(17.40 hodin)
(pokračuje Farský)

Z tohoto pohledu tedy, přestože jsme předkládali zákon o přímé volbě starostů, přestože jsme takto upravovali, ale v daleko rozsáhlejším dokumentu, pravomoci, a nepodařilo se nám to prosadit, riziko, kterým je tento návrh zákona, nehodláme podstoupit, a proto ho jako Starostové a nezávislí nepodpoříme do dalšího čtení a budeme hlasovat pro zamítnutí, a kdyby to neprošlo, tak vrácení předkladateli k přepracování. Což je ale trošku eufemismus, protože toto není o přepracování, toto je o zcela nové práci.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Janu Farskému. Nyní paní poslankyně Kateřina Valachová a připraví se pan poslanec Ivan Adamec. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, vedeme rozpravu o nejdůležitějším zákonu země, o Ústavě. Důležité je říci, že přímá volba starostů není projevem přímé demokracie. To je absolutní nesmysl. Přímá volba starostů je pouze technickou změnou zastupitelské demokracie, protože teď i případně potom nás starosta zastupuje. A je otázkou, jestli pro tuto technickou změnu zastupitelské demokracie má smysl znejistit obce, města, zanést tam chaos, možná jenom proto, že - jak jsem si všimla - v části politického spektra přímá demokracie je tak nějak sexy. Ale to je dost málo pro změnu Ústavy. Hodně málo. Je to zajíc v pytli, u kterého nevíme, co udělá. Jak řekli předřečníci, několik bodů, co se možná stane, ale také možná nestane. Také proto bychom neměli podpořit tento neodpovědný návrh a zásah do Ústavy České republiky.

Zaznělo tady, že nastane v případě podpory efektivnější vztah mezi těmi, kdo volí, to znamená voliči, a starostou. Skutečně? To bychom asi mohli říci a odhlasovat pouze tehdy, pokud bychom věděli, jak efektivní takový starosta bude mít vztah s radou, zastupitelstvem, a to nevíme. Takže z mého pohledu, tak jak je to předloženo, by to zatím bylo velmi neefektivní. Chaos, to je to jediné, co by nastalo.

Návrh se také tváří, že se opírá o zásadní analýzy. Ano, byla provedena analýza přímé volby starostů Ministerstvem vnitra, ale jinak, než popisuje návrh. Už v roce 2009. Ano, v první fázi se 39 % hlasujících starostů opravdu vyjádřilo dvěma třetinami pro přímou volbu. Následně ale Svaz měst a obcí zjistil, co to přesně znamená, že bude starosta mimo zastupitelstvo, že nebude moci podle tehdejšího návrhu - a my nevíme, jaký ten návrh je, o kterém v tuto chvíli hlasujeme - schvalovat rozpočet. A potom se hlasovalo znovu a dvě třetiny starostů, kteří se účastnili této ankety, řekly ne. A to v důvodové zprávě k této novele nečtu.

Také bych chtěla zdůraznit, že měníme systém, kdy jsme v situaci, kdy starostové a starostky na rozdíl od nás, poslanců a poslankyň, se těší nejvyšší důvěře ve společnosti, dámy a pánové, v rámci zastupitelské demokracie, a jak vidno, občané jsou s nimi spokojeni.

Z tohoto důvodu jsem pro, abychom nepodpořili tuto neodpovědnou a chaotickou změnu Ústavy, která je jenom technickou úpravou zastupitelské demokracie, a v případě návrhu na zamítnutí dokonce podpořili zamítnutí tohoto návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Valachové. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Leo Luzar. Pan kolega Adamec je připraven. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Dámy a pánové, poslouchám tu debatu, která se tady rozvíjí, slyším ty názory a vnímám, že jsou neprodiskutované. Tady zaznělo od předkladatelů, že ten návrh je variantou řekněme otevřenou, kterou by rádi ve druhém čtení měli možnost dopracovat, že jim bylo doporučeno legislativci to takhle udělat. Já to vnímám, já to chápu, proto jsem zvědav na diskusi ve druhém čtení, která bude probíhat, jak se vyjasní jednotlivé připomínky, které tady zaznívají. Proto jsem vcelku ochoten podpořit postup tohoto zákona dále, abychom si to vyjasnili, protože ta otázka se bude neustále vracet. To není otázka teď okamžitě, že teď to zamítneme a už to nikdy nebude. Ne, to bude neustále na stole, neustále se budou hledat cesty, jak tu přímou demokracii dostat až do obcí.

Pro mě osobně v té diskusi bych byl velice rád, aby bylo vyjasněno - hovoří se, že ten nejlepší z nejlepších bude starostou. Chápu, ale ti ostatní potom musí být ti nejhorší z nejhorších, aby ten poměr tam byl. Jinými slovy, když bude rozhodovat jedno dvě procenta mezi tím, který bude ten favorit, který má usednout s řetězem starosty na tu židli, a tím, co skončil pod ním, je to rozhodující, že to je ten nejlepší? Nejsou oba shodní? Čili by mě zajímalo, jak by předkladatelé chtěli vyřešit třeba tento rozpor. Chápu, když tam bude nějaký jasný kandidát, který o 10-15 % všechny převýší, tak řeknu dobře, ano, je oblíbený mezi občany, ať tedy dělá toho starostu. Ale když tam není žádný mantinel, žádný limit, tak se také může stát, že mezi těmi nejlepšími z nejlepších bude rozhodovat jedno dvě procenta a to by pak byl problém.

V Evropské unii se snaží tzv. Spitzenkandidat udělat v kandidátkách a toho navrhovat. I to je třeba cesta.

Ale ukazuje se, že to není prodiskutované a bude to práce pro druhé čtení.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Ivan Adamec, řádně přihlášený do rozpravy, zatím poslední. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, vážený pane předsedající. Kolegyně, kolegové, já už jsem dneska vystupoval vícekrát, ale teď to zkusím trošku z jiného úhlu pohledu.

Tady padlo - občané si přejí, občané chtějí volit. Já si musím položit otázku, co je výsledkem voleb v komunále, to znamená na obcích, na městech, ve statutárních městech. Cílem přece je zvolit zastupitelstvo. Kdo má největší moc na obcích? Fakt si někdo myslí, že to je starosta a že po zavedení přímé volby to bude starosta? Největší moc přece leží na zastupitelích dané obce. A to je právě úhel toho problému, jak to vnímat. Rozdíl mezi pohledem občanů města a pohledem zastupitelů města podle mě je minimální. Lidé mají možnost si zvolit zastupitele přesně podle toho způsobu, jak jsem tady už na začátku své řeči uváděl. To znamená, lidé volí zastupitelstvo.

Tady vítězná strana měla necelých 30 %, máme vládu bez důvěry, a přesto nám vládne, ale problém je, že pokud nějakým způsobem nezvládne většinu, to znamená důvěru tady ve Sněmovně, tak zákony tady probíhat hladce nebudou, pokud to nebude ad hoc. A přece to samé je na městech. Když se zvolí zastupitelstvo, které je odrazem té obecní nebo městské společnosti, tak to zastupitelstvo přece má největší pravomoci. Zastupitelstvo rozhoduje o územním plánu, zastupitelstvo rozhoduje o rozpočtu města, zastupitelstvo rozhoduje o investicích města. To je přece ten základ a to je ten výsledek komunálních voleb.

Pominu starostu, jak říkala správně kolegyně Valachová, který vlastně by se z toho systému jenom vyčlenil, a de facto tady je třeba si položit otázku: Opravdu chceme, aby starosta měl moc zastupitelstva? To je pak přímá volba a budeme tady mít, já nevím 6 250 diktatur na obcích v uvozovkách, protože bude přímo zvolen starosta a pak mu řekněme, když je přímo zvolen, tak ty pravomoci mít bude.

Ale dneska to přece funguje jinak. Dneska málokteré volby dopadly tak, hlavně ve větších městech, že by v zastupitelstvu nějaká skupina, nějaká strana získala více jak 50 % a byla schopna sama utvořit radu, sama navolit vedení města. To jsou výjimky, já jim říkám kladenský syndrom, a jak dopadají, to všichni nakonec víme. Příliš moci v komunálu škodí, vyvolává to velkou závist, vyvolává to, řekl bych, jednání, které v řadě případů se ani neslučuje s morálkou této společnosti. Podávají se různá trestní oznámení na koalici, která získala těch 50 %. Takhle je to ale v málo městech. A tady říkal správně kolega Farský, že raději si přibrali ostrou opozici částečně do koalice, protože přece jenom hlasovat se nějakým způsobem musí a není možné po každém hlasování čelit záplavě trestních oznámení a nějakému jinému problematickému jednání. Nakonec to všichni znáte. Když opozice dneska neprosadí něco v zastupitelstvu, kam jde? Žalovat do České televize, do zpravodajství. To prostě tak je. To si řekněme na rovinu. Nebo do jiných médií se dnes žaluje. Dnes máme internet, dneska se vyrobí cokoli v mediálním prostoru. Tím tady nechci nasazovat psí hlavu novinářům. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP