(13.10 hodin)

 

Poslankyně Jana Vildumetzová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, obrátil se na mě ještě za legislativní odbor Kanceláře Poslanecké sněmovny, protože nabytí účinnosti je 1. duben, a protože ještě tento návrh zákona musí do Senátu a může se stát, že do 1. dubna se nestihne účinnost tohoto zákona, tak bych si dovolila v souladu s § 90 odst. 6 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny navrhnout opravu data účinnosti zákona.

Vládou navržený den nabytí účinnosti je 1. duben 2018 a s ohledem na lhůty vyhrazené pro projednání v Senátu a podpis prezidenta republiky může být nereálný, a proto navrhuji, aby v článku 2 slova "dnem 1. dubna 2018" se nahradila slovy "15. dnem po jeho vyhlášení". Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Paní poslankyně, já vás poprosím, zdali byste načetla tento návrh v podrobné rozpravě, abychom dodrželi jednací řád. Tímto bych ukončil obecnou rozpravu. Nyní bychom rozhodli podle § 90 odst. 5 o pokračování projednávání tohoto návrhu.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 59 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvním čtení." Takže budeme hlasovat. Mám návrh na odhlášení. Odhlašuji vás, prosím. Usnesení jsem již přečetl, ještě naskakují poslanci. Takže si myslím, že je již počet ustálen.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti návrhu, zvedněte ruku a stiskněte tlačítko.

Hlasování číslo 47, přihlášeno 131 poslanců, pro 121, proti nula. Zdrželo se 10. Návrh usnesení byl přijat.

 

Zahajuji tedy podrobnou rozpravu. A tady bych právě poprosil paní zpravodajku Janu Vildumetzovou, aby přednesla svůj návrh. Prosím.

 

Poslankyně Jana Vildumetzová: Děkuji za slovo. Dovolila bych si navrhnout, aby se v článku 2 slova "dnem 1. dubna 2018" nahradila slovy "15. dnem po jeho vyhlášení." Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Takže děkuji a já tímto končím podrobnou rozpravu, zdali nemám někoho dalšího přihlášeného. Opět se zeptám na případná závěrečná slova. Nemáte? Nemáte.

 

Budeme hlasovat o předneseném návrhu, tak jak nám nyní sdělila v podrobné rozpravě paní zpravodajka.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku.

Hlasování číslo 48, přihlášeno 133 poslanců, pro 136, proti nula, zdržuje se 7. Návrh byl přijat.

 

Přikročíme tedy o hlasování o celém návrhu zákona. Teď jsme hlasovali jenom o vašem pozměňovacím návrhu. Všichni na svých místech.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh, stiskněte tlačítko a - Pardon, já se omlouvám. Byl jsem upozorněn, že musím přednést nejprve celé usnesení, abychom věděli přesně, o čem hlasujeme. Takže ukončuji hlasování a přednesu celé usnesení.

 

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 59, ve znění schválených úprav."

Nyní zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku.

Hlasování číslo 50, přihlášeno 135 poslanců, pro 126, proti nula, zdrželo se 9. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas a projednávání tímto končí. Takže děkuji.

 

Přistoupíme k projednávání dalšího tisku. Jedná se o bod, kterým je

 

29.
Návrh poslanců Martina Kolovratníka, Dana Ťoka, Patrika Nachera,
Milana Ferance, Kláry Dostálové, Romana Onderky, Jaroslava Foldyny,
Květy Matušovské, Leo Luzara, Zdeňka Ondráčka, Radima Fialy,
Heleny Langšádlové, Ondřeje Polanského, Věry Kovářové,
Lukáše Černohorského, Zbyňka Stanjury a Jiřího Miholy na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní,
vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 76/ - prvé čtení

Stanovisko vlády bylo doručeno jako sněmovní tisk 76/1. Prosím, aby předložený tisk uvedl zástupce navrhovatelů pan poslanec Martin Kolovratník. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Já moc děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, přeji vám dobré odpoledne. Dnes jsem v druhé funkci, ne předsedy volební komise, ale jako zástupce předkladatelů tohoto sněmovního tisku, novely zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, legislativy, která se týká oblasti dopravy a investiční výstavby.

Hned v úvodu bych tady rád řekl velké poděkování, s velkou pokorou velké poděkování, protože je to novela, kterou jsme nazvali, já použiji hezký termín kolegů z klubu Pirátů, kterou jsme nazvali "hod fixem", takovou záplatou těch největších problémů, které v infrastruktuře máme, o kterých víme a které identifikují jednotliví investoři, a už v prosinci jsme začali pracovat na přípravě této rychlé novely. To, za co chci poděkovat a čeho si velmi vážím, je skutečnost, že se nám povedlo domluvit, troufám si tvrdit, unikátní dohodu všech poslaneckých klubů v Poslanecké sněmovně. A já si toho velmi vážím, protože když sám z pozice předsedy volební komise vidím, jak je politická situace složitá, jaké jsou mezi námi komplikované vztahy, tak o to víc si vážím toho, že po jednotlivých projednáváních a těch pracovních skupinách, které svolal pan ministr Dan Ťok s jednotlivými kluby už v prosinci před Vánoci, a pak jsme se sešli dvakrát v lednu, že se nám nakonec povedlo domluvit mezi těmi předkladateli. Nejsem tam jenom já a moji kolegové z hnutí ANO, ale jsou tam zástupci sociální demokracie, kolegové z KSČM, pan předseda Radim Fiala za SPD, jsou tam kolegové Piráti, po jednom zástupci z TOP 09, STAN, ODS a KDU-ČSL. A za to chci moc poděkovat kolegům, že mně a nám dali důvěru se do toho podniku pustit společně. Tolik na úvod.

Jak to vznikalo. Jak ta novela vznikla. My jsme se také dohodli na tom, že nemáme ambici ji tady ve Sněmovně projednat v té tzv. devadesátce, ve zrychleném čtení, ale že si chceme během března odpracovat pozměňovací návrhy a vést odbornou diskusi o tom, jak rozsáhlá by ta novela měla být a jak hluboko by měla zasahovat. V kostce jde o to, že novelizujeme existující zákon, který už dnes - my už jsme ho měli v tom předchozím volebním období na projednávání hned dvakrát - který už dnes řeší především tzv. majetkoprávní přípravu liniových staveb, přípravy liniových staveb, ať už jsou to výkupy pozemků, věcná břemena a podobně.

Kdo se o tu problematiku zajímáte, například často mediálně zmiňovaný tzv. osminásobek výkupní ceny je právě předmětem tohoto zákona. Ten podchycuje nejenom dopravní, ale také energetickou infrastrukturu a také vodní infrastrukturu. V tuto chvíli kostra toho návrhu, který jsme připravili, naše skupina předkladatelů společně s legislativci Ministerstva dopravy, v tom je to trochu netypické, v tuto chvíli je ta konstrukce taková, že za prvé zavádíme seznam, nazval bych to speciálních strategických staveb státu, ať je to tedy dálniční síť, nebo železniční síť, kromě konvenčních tratí i tratě vysokorychlostní. A jenom pro tyto speciální strategické stavby zavádíme, to bude nejvíce diskutováno, tzv. institut předběžné držby, tedy možnost investora vstoupit ve výjimečném případě na pozemek, pokud už ta stavba má stavební povolení a územní rozhodnutí, vstoupit na ten pozemek ještě předtím, než je dokončeno majetkoprávní vyrovnání. A také pro tyto speciální stavby zavádíme nové speciální úřady pro ta území rozhodnutí. Tedy sjednocujeme tu praxi v umisťování staveb. V tuto chvíli uvažujeme, že by to mělo být v krajských městech. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP