(17.50 hodin)
(pokračuje Adamec)

Takže zastupitel je odrazem lidí, kteří v té lokalitě žijí. Přece když volím zastupitelstvo, tak to je odrazem té společnosti, toho města, obce. Takže vůle občanů se v těch volbách projeví. Zvolí zastupitelstvo a zastupitelstvo samozřejmě - hledají se většiny na to, aby prostě mohlo dělat tu práci, kterou jim ukládá zákon o obcích, kterou po nich chtějí občané. My tady chceme jenom vysunout starostu a dát ho do nepřátelského prostředí zastupitelstva, které bude voleno taky ale průřezem té společnosti. Jaký je rozdíl mezi přímo voleným starostou a zastupitelstvem v tomto případě? No to je jenom o tom úhlu pohledu. Vy si někteří myslíte, že když zvolíte přímo starostu a zastupitelstvo zvlášť, že to bude dobře pro občany. Já si to úplně nemyslím. A skutečně vůle občanů a vůle zastupitelstva je jedno a totéž.

Já se vrátím k tomuto ctihodnému plénu ve Sněmovně. Jak si myslíte, že jsme tady složeni, v té Sněmovně? Čemu to odpovídá? No přece vůli občanů v tomto státě. Je to pravda, ať chceme nebo nechceme. Ti, co chtěli volit, šli volit a zvolili. To znamená, je to vlastně průřez společnosti, my, každý jeden z nás je součástí společnosti a byli jsme zvoleni v parlamentních volbách.

Já bych hrozně rád o tomto diskutoval. Tady pan předseda Okamura říkal, že to nemá cenu, že Občanská demokratická strana na to má jiný názor. No dobře, ale právě o to bychom se tady měli utkat, protože já tedy zatím nevím - tady jsem slyšel "chceme přímou volbu starostů" a všichni, kdo to tady říkali, až na výjimky přečetli text napsaný na papíru, který byl velmi podobný. A jestli takhle si představujete diskusi, tak já si ji takhle nepředstavuji.

A jen tak mimochodem, ještě se vrátím k tomu, co jsem tady zaslechl od kolegy pana předsedy Michálka prostřednictvím pana předsedajícího. Pane předsedo, když bude přímo volená primátorka Prahy a bude chtít ovládat zastupitelstvo, které může být navoleno úplně jinak, a ono se rozhodne, že ji nebude poslouchat, tak co musí udělat ten primátor Prahy? Musí využít veškerý svůj sociální kapitál, aby získal hlasy zastupitelů pro ta strategická rozhodnutí. A to je daleko těžší, když to dělá až po volbách, než když ty strany jdou do voleb s tím, že tedy chtějí kandidovat do zastupitelstva a podle výsledků voleb si řeknou, které volební programy, kde mají nějaké průsečíky a s kým je dobré ustavit tu vládu na té obci a městě. Takhle to přece funguje. A jestli si myslíte, že z toho vyčleníte starostu, no tak si to myslete a pojďme o tom diskutovat. Ale podle mě to tak není a dopadne to opravdu dost fatálně.

Ono srovnávat volební systémy různých zemích v Evropě je dost ošidné. Já vám řeknu příklad. My jak občas máme partnerská města v Polsku, na Slovensku, tak oni na rozdíl od nás mají partnerská města třeba z větších dálek - my si to nemůžeme dovolit. A přijel starosta městečka ve Velké Británii. Když jsme se ho zeptali, jaká je vlastně jeho pozice v rámci zastupitelstva toho městečka, tak on se začal smát a říkal - já pouze reprezentuji tu obec. Věc zastupitelstva je úplně jiná. Tak jestli tohle chcete, no tak dobře, tak tam budete mít nějakého člověka, který se bude všude ukazovat a nebude mít žádné pravomoci a to zastupitelstvo bude stejně největší pravomoci rozhodovat samo. Uvědomme si to, že pokud nezasáhneme do těchto věcí - vyberme si, buď to bude přímá volba se vším všudy, starosta bude rozhodovat o všem a pak bude mít velkou zodpovědnost a pak říkejme, že je odpovědný těm občanům, že se musí obhájit, to je v pořádku. Anebo budeme volit zastupitelsky, kdy tuto odpovědnost má zastupitelstvo, a mimochodem, ti voliči to také umějí spočítat. Přece když budu potřebovat jako přímo volený starosta rozhýbat zastupitelstvo - pan kolega to tady řekl, uplácet nějakými, já bych to nazval jinak, já bych to nenazval uplácením, ale musel s nimi jednat, protože pokud chcete prosadit rozpočet s investicemi, pokud chcete udělat strategické věci, tak vám nic jiného nezbude a je to rozhodně obtížnější, protože vám to dají ještě sežrat, jak se říká lidově, když jste si kandidoval sám za sebe, tak co bychom tě poslouchali. Takhle to prostě v praxi je.

Ale na druhé straně já jsem tady říkal, nebráním se zavedení většinových prvků do toho systému, odstranit některé problémy, které se tam vyskytují - já jsem je tady poctivě vyjmenoval na začátku své úvodní řeči. Ale rozhodně, prosím vás, tohle není ta správná cesta. Diskutujme, odložte ty papíry A4 a pojďme říkat vlastní názory na mikrofon. Já jsem pro. Já jsem pro! Ale zatím jsem to tady takhle neviděl. Mluví tu jenom ti, kteří vědí, o čem mluví, anebo ti, kteří si prostě myslí, že je to politicky správně. Je to politický hazard. Nedělejme to, zamítněme to. Vrátit k přepracování není co, ale v případě, že to dojde tak daleko, tak budu zase taky pro vrácení k přepracování, protože i když není co, je to furt lepší cesta než to postoupit do dalšího čtení.

A navíc varuji, už jsem tady zažil návrhy, o kterých všichni na začátku říkali to je blbost, nedělejme to. Nakonec se prosadila další čtení a víte, jak to dopadlo. On to kolega Kalousek říká tady dobře. Víte, co je to velbloud? To je kůň, který projde legislativním procesem. A přesně takhle to dopadlo. Ale tady máme ústavní zákon. Já už jsem to říkal. Nedělejme to, nedělejme to. Vraťme to, shoďme to ze stolu a pojďme dál.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ivanu Adamcovi. Vyvolal dvě faktické poznámky, pana poslance Marka Výborného a pana poslance Jakuba Michálka. Nyní tedy faktická poznámka pana poslance Marka Výborného. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo. Vážená vládo, dámy a pánové, já bych se chtěl vaším prostřednictvím vyjádřit ke kolegovi Luzarovi. Já se nedomnívám, že to je správný postup, říct: ten zákon sice vykazuje mnoho nepřesností, nejasností, legislativně není úplně správně, ale pojďme ho pustit do druhého čtení. Možná, že to tady bylo zvykem, nebo je zvykem takto postupovat, ale já to považuji za velmi nebezpečné a my se pak nechováme zodpovědně. Pojďme poctivě říct, že tento zákon je třeba připravit lépe a vydiskutovat ho. Domnívám se, že zásadní úpravy Ústavy by měly být také vládním návrhem zákona, nikoli aktivitou žádného z poslaneckých klubů, když je to takto zásadní věc. Ale mně vadí ta představa, že to sice jako není úplně košer, ale pustíme to do druhého čtení a tam to budeme diskutovat. Já si myslím, že to je špatná vizitka nás, Poslanecké sněmovny. A pokud to tady takto bylo zvykem, tak si myslím, že pak může hrozit to, co tady říkal přede mnou kolega Adamec. A já se k tomu nepřidávám a doporučuji tedy opravdu takto nepostupovat, a to nejenom u zákona o přímé volbě starostů, hejtmanů, ale i u všech dalších. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Jakub Michálek, připraví se pan poslanec Miroslav Kalousek. Máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážení kolegové a vážené kolegyně, já jsem jenom chtěl poprosit, abychom tady nestrašili tou přímou volbou starostů. Měli jsme tady strašení, že pokud se zavede registr smluv, tak zkolabuje celá státní správa. Teď tady máme zase strašení, pokud se zavede přímá volba starostů, zkolabuje nám komunální politika. Přímou volbu starostů mají ve všech okolních státech, když se podíváte, Slovensko, Rakousko, Polsko, v některých státech Německa, ne tedy ve všech spolkových státech. Takže tam to mají a funguje jim to. Tak prosím vás, nedělejme z toho, že se tady zavádí nějaká revoluce. V jiných státech to funguje.

Já jsem chtěl navázat na to vystoupení a na to, co zaznělo ve vystoupení pana kolegy Adamce, že by snad měl starosta nějakým způsobem ovládat zastupitelstvo. Samozřejmě pokud se rozdělí, vyčlení se ten starosta a bude přímo volen nezávisle na zastupitelstvu, tak musí proběhnout i úprava jeho kompetencí. O tom jsme se tady bavili minule, že ten starosta musí mít exekutivní kompetence a naopak zastupitelstvo musí mít kompetence rozhodovat o dlouhodobých strategických rozhodnutích a kontrolovat toho starostu. Takže to samozřejmě s tím půjde ruku v ruce a bude to řešit prováděcí zákon, stejně tak jako to řeší dneska prováděcí zákon - obecní zřízení.

Já myslím, že jedna cesta, která vede z téhle diskuse a zároveň i z té otázky, jak můžeme schválit změnu Ústavy, aniž bychom měli prováděcí zákon, je, že můžeme prostě v rámci té Ústavy delegovat volbu, přímou volbu starostů, že tak může stanovit zákon. Nikoli tak, že je to všude, ve všech obcích, ať už v malých obcích, i v těch největších, v hlavním městě Praze, ale prostě v těch případech, kde to stanoví prováděcí zákon. Protože tím bude vyřešeno i to, že přímá volba bude zavedena teprve v okamžiku, kdy budeme mít jasno, jak ty kompetence mezi exekutivní řízení a nějaké strategické směřování budou rozděleny.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Konstatuji došlou omluvu pana poslance Jiřího Kobzy mezi 18. a 21. hodinou z jednání Poslanecké sněmovny.

A nyní pan poslanec Miroslav Kalousek k faktické poznámce. Máte slovo, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP