(18.00 hodin)

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za pozornost. Dámy a pánové, dovolte mi dvě poznámky. Ta první je prosba, zda bychom se neuměli zamyslet nad prioritami, co skutečně trápí občany v České republice, co trápí veřejnost v České republice. Já vsadím ruku a klidně si ji nechám useknout za to, že jestli je něco opravdu netrápí, tak způsob, kterým je volen starosta do jejich obce. My tady věnujeme obrovské množství hodin a energie tomu, abychom o tom diskutovali, ale fakt si nemyslím, že tohle je v tuto chvíli ten hlavní, prioritní problém České republiky. Jenom o tohle zamyšlení prosím, nic jiného. To je poznámka číslo jedna.

Poznámka číslo dvě, a já si velmi vážím toho, že pan kolega Adamec mě citoval, ale, a to musím opravit, já tvrdím, že velbloud je kůň, který prošel hlasováním Poslanecké sněmovny. Nikoliv který prošel legislativním procesem, protože do legislativního procesu patří vnitřní připomínkové řízení, vnější připomínkové řízení, jednání legislativní rady a tam stále je ještě přítomno nějaké racionálno. Ale pak to přijde k nám a tady už je jakékoliv racionálno podezřelé a tady vzniká ten velbloud.

Mějte se hezky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Leo Luzar s faktickou poznámkou, pan poslanec Stanjura s faktickou poznámkou a pan poslanec Munzar také s faktickou poznámkou. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já si dovolím reagovat na tu připomínku. Já nejsem příznivcem referenda, nejsem příznivcem přímé volby starostů, ale ctím, že někde je snaha tyto věci prosadit. Máme nenaplněnou Ústavu, co se týče referenda, a vnímám, že občané ji chtějí, a proto ano, budu příznivcem referenda. Vnímám, že nemáme přímou volbu starostů, ano, ale pokud si to občané přejí, budu příznivcem přímé volby starostů. Tak by mělo znít naše zastoupení. My jsme tady za voliče, za občany, kteří nás sem volí.

Tady zazněla připomínka, co je pro ty občany důležité a že bychom měli ratio řešit to důležité, co občany trápí dnes a denně. Dopoledne jsme byli trošku svědky, jak se posouvají věci a co je důležité a co je méně důležité, co je více důležité. A nechci tuto debatu rozvíjet.

Tady jasně zaznělo, že legislativec doporučil předkladatelům tohoto zákona tento postup. Já jim chci umožnit, aby to bylo prodiskutováno, aby se tam jasně vyjasnily ty legislativní problémy, které s tím zákonem stoprocentně jdou, to víme všichni, a aby potom třeba i sami uznali, že to je problém. Ale ne zavřít oči před tímto problémem, který už se tady x let neustále vrací, vrací a říci: vlastně to není problém. Je. Občané tu potřebu cítí. Není to jenom výmysl jedné politické strany. Vnímám to aspoň tak. Proč se s tím setkávám? Jako komunální zastupitel se s tím setkávám, vnímám ty problémy, oblíbený starosta, neoblíbený starosta, jak s tím. Já to všechno cítím. Ale prostě pokud si to nevyříkáme tady, tak prostě je to problém. A znovu upozorňuji, že Ústava zná i nenaplněné věci, o kterých se budeme bavit v rámci třeba toho referenda. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan předseda Stanjura, také s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Nejdřív na pana poslance Luzara. Není to pravda. Ústava ohledně referenda je naplněna, nic nedlužíme. To, co navrhují mnozí, nechybí v Ústavě, je to legislativní (nesrozumitelné), ale není pravda, že to chybí v Ústavě.

Dnes máme 6. března a s největší pravděpodobností přesně za sedm měsíců budeme znát výsledky komunálních voleb, takže bych řekl, že je velmi pravděpodobné, že to bude pátého, šestého října. Kam spěcháme? Fakt si myslíte, že se to dá stihnout, aby se letos volilo podle nového systému? Ne. Takže to klidně můžeme vrátit k přepracování. To, co navrhujete - a já jsem vlastně s panem předsedou Michálkem, že pokud by to mělo mít smysl, tak musí dostat přímo volený starosta nebo primátor mnohem větší pravomoci, než má dneska. A to je těžká debata a na to potřebujeme podle mě debatovat ne (tak), že už jsou lhůty do výboru, ale předtím. Protože je to přesně proti tomu, (nesrozumitelné) my říkáme. To znamená, my toho starostu budeme fixovat na celé volební období. Budeme ho fixovat na celé volební období. Dneska každé zastupitelstvo, mluvili o tom mnozí mí kolegové, může odvolat starostu, když nepostupuje správně, neplní věci, které slíbil a podobně. Představa například SPD, že ho odvoláme, tak pak se dostaneme do stavu, a já před ním varuji, že budeme neustále odvolávat. Může vyhrát starosta o jeden hlas. Může v přímé volbě. A všichni, kteří nebudou spokojeni s tím výsledkem, mohou podle těch návrhů vyvolat hlasování o odvolání.

Myslím, že je správné, že ten, kdo volí, tak i odvolává, což máme dneska v zastupitelské demokracii na obci. Volí zastupitelstvo, odvolává zastupitelstvo. Tady zvolí jedna skupina občanů starostu a jiná skupina se nesmíří s výsledkem a bude to odvolávat. Žádná stabilita, větší chaos a poklesne důvěra občanů v obecní zastupitelstvo a starosty, která dneska je nejvyšší ze všech institucí ve veřejném prostoru.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Vojtěch Munzar, připraví se pan poslanec Kalousek, také s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Tak potřetí dnes, dámy a pánové. Já bych chtěl reagovat opět na pana předsedu Michálka prostřednictvím pana předsedajícího. Víte, to, co jste tady řekl, nejdřív pojďme udělat změnu, a pak teprve navrhneme, jak by to mělo fungovat - mně připadá, že to tady trošku děláme obráceně. Nejdříve bychom měli mít představu o komplexní změně systému a pak se o tom pojďme bavit. Ale takhle měníme za každou cenu něco, co funguje. Starostové mají dneska největší důvěru občanů. Daleko větší než my tady v Poslanecké sněmovně, a to proto, že si to zaslouží. Jsou nejblíže občanům a ta města a obce fungují. Může vám připadat, že v nějakém městě se vám to nelíbí, mě se to také třeba v nějakém městě nelíbí, ale kompletně ten systém funguje. Proč to za každou cenu měnit? A pokud si řekneme, že nějaký systém je lepší, tak musíme ale vědět, proč je lepší, ne jenom si říct, je lepší, a teď budeme vymýšlet to, aby byl lepší. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Miroslav Kalousek, také s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Pan poslanec Luzar relativizoval moji poznámku, co je důležité pro občany, s tím, že to, o čem jsme tady dnes diskutovali ráno, pro občany příliš důležité není, možná méně než ta problematika, kterou projednáváme teď. Já mám za to, že to, co je důležité pro občany, si většinou ti občané řeknou sami. A to, že ta problematika z dnešního rána pro ně byla důležitá, ukázali na jedenácti místech v České republice na poměrně masivních demonstracích s desetitisícovou účastí. Já si rád vezmu lístek do první řady, až občané vyjdou do ulic za přímou volbu starostů. Zkusme si to tak trochu představit, jestli by k něčemu takovému mohlo dojít.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana poslance Leo Luzara. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji. Já budu jenom krátce replikovat a budu velice rád, až přijde na stůl zákon o obecném referendu, až z pravice zazní podpora, protože to je přesně to vyjádření těch občanů, správné, ne na náměstí pokřikem, ale tím v referendu se vyjádřit k věcem, které je tíží. Čili předpokládám, že zákon o obecném referendu projde touto Sněmovnou jako nůž máslem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nemám žádnou písemnou přihlášku - a ještě pan kolega Munzar. Krejza, pardon, omlouvám se. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Krejza: Ještě jednou. Klid na práci, to už jsme tady měli. To si také pamatuji. Ale na to reagovat nechci.

Mně ten postup připadá klasický, salámová metoda. Vrazíme do systému vir, budeme se pak divit, co nám s tím udělá, s tou Ústavou. Proboha, použijte hlavu! Kolegové, nebořme něco, co funguje! Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní nikoho nevidím s přihláškou. Rozhlížím se. Rozpravu končím. Má zástupce navrhovatelů zájem o závěrečné slovo? Ano, je tomu tak. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Radek Rozvoral: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl poděkovat, vážené kolegyně a vážení kolegové, všem, kteří jste vystoupili v rozpravě, a všechny vás prosím, abychom propustili tento zákon do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Radku Rozvoralovi a nyní pan zpravodaj, jestli má zájem o závěrečné slovo. Je tomu tak? Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jan Farský: V předělené diskusi vystoupilo až skoro nepočítaně poslanců s názory ze všech stran a různého spektra. Padly dva zásadní návrhy, které jsou k hlasování v prvním čtení, a to jeden na zamítnutí tohoto zákona a jeden na návrh k přepracování. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP