(14.10 hodin)
(pokračuje Stanjura)

A teď k samotnému návrhu. My jsme se netajili a netajíme tím, že pan poslanec Ondráček nemůže vést tuto komisi a že uděláme všechno pro to, aby ji nevedl. Teď nebudu hrát tu mlhu a říkat, komu chyběl jeden dva poslanci v pátek. Ty počty jsou úplně jednoduché při respektování principu tajné volby.

Předpokládám, že poslanecký klub volí svého zástupce, když ho nominuje. Je to legitimní, logické. Bylo tady přítomno 11 komunistů. Předpokládám, aniž bych byl s nimi za plentou, že ho volili. Přítomno bylo 19 členů klubu SPD a nevím, jestli ho všichni volili. Ale i kdyby ho volili všichni, tak 11 a 19 je 30. Třicet, pane premiére. A chybí 49 hlasů k dosaženému výsledku 79. A kde se vzaly? Je to polovina klubu hnutí ANO, jako že to štípli půl na půl? No to by museli mít 98 členů a být všichni přítomni, aby to bylo půl na půl. Podle zpráv, které jsem viděl včera v médiích, bylo přítomno 63 poslanců klubu ANO, takže z těchto počtů vychází, že minimálně 49 hlasovalo pro pana poslance Ondráčka a 14 pro něj nehlasovalo. Kdo ovládá základy matematiky, určitě se mnou bude souhlasit, že 49 ku 14 není půl na půl. To jenom k vysvětlení.

My si myslíme, že v takové věci, že je navržen člověk, který s obuškem v ruce bránil komunistický režim, se nedá handlovat, vyjednávat, vzájemně podporovat, že to je věc principu a přístupu. A nechceme se s mířit s pátečním výsledkem. Proto i po mediálních vyjádřeních například pana premiéra přicházíme s tímto bodem a pevně věřím, že přesvědčíme většinu Poslanecké sněmovny a tato většina napraví chybný krok, který podle našeho silného názoru Sněmovna v pátek udělala.

Protože vznikly nějaké spekulace, jak se to dá udělat, jednací řád čl. 47 říká, že Poslanecká sněmovna volí předsedu komisí Poslanecké sněmovny, takže analogicky Poslanecká sněmovna jako celek odvolává předsedu kterékoli komise, volíme tajně, takže analogicky i hlasování o odvolání musí, resp. má proběhnout tajně. My navrhujeme, aby to proběhlo v souladu s těmito principy, tzn. tajně. Pokud by někdo navrhoval jiný způsob volby, tak náš klub bude hlasovat proti veřejnému hlasování. Protože je demokratickou výsadou hlasovat o personálních věcech tajným způsobem a tuto demokratickou výsadu nechceme ztratit ani v případě pana poslance Ondráčka a této volby.

Děkuji a žádám vás o podporu zařazení tohoto bodu dnes jako první bod. My jsme připraveni, že ten bod proběhne poměrně krátce, nicméně pokud by se tady opakovala nehorázná vystoupení z pátku, tak na ně samozřejmě reagovat budeme. Chci říct některá nehorázná vystoupení z pátku, abych se nedotkl všech pátečních vystupujících. Děkuji. (Potlesk vpravo.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Také děkuji. Jenom doplňuji, jednalo by se tedy o dvě hlasování o zařazení bodu, a pak o zařazení pevné jako prvního bodu dnešního jednání.

Vystoupení pana Stanjury vyvolalo několik přednostních práv. Jako první pan předseda Okamura, poté se připraví pan předseda Faltýnek, poté pan předseda Kováčik, poté pan předseda Chvojka, abyste věděli, v jakém jste pořadí. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, mám jiný návrh. Avizoval jsem ho už na grémiu na tiskové konferenci. My bychom vás chtěli požádat, nebo já bych chtěl požádat, abychom jako první bod na jednání této schůze, a ono to je teď jako první bod, tak bychom chtěli, aby se doprojednal bod změna Ústavy ČR, a je to přímá volba starostů a hejtmanů.

U tohoto bodu, my na tento bod čekáme v podstatě několik let. A musím říci, že jsme těsně před hlasováním, protože v podstatě tam jsou, tuším, dva diskutující. Tento bod byl přerušen. Byl přerušen kvůli volbě, tuším, Rady ČTK nebo něčeho takového minulý týden, a jak já tady sleduju tu rozjitřenou debatu, tak by se o tom možná hlasovalo asi až za měsíc, protože uvidíme, jak to bude zítra. Potom je inaugurace, v pátek je další mimořádná schůze. Chtěl jsem vás poprosit, skutečně je to bod, který může trvat jenom pět deset minut, než to prohlasujeme. Dokonce náš poslanec Bojko z toho důvodu stáhl přihlášku do diskuse, kterou tam ještě měl, do obecné rozpravy. Takže jestli prosím můžeme zařadit bod 14, tisk 40, který už je na konci skutečně před hlasováním a byl přerušen kvůli volbě, prosím vás o podporu, abychom ho jako první projednali, ať to máme za sebou, aby se to eventuálně už mohlo projednávat dále v Poslanecké sněmovně, a pak se klidně vrhněte na bod, který tady rozhodne Poslanecká sněmovna, jestli bude zařazen, nebo nezařazen. Chtěl jsem vás poprosit o tu přímou volbu starostů a hejtmanů, pro nás je to velice důležité. Tím nijak nebráníme tomu, aby se projednávaly jiné body. Je to na chviličku. Ale rádi už bychom, aby se o tom začalo diskutovat. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane předsedo. Znovu bych vás poprosil pokud možno o ztišení, případné telefonní hovory vyřizovat v předsálí.

S náhradní kartou číslo 1 bude hlasovat pan ministr Stropnický. S náhradní kartou, doufám, že jsem si to zapamatoval dobře, číslo 7 paní poslankyně Matušovská.

Jenom pro pana předsedu Okamuru, ten váš návrh je již součástí návrhu z grémia. Budeme o něm hlasovat v rámci návrhu grémia. Grémium navrhuje tento bod jako první. Je to bod číslo 14, sněmovní tisk 40. To bude součástí gremiálního hlasování.

Další s přednostním právem pan předseda Faltýnek, připraví se pan předseda Kováčik, poté pan předseda Chvojka, poté pan předseda Bělobrádek. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Hezké odpoledne, dámy a pánové. Jenom s dovolením kratičkou reakci na vystoupení kolegy Zbyňka Stanjury. Možná i pro oživení paměti nás všech, protože v politice je ta paměť velmi krátká, aspoň u některých. Nicméně mi dovolte ještě jednu malou glosu ke způsobu volby, resp. odvolání.

Tady se už vlastně od pátku spekuluje, kdo jak hlasoval v tajné volbě a jestli někdo volil a nevolil a podpořil a nepodpořil, a já slyším v kuloárech stanoviska poslanců ODS, nebudu je zatím jmenovat: A my jsme mu to tam hodili, atd., atd. (Bouchání do lavic vpravo.)

No tak abychom tomu zabránili, tak si myslím, že by bylo fajn, kdybychom odvolávali pana Ondráček veřejně. Ne? Ať každý vidí, jak kdo hlasuje. (Potlesk vlevo.) A bude jasno všem. A nevím, jako co je na tom nedemokratického, odvolávat někoho veřejně.

A nyní velmi stručně k historii. Víte všichni, že těch kontrolních komisí v Poslanecké sněmovně je devět. Jenom pro zopakování je to, zkratky: BIS, FAÚ, GIBS, NBÚ, Vojenské zpravodajství, odposlechy, kybernetická bezpečnost, CEÚ a ÚZIS nově vzniklá. Subjektů ve Sněmovně je devět. Byly před námi v podstatě dvě možnosti, jak rozdělit předsednictví těchto komisí. Buď podle výsledků voleb, anebo paritně, každý jeden. My jako hnutí ANO jsme řekli, že nebudeme nominovat žádného předsedu. Žádného předsedu. Zůstalo osm subjektů na devět pozic. A já jsem poprosil kolegy, a to je ta tabulka (ukazuje), kdo argumentuje tabulkou, klidně se na ni může podívat, ta je pořád stejná. Tabulka moje, Faltýnkova tabulka. Děkuji, Zbyňku prostřednictvím pana předsedajícího. Poprosil jsem všechny ostatní subjekty ve Sněmovně, aby se dohodly na rozdělení komisí.

Částečně dávám za pravdu panu předsedovi Stanjurovi, že to nebyla jednoduchá debata - nebyla - a že v určitých věcech zvítězil názor nějaké většiny a že tam byl spor mezi sociální demokracií, která měla zájem o tuto komisi, a KSČM. Tato debata byla ukončena před 12. prosincem.****
Přihlásit/registrovat se do ISP