(13.40 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Možná můžeme ještě využít, protože ten zákon není pouze o dopravní infrastruktuře, a my pravděpodobně navrhneme některé menší pozměňovací návrhy, které se budou týkat jiných oblastí tohoto zákona, respektive jiných typů infrastruktury, ne ovšem rozšíření předběžné držby na jiné oblasti, ať si rozumíme. Na nás se obrátili z ICT UNIE, z energetiky, a myslím, že i na vás. My odmítáme, aby v těchto odvětvích se uplatňoval princip předběžné držby, ale současně jsou tam některé racionální návrhy, které by i společnostem, které podnikají a vytvářejí jinou než dopravní infrastruktury, mohly v tom správním řízení a v přípravě staveb pomoci. Nicméně dopředu chci avizovat, že přijetí či nepřijetí těchto našich pozměňovacích návrhů nic nezmění na našem celkovém přístupu k tomu zákonu. Dáme to k diskusi, dáme možnost o tom Poslanecké sněmovně hlasovat, a buď se na tom shodneme, nebo ne. Nechceme tím ohrožovat a podmiňovat přijetí tohoto textu.

Takže závěrem. Občanští demokraté budou navrhovat zúžení přílohy k zákonu, jsme připraveni debatovat. Myslíme si, že to je i vzhledem k předpokládanému testu ústavnosti, případně k praktickému použití tohoto zákona dobré, protože bychom byli rádi, abychom to vyzkoušeli, zda to bude vůbec fungovat a zda to vůbec bude v souladu s Ústavou. My se domníváme, že ano. Jinak bychom tento návrh zákona nepodporovali. Ale nejsme to my, kteří jsou arbitři toho, co ústavní je nebo není. Těším se na tu debatu. A zopakuji s panem navrhovatelem, že je opravdu cenné, že jsme se na tom návrhu shodli zástupci všech klubů. Nicméně si neodpustím jako jeden z předkladatelů také drobný šťouchanec. Někteří z těch podepsaných se podle mě na tom návrhu nepodíleli ani vteřinu. Ale to je věc na jinou debatu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, děkuji a mám tady jednu faktickou poznámku, pan poslanec Jakub Michálek. A teď se chci zeptat tady ještě navrhovatele Martina Kolovratníka. Vy chcete faktickou, nebo obecnou? Protože faktickou byste mohl přednostně po panu Michálkovi a obecnou budete v pořadí. (Poslanec Kolovratník: Do obecné rozpravy.) Do obecné. Tak faktickou tady máme jednu, takže pan poslanec Michálek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Já bych chtěl poděkovat kolegům, kteří se podíleli na vypracování tohoto materiálu, který vznikl napříč spektrem. My ten materiál samozřejmě také podporujeme, také chceme, aby se zrychlila výstavba. Samozřejmě můžeme diskutovat o tom, jaké tam zvolit řekněme procesní záruky toho, aby to nezasahovalo do práv vlastníků a nebylo ohroženo soukromé vlastnické právo.

A chtěl jsem říct ještě jednu věc. Vzhledem k tomu, že jsem byl zvolen v hlavním městě Praze a v hlavním městě Praze je poměrně velký problém s velmi specifickou stavbou, a to s výstavbou metra D, tak bych vás chtěl požádat o podporu, aby v rámci tohoto materiálu právě byla tato speciální dráha, což je odborný název pro výstavbu metra, také zahrnuta, protože bez toho budou Pražané včetně nás poslanců čekat tedy na tuto kvalitní dopravu řekl bych dalších dvacet let. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, děkuji panu poslanci. A nyní mám další faktickou poznámku, pan poslanec Birke, a následně s přednostním právem pan ministr Ťok chtěl vystoupit v obecné rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Birke: Děkuji moc, pane předsedající, za slovo, budu velmi stručný. Mám krátkou poznámku. Já bych poprosil pana kolegu Michálka vaším prostřednictvím, pane předsedající, prosím, nechme tuhle debatu na hospodářský výbor, na ten tým, protože to bude plné emoce, o které tady hovořil pan kolega Adamec, protože to bude klíčové, ten seznam. Já myslím, že co je důležité, že jsme se všichni shodli na tom principu napříč politickými stranami včetně sociální demokracie. Ale jenom chci říci, nechme tu debatu, protože to je ve vašem případě metro, to je v dalších případech x, x věcí. A já si myslím, že ta debata nepatří na plénum, ta patří do toho pracovního týmu a teprve potom na plénum Poslanecké sněmovny. Takhle aby to bylo srozumitelné.

