(13.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji panu poslanci. Na další faktickou poznámku mám pana poslance Ivana Adamce. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji za slovo. Pane předsedající, kolegyně, kolegové, já jsem chtěl říct jednu věc, aby tady zazněla. Příloha přece není věčná. Ta se bude upravovat. Je rozumné skutečně to otestovat na menším počtu staveb. Ale na druhé straně je také potřeba si říci, co je v příštích dvou třech letech reálné, že by se mohlo realizovat. My ten seznam budeme mít, dáme ho na hospodářský výbor, a pak se budeme bavit konkrétně. Všichni máme v regionech své priority, tomu já rozumím. Ale opravdu takhle to nejde. To bychom se do sebe dostali za chvilku v tom smyslu, že seznam bude na dvě stránky A4, možná na tři, a nabijeme tím akorát odpůrcům tohoto způsobu řešení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Mám tady další faktickou poznámku. Pan poslanec Roman Onderka. Prosím. (V sále je stále velký hluk!)

 

Poslanec Roman Onderka: Ke kolegům z ODS prostřednictvím pana předsedajícího. Myslím, že se nemusíme poučovat o jednotlivých dopravních stavbách, že je známe všichni velice dobře, aspoň ti, co se tím déle jak minimálně deset a další léta zabýváme. Když jsem mluvil o konkrétní stavbě R 52, tak chci zdůraznit, že to je stavba, která se začíná obchvatem v Mikulově a už se začíná stavět. Takže to je jedna z těch, kterou lze otestovat. Takže vím, o čem mluvím, kolego.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Mám tady další faktickou poznámku - pan poslanec Kolovratník. Prosím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Já jsem se rozhodl pro tu faktickou. Kolegyně, kolegové, prosím, ať to dnes do těch 14 hodin stihneme, ať máme za sebou jeden krok, je přikázáno a můžeme pracovat dál. Slibuji, že tohle opravdu odpracujeme, ať na naší pracovní skupině, nebo na hospodářském výboru. Už jsme vyslali zprávu panu řediteli Kroupovi o těchto stavbách do dvou až tří let. Budeme mít ten přehled k dispozici hned příští týden.

Já za sebe jako předkladatel, nebo zástupce předkladatelů, avizuji, že také budu velet k umírněnosti. Moje cesta, moje filozofie je, aby ten seznam byl velmi rozumný, velmi stručný. Jak řekl pan poslanec Stanjura, abychom si to zkrátka vyzkoušeli na těch nejstrategičtějších. A pokud budeme úspěšní, tak mysleme na to, že ten seznam není věčný. Můžeme se tu sejít za půl roku, za rok v zimě a znovu to otevřít a znovu se na to podívat, když uvidíme, že nemáme problém s Ústavou, že to v praxi funguje, že zákon má smysl a stavby zrychlil.

Tolik mé stanovisko. Za týden, ve čtvrtek v 17 hodin, bude první sezení skupiny. Seznam staveb mít budeme a teď moc, moc prosím, ať to stihneme do těch 14 hodin. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já děkuji. Než dám slovo do obecné rozpravy, tak navážu na pana poslance Kolovratníka. Nemám informaci, že by mělo být jednání po 14. hodině, nicméně pakliže je to zákon, který je předložen po určitém všeobecném konsenzu napříč politickým spektrem, a kdyby tedy nebyl zásadní nesouhlas, můžu umožnit, abychom to doprojednali. Ale je tedy otázkou, zdali vedení poslaneckých klubů takovou dohodu má, nebo zdali tady bude nějakým způsobem předložena. Konzultoval jsem to i s organizačním odborem. Jenom na to upozorňuji. Máme ještě čas. Jestli vůle bude, můžeme, jestli ne, tak já schůzi ukončím. Prosím jenom o informaci.

Mám tady jednu faktickou poznámku. Takže pan poslanec Ivan Adamec. Prosím. (V sále je stále velký neklid!)

 

Poslanec Ivan Adamec: Já bych chtěl zareagovat na pana kolegu Kolovratníka. Práce kvapná málo platná. Někdy říkáme i málo placená. Prosím vás, nechte všechny vypovídat. Jsme parlament, neomezujme diskusi. Jestli to bude dneska, nebo příští týden, z hlediska pozice, která tady je, máme roky zpoždění, se nic nestane. Ale nedělejme to tak, že někdo bude mít pocit, že se k tomu nemohl vyjádřit. To je ten nejhorší případ. Jestli se tady chceme trápit dneska v pátek odpoledne a pak ještě absolvovat dopravní zácpy domů, pokud se tak rozhodnete, já vám v tom bránit nemohu, ale rozhodně bych to tak neviděl. Přistupme k návrhu zákona pozitivně, projednejme ho co nejšířeji a rozhodně to nemusí být ve spěchu jenom tím, že ve 14 hodin nám klapne konec schůze.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji panu poslanci. Nemám faktické poznámky. Vrátíme se do obecné rozpravy. Paní poslankyně Helena Langšádlová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, vidím, že i nad touto předlohou nás čeká veselá debata. Ale já věřím, že bude především věcná.

Já bych si dovolila úvodem poděkovat jak panu ministrovi Ťokovi, který tady momentálně není, tak kolegovi Martinovi Kolovratníkovi za energii, kterou vložili do toho, abychom došli k nějakému konsenzu. Je to mimořádně vzácné, že jsme došli ke konsenzu úplně všichni zástupci všech zastoupených politických stran, to si myslím, že je velmi důležité. Je to velmi důležitý symbol i pro veřejnost, že pokud něco považujeme za zásadní v zájmu této země, jsme schopni se na nějakém návrhu dohodnout, byť diskuse ještě bude veselá. Bude samozřejmě i závažná, protože tento zákon, tato novela opravdu je novelou, která musí velmi citlivě vyvažovat veřejný zájem se zájmem soukromým. Protože je tam institut předběžné držby, který je třeba i v Německu a v dalších státech, vím to, i přesto si myslím, že by bylo velmi důležité se ještě zamyslet, jak to bude upraveno přímo v zákoně. Já jsem to avizovala.

Podle mě úprava v § 4 musí být ve smyslu, že stát prokázal, že nebylo možno dojít k dohodě, že opravdu stát vyčerpal všechny možnosti. Ne že protože máme institut předběžné držby, stát nebude řádně jednat s vlastníky, jakoby to přeskočí, a pak využije, možná zneužije principu předběžné držby. Ochrana osobního vlastnictví je samozřejmě velmi důležitá. Protože se zasahuje do osobního vlastnictví, tak bych byla velmi ráda, kdybychom se vrátili i k návrhům, které byly diskutovány. A to byl například výkup nad rámec záborového elaborátu. To znamená, že pokud vám stát vede po pozemku stavbu, je to legitimní, ale on vám může znehodnotit přilehlé pozemky, přístup na ně, je namístě možnost vykoupit i to navíc, byť třeba za jiných podmínek.

Potom si myslím, že bychom se měli vrátit i k otázce možnosti směny. Víme, že zejména pro některé historické sedláky je důležité vlastnit půdu. Hovořme o tom a vytvářejme takové podmínky, které budou pro vlastníky co nejpříznivější. To si myslím, že je důležité.

Také souhlasím s tím, že fikce předběžného souhlasu je v případě dotčených orgánů státní správy 60 dní. Já jsem tady mluvila o profesionální státní správě. Není možné, aby státní orgány, dotčené orgány státní správy, se samy podílely na zdržování povolovacích řízení. To je přece naprosto špatně.

Seznam určitě bude předmětem velmi vášnivé diskuse. Sama si také myslím, že by tam mělo být i pražské metro. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP