel řešit problematiku té předběžné držby už tehdy, nicméně nám na tom vadilo - a myslím si, že to bude předmětem dalších diskusí - to, že ten návrh byl příliš široký.

Je potřeba si uvědomit, že tento návrh zákona zasahuje do vlastnických práv a to je podle mě problém, se kterým se musíme porovnat. Je to problém, který určitě bude posuzovat Ústavní soud, a nechci tady být tím, kdo říká dopředu, že to tak bude, ale myslím si, že řada dotčených vlastníků to samozřejmě zkusí. A problém toho širokého pojetí, že by to měly být všechny sítě TEN-T, to jsou sítě, které vlastně jsou evropské silnice, evropské železnice, tak nám, zástupcům Občanské demokratické strany, připadala ta síť velmi široká. Budujeme tu stát vlastníků, měli bychom ctít vlastnická práva. A na druhé straně máme tady zájem státu, zájem obecné veřejnosti, na tom, abychom tady stavěli liniové stavby, a ukazuje se po těch letech, co jsme vstoupili do demokratického období, že toto vůbec není jednoduchá záležitost. Dneska jsme ve stavu, kdy máme peníze na výkupy, stavbu, a nemáme vlastně hotová přípravná řízení. To znamená, nemáme stavební povolení.

Já musím říct, že ano, je pravda to, že jsme se sešli, že se scházíme, ale představa, že to bude bez emocí, tak tu já nesdílím. Emoce přijdou v okamžiku, když se podíváme do tabulky, která je přílohou návrhu tohoto zákona. A bude to legitimní, budeme se muset o tom dohadovat. My si myslíme, že to množství projektů by mělo být minimální, protože čím víc jich bude, tím větší je šance na to, že se dostaneme do problémů se zástupci, se soudci Ústavního soudu. Já to vnímám tak, že je to velmi řekl bych třaskavá záležitosti a je potřeba k tomu přistupovat velmi citlivě. Chápu to, že obchvaty, metro, že bychom všichni chtěli všechno touhle formou řešit, ale znova opakuji, my jsme státem vlastníků, nebo se tak snažíme aspoň chovat, a měli bychom ctít vlastnická práva a toto bychom měli vždycky posuzovat velmi obezřetně a opatrně. Takže musím říct, že tehdy to tady neprošlo, dostali jsme se trošičku do konfliktu s panem ministrem dopravy tehdy, kdy já jsem říkal, že takto to dělat nejde, a už vůbec ne pozměňovacím návrhem, a že ta síť je příliš široká.

Teď máme před sebou návrh, který ta skupina připravovala, a máme tady kostru, kterou máte před sebou. Já musím říct, že podle mě ten směr cesty stavíme správně, protože nakonec podívejme se do okolních států Evropy. Nikdo nepochybuje o tom, že Spolková republika Německo je státem vlastníků a že to je demokratický stát. Oni už to mají hodně dávno. Ale nebudu chodit k mocnému sousedovi, stačí se podívat do sousedního Polska nebo na sousední Slovensko, kde se k tomuto kroku odhodlali před námi a s úspěchem ho využívají.

Na druhé straně musím říct, že toto je ale jedna část problémů, které na těch liniových stavbách budeme řešit. Nevyřeší nám to všechno, prostě budeme muset holt absolvovat všechna ta řízení podle stavebního zákona. Já už jsem to tady říkal, že ten stavební zákon v tomto případě má spoustu úskalí, aktivity různých aktivistů - nechci je tady jmenovat, abych na někoho náhodou nezapomněl, protože já bych je rád označil, kdo hájí víc zájmy někoho jiného než občanů České republiky. Tak oni mají dobré právníky, mají dobrý právní servis a každou chybu víceméně využijí k tomu, aby přípravu stavby zastavili. Takže tady nás čeká ještě velká práce. Nicméně musím říct, že toto je první krok a je to test toho, jak jsme schopni si s tímto problémem v této fázi poradit.

Jinak co se týká té doprovodné tabulky, tak já vám řeknu, jak to nakonec dopadne, a chci před tím trochu varovat a chci, abychom zachovali chladnou hlavu, protože to bude tak, že nakonec to možná skončí hlasováním o jednotlivých stavbách, které v té první etapě zařadíme do tabulky té přílohy. No a prostě ta stavba, mimo ty hlavní stavby samozřejmě, které jsou jasné, na kterých se shodneme, které jsou mimochodem v tomto návrhu vyjmenované už teď, tak každá další stavba se bude posuzovat většinou většiny ve Sněmovně. Samozřejmě je potřeba také pamatovat na to, že tento návrh zákona půjde do Senátu a že pak tento návrh zákona bude podepisovat pan prezident. A co je důležité, je potřeba si uvědomit, že určitě, určitě bude muset podstoupit zkoušku ohněm, jak se říká, že tento návrh zákona, nebo tento zákon bude určitě posuzovat i Ústavní soud, protože těch zájmů vedlejších - ne všichni chtějí ty dálnice, rychlostní železnice nebo železnice stavět. Zájem těchto lidí prostě bude takto projeven.***
Přihlásit/registrovat se do ISP