Děkuji za pochopení.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, děkuji panu poslanci Birkemu a nyní s přednostním právem do obecné rozpravy pan ministr Ťok. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jenom bych chtěl zareagovat velmi krátce jako jeden z předkladatelů na to, co tady říkal pan poslanec Stanjura, prostřednictvím pana předsedajícího. Já souhlasím s tím a mně se velmi líbí, že bychom věci urychlili tím zavedením fikce souhlasu, klidně i za 30 nebo i za těch 60 dnů. Má to jediný problém, se kterým se neumíme úplně vyrovnat, a možná, když na něj najdeme metodu, tak by to bylo dobře. Problém je, že když tam bude souhlas fikce a někdo to napadne u soudu, což bohužel stále může, tak většinou soud to prohlásí za nepřezkoumatelné a jsme zase na začátku. Tak tomuto okruhu jsme se zatím chtěli vyhnout. Pokud na to najdeme rozumné stanovisko nebo to budeme umět vyřešit, tak já budu ten, který bude velmi podporovat, aby tam ten souhlas fikce byl.

Omezení veřejnosti, s tím také naprosto souhlasím. Ale tady už se pohybujeme více než v oblasti stavebního práva v oblasti ekologie, protože právě Ústavní soud, to, že jsme to omezení udělali ve stavebním zákoně, tak to shodil s odkazem na zákon o ochraně krajiny a přírody, kde ten vstup veřejnosti je nelimitovaný, a je otázka, jestli se k tomu nějakým způsobem dostaneme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, děkuji panu ministrovi a nyní mám tady dvě faktické poznámky a tři přihlášky do obecné rozpravy. Začneme faktickými: pan poslanec Roman Onderka. Prosím o faktickou poznámku. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Roman Onderka: Pane místopředsedo, dámy a pánové, kolegyně, kolegové, já jenom prostřednictvím pana předsedajícího na pana Stanjuru. Právě ten seznam staveb, který v této novele existuje, to je ta vstupenka pro to, abychom našli konsenzus v rámci Poslanecké sněmovny, abychom našli konsenzus v rámci senátní horní komory. Tady je potřeba si uvědomit, že když ten seznam bude s jednou, se dvěma, se třemi stavbami, tak jak zde padlo, tak samozřejmě v ten moment se dostáváme do pozice, že během ne pěti, ale roků dvou, to znamená ještě v tomto volebním období, budeme zase mít další seznam a budeme ho řešit. A já řeknu proč. Protože já jsem vnímal přirovnání té stavby R52, to znamená, abychom zkonkretizovali Brno - Vídeň, kde padlo, že tohle nemusí být ta nejdůležitější stavba, tak jak to pan Stanjura vnímá. Ale je potřeba si uvědomit, že ta stavba je například pod gescí několika vlád, které daly příslib s rakouskou vládou na úrovni premiérů, na úrovni předsedů, bavíme se o tranzitu Rakousko - Česká republika, a holt kdo si zajedete do Vídně, tak zjistíte, že rakouská strana je deset kilometrů od našich hranic, a my jsme pořád u Pohořelic. A takhle bezesporu bude každý z nás, který se věnuje dopravě, vystupovat ke stavbám, které každý z vás zná nejlépe, a to v tom daném kraji, v tom daném regionu.

To znamená, já ten rozšířený seznam staveb v zákonu vnímám jako podmínku konsenzu politického spektra v Poslanecké sněmovně. A jestli to Ústavní soud shodí ze dne na den s ohledem na tři stavby, anebo na deset, z tohoto pohledu je mi to úplně jedno. A já doufám, že tak neučiní a že se přiřadíme k státům, jako je například Německo v Evropě (upozornění na čas), a budeme moderní zemí, kde veřejný zájem z tohoto pohledu zvítězí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, děkuji a další faktickou poznámku pan poslanec Stanjura. Prosím, pane poslanče. Pan předseda Stanjura. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Dvě poznámky. Nejdřív na pana poslance Onderku. Tu padesátdvojku jsem opravdu, a já jsem to říkal, vybral náhodně, tam mi padl zrak. Nebylo to o té konkrétní stavbě. Problém toho testu ústavnosti je jiný. Buďto jsou priority, anebo je to obecný princip. A tak jak je to navrženo, je to v zásadě obecný princip. Já jsem o tom přesvědčen. Je to dálniční síť, a myslím si, že interpretace, že to je obecný princip, je správná. Kdežto já si myslím, že test té ústavnosti bude jednodušší, když to budou vyjmenované opravdu klíčové stavby. Pokud řeknu, že mám třicet priorit, tak se na mě nikdo nezlobte, nemám žádnou prioritu. To si jenom nechci rozházet žádný volební kraj.

A druhá poznámka k vystoupení pana ministra Ťoka k té fikci. Já jsem to spíš vnímal jako bič na státní správu, kterou máme v rukou, respektive vláda a exekutiva, kterákoliv vláda, aby donutila dotčené orgány do těch 60 dnů to vydávat. Ne že mají pohodu, na nic neodpovědí a je fikce souhlasu. Abychom zvýšili tlak, a je to v rukou exekutivy. Takhle to bylo chápáno. Nemělo by to být chápáno tak, že se nebudou úřady vyjadřovat, a tím pádem je fikce souhlasu. Aby věděly, že na to nemají rok, a pak se může ptát ten ministr, vedoucí ústředního orgánu státní správy: proč ti to trvá tak dlouho, v čem je problém, že nestíháte vydat stanovisko ke klíčové stavbě do 60 dnů? Tak je to myšleno. (V sále velký hluk.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